Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 12
TEMA: UNDERRETNINGER. Dokumentation
Er kommunernes arbejde med underretninger blevet bedre? Børn&Unge har spurgt 11 kommuner, som de seneste fem år har huset de værste sager om overgreb, sexmisbrug og vold mod børn. Nogle af kommunerne har fået alvorlig kritik af Ankestyrelsen for mangelfuld sagshåndtering. En enkelt kommune, Skanderborg, er udvalgt, fordi den har været mellem- og endestation for to af sagerne og har demonstreret handlekraft i de alvorligste sager.
Af: Steffen Hagemann
Det spurgte vi om:

1. Hvor mange underretninger har kommunen fået de seneste fem år, dvs. fra 2007-2011, fordelt på hvert år?
• Hvor mange underretninger har kommunen fået fra pædagoger i daginstitutioner?
• Hvor mange underretninger har kommunen fået fra fritidsinstitutioner, dvs. SFO, fritidshjem og klubber?
2. Hvor mange underretninger har resulteret i tiltag fra kommunens side, fx støtteperson, aflastningsfamilie, fjernelse af barnet fra hjemmet eller andet?
3. Har kommunen ændret praksis i forhold til underretninger siden 2007?
• Hvorfor eller hvorfor ikke?

Det svarede de:

Brønderslev Kommune
1. Kan ikke svare.
2. Kan ikke svare.
3. Kommunen har lavet teamorganisering, og alvorlige underretninger bliver drøftet både i teamet og med afdelingslederen. Kommunen har også lavet retningslinjer for arbejdet med alvorlige underretninger.
Sagerne: Et forældrepar fra Serritslev uden for Brønderslev begik systematisk vold, sexovergreb, vanrøgt og misrøgt mod ni børn. Den 42-årige far blev idømt 11 års fængsel, mens moren på 38 år fik fire år bag tremmer.
I 2007 idømmes en 74-årig mand to års betinget fængsel for seksuelle overgreb mod to piger. Fire år senere bliver han sigtet i en sag om groft sexmisbrug af en 10-årig pige og hendes lillebror på 9 år. Tre andre mænd er sigtet for overgreb mod pigen.
I februar 2012 anmelder kommunen endnu en familie til politiet for mistanke om seksuelt misbrug. Seks børn er blevet tvangsfjernet fra familien.

Rebild Kommune
1. Kan ikke svare.
2. Kan ikke svare.
3. Kommunen har pr. 1. maj 2012 oprettet en forvisitation, som modtager alle underretninger.
Sagen: En 56-årig far blev idømt forvaring den 29. marts 2012 for at begå omfattende og grove seksuelle overgreb mod syv af sine egne børn og to andre børn. Misbruget fandt sted fra 1994 til 2010.

Esbjerg Kommune
1. Antal underretninger Fra daginstitutioner Fra fritidsinstitutioner
2008: 534 - -
2009: 507 - -
2010: 752 - -
2011: 1722 58 25
2. Kan ikke svare
3. Alle underretninger håndteres i en forvisitation, som vurderer underretningens karakter og tager stilling til behovet for opfølgning. Der tilføres ekstra personaleressourcer til området.
Sagen: En 41-årig familiefar fra Esbjerg blev i 2011 idømt syv års fængsel for at have begået sexovergreb mod 10 børn gennem 23 år.

Aabenraa Kommune
Aabenraa Kommune
1. Antal underretninger Fra dag- og fritidsinstitutioner samlet
2009: 411 62
2010: 462 65
2011: 506 42
2. Kan ikke svare.
3. Håndteringen af underretninger af ændret. Der er dannet en fælles modtagelse, hvor tre erfarne socialrådgivere vurderer alle underretninger, umiddelbart efter at kommunen modtager dem.  
Sagen: En 54-årig far fra Tinglev i Sønderjylland fik i 2010 otte års fængsel for seksuelt misbrug af sin egen datter. Pigens mor, der er retarderet, blev også fundet skyldig i misbrug af pigen og sine to sønner og dømt til anbringelse på en institution. Misbruget af drengene begyndte angiveligt i 1996, mens misbruget af datteren begyndte i 2007, da hun var under 12 år.

Vejle Kommune
1. Antal underretninger Fra daginstitutioner
2008: 287 8
2009: 388 9
2010: 589 37
2011: 798 35
2. Kan ikke svare.
3. Kan ikke svare.
Sagen: 50-årig mand fik seks års fængsel i november 2011 for årelange overgreb på to steddøtre. Manden er også dømt for børneporno med særdeles grove forhold. Manden har anket dommen til Vestre Landsret.

