Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
Leder på Lolland. Vi underretter forbavsende lidt
Af: Steffen Hagemann
Der har været for få underretninger i Lolland Kommune. Det mener Pia Ulrich Jensen, leder af dagtilbuddet Børnebakken i Maribo.
»Men der er kommet en ny bevidsthed. Og jeg synes, det er godt, at der kommer flere underretninger. For problemer er der – vi har børn med særlige udfordringer,« siger Pia Ulrich Jensen, der er leder for 140 børn, hvor enkelte er særligt udsatte, men generelt vurderer hun institutionens børn som værende ’midt i mellem’.
På Lolland er det samlede antal af underretninger steget eksplosivt fra 677 underretninger i 2014 (for 9 måneder af året) til 1.471 i hele 2015. Antallet af underretninger fra dagtilbud og dagpleje steg fra 23 til 58.
Pia Ulrich Jensen vurderer, at hun i gennemsnit sender to underretninger om året.
»Vi underretter forbavsende lidt. For vi er blevet utroligt dygtige til og har meget opmærksomhed på tværfagligt samarbejde og tidlig indsats. Vi ved, at helhedsorienteret sagsbehandling virker bedre, når vi sætter ind med hjælp fra hinanden,« siger hun og peger på, at Børnebakken har fast månedligt besøg af børnesagsbehandler fra børne- og ungeafdelingen, et fast månedligt samarbejde med psykolog og ugentlig samtale med socialfaglig vejleder.
Pia Ulrich Jensen ser meget nuanceret på underretninger.
»Nogle gange kan det være, at man sender en underretning som dokumentation for, at der skal hjælp til hjemme i familien. Andre gange er det også en bekymringshenvendelse, en opmærksomhed på at hjælpe familien. Det er også sådan, vi italesætter det for familien,« siger hun og understreger, at institutionen vægter samarbejdet med familien højt, både til daglig, og hvis der skal underrettes.