Ringkøbing-Skjern Kommune
1. Kan ikke svare. Først fra medio 2010 foretages central registrering af underretninger.
2. I 2011 steg sagsantallet med 35 nye familiesager. I 2011 er der kommet yderligere 55 nye familiesager, således at det samlede antal aktive familiesager i april 2012 udgør 855 sager.
3. Fra januar 2010 tilgår alle underretninger den faglige teamkoordinator i området, hvor familien bor. Alle underretninger, hvor der er mistanke om vold eller seksuelle krænkelser mod børn og unge, håndteres af en teamkoordinator.
Sagen: Et forældrepar fra Videbæk blev i 2009 anklaget for seksuelt misbrug af deres to mindreårige sønner og en tredje dreng, som er søn til manden. 2010 fandt landsretten den 42-årige kvinde skyldig med tre år og ni måneders fængsel til følge. Den 47-årige mand fik tre år og tre måneders fængsel.

Sønderborg Kommune
1. Antal underretninger
2007: 81
2008: 148
2009: 251
2010: 267
2011: 277
2. Kan ikke svare.
3. Kommunen har ændret proceduren og har udarbejdet et skema til underretninger samt en vejledning. Kommunen registrerer fra medio 2012 underretninger med angivelse af, hvor de kommer fra. Kommunen er i gang med at etablere et modtagelsesteam, som skal behandle alle underretninger.
Sagen: 60-årig ægyptisk mand fra Dybbøl med to koner og 11 børn idømmes ni års fængsel og permanent udvisning af Danmark for sexmisbrug og vold mod tre døtre fra de var 8 til 12 år.

Bornholms Regionskommune
1. Antal underretninger
2007: 233
2008: 224
2009: 202
2010: 152
2011: 234
2. Kan ikke svare.
3. Alle underretninger håndteres efter modtagelsen via en særlig etableret funktion, hvor socialrådgivere afholder en førstegangssamtale i hjemmet med familien – herunder foretager en vurdering og træffer afgørelse om, hvorvidt der skal foretages yderligere undersøgelser.
Sagen: En 57-årig adoptivfar og en 40-årig kvinde blev i 2011 sigtet for seksuelt misbrug af kvindens to døtre fra 2001 og 10 år frem. Politiet har efter et halvt års efterforskning i februar 2012 rejst sigtelse mod yderligere to personer. Der er endnu ikke faldet dom.

Skanderborg Kommune
1. Antal underretninger
2010: ca. 400
2011: ca. 500
2. Kommunen opgjorde i 2011, hvor mange underretninger, der blev til en sag. I underretninger på ’nye’ børn blev halvdelen til en sag.
3. Kommunen har siden februar 2009 haft en enhed, der modtager alle underretninger og tager stilling til, hvorvidt der skal foretages yderligere i sagen.
Sagen: Skanderborg er udvalgt, fordi kommunen er en undtagelse. Videbæksagen sluttede i Skanderborg (se Ringkøbing-Skjern). Brønderslevfamilien flyttede først til Skanderborg fra Lolland, men rykkede hurtigt teltpælene op, da kommunen forsøgte at reagere på forholdene i familien. Kommunen var også en af de første i landet til at etablere en modtageenhed for underretninger, og medarbejderne tager rundt til andre kommuner for at fortælle om erfaringerne, blandt andet har de lige været i Sønderborg.

Tønder Kommune
1. Antal underretninger
2009:  306
2010:  515
2011: 540
2012*: 186
*til og med den 30.4.2012
2. Kan ikke svare.
3. Alle underretninger går til kommunens frontteam og registreres der.
Sagen: En 47-årig mand idømmes 10 års fængsel i 2007 for at have misbrugt sine døtre og for at have stillet dem til rådighed for andre mænd. Pigens mor får en tidsubestemt behandlingsdom for medvirken til incest. 15 mænd fik tilsammen 45 års fængsel for at have misbrugt pigerne.

Lolland Kommune
1. Antal underretninger Fra dagtilbud Fra skoler/SFO
2009: 325 17 156
2010: 352 23 144
2011: 606 31 196
2. Kan ikke svare.
3. Lolland Kommune har ændret praksis, således at både teamleder og rådgiver får kopi af underretningen. Dette for at sikre en 'dobbelt vurdering' ved modtagelse.
 Sagerne: En 42-årig mand fra Nakskov blev i 2010 idømt 10 års fængsel for at have misbrugt sin datter, fra hun var 15 måneder og seks år frem. Manden blev også dømt for at have distribueret børneporno, blandt andet billeder af datteren.
Familien fra Brønderslevsagen boede oprindeligt på Lolland, men flyttede, uden at kommunen havde grebet ind.