Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 48
FTR-TRÆF - Rejsen til det ukendte
SAS dannede rammen om årets FTR-træf, som blev en rejse i samarbejdets, lydhørhedens og kompromisernes navn
Af: Peter Bøgsted
Med larmen fra brølende jet-motorer i baggrunden toner vejledninger og sikkerheds-instruktioner om den forestående rejse ud gennem højtalerne. En noget risikabel færd, kan man synes. For på den lille røde kuffert, som de 130 passagerer modtager før afrejsen, står: "Tag til Ka'buppel"
En af de to piloter meddeler da også, at dette ikke bare er en charter-tur:
»Det er en opdagelsesrejse, også i jeres eget indre. Og måske i tynd luft og ekstremer,« siger han og opfordrer til flittigt brug af den lille sorte logbog, som findes i kufferten.
»Drop skriveblokeringerne og censorerne på skuldren, skriv, tegn og mal. Brug den til at fastholde ideer, guldkorn og strøtanker. Til at reflektere over oplevelser, erfaringer og erkendelser undervejs. Og til at formulere og forfølge mål for egen læring.«
Forinden har flyets kaptajn, Bjarne Hansen, imidlertid allerede brudt noget af illusionen og afsløret sig som leder af BUPL's TR-center. Men ideen med at bruge flyrejsen udi det ukendte som ramme for det årlige træf for fællestillidsrepræsentanter i BUPL er nærliggende, da FTR-træffet finder sted på SAS Globetrotter Hotel ikke langt fra Kastrup Lufthavn.

Mægler og forhandler. Årets træf handlede hovedsageligt om coaching og forhandlingstræning. To temaer, der ifølge Bjarne Hansen rammer lige ned i den rolle og de udfordringer, tillidsrepræsentanterne står overfor i disse år:
»Fremtidens krav til FTR'erne er, at de kan fungere som en slags superkonsulenter. Både på blå stue og på de bonede gulve. De sidder i midten af et netværk, hvor de skal være i stand til at forhandle og formidle mellem kommunen, fagforeningen og tillidsrepræsentanter på institutionerne,« sagde Bjarne Hansen i sin velkomsttale.
Med et ønske om god rejse overlod han derpå den videre styring til piloterne Peter Hansen-Skovmoes og Gert Rosenkvist, der er konsulenter og rådgivere for både organisationer og private firmaer.
Men inden de kom til, fik den lige med rungende fællesopførelse af TR-centret sang. Alle gyngede i takt, og gulvet gyngede med til sangen "Et center for sammenhæng", hvor det sidste vers meget apropos lyder:

"Hun, som er tæt på,
når lederen er fjern, er
mere end regel- og
rettighedsværner:
Mægler, forhandler
reform-agent.
Mismodsforvandler,
procestalent."


Fokus på værdier. Så er tonen slået an til et par dage i samarbejdets, lydhørhedens og kompromisernes navn. Det handler om selvreflektion og evnen til at engagere sig selv og andre. Om anerkendelse fremfor ros. Om forskellighedens værdi for teamet og organisationen. Om problemer, der er problemer, fordi vi opfatter dem som problemer. Om at fokusere på ressourcer, værdier og drømme i stedet for på problemer, mangler og fejl...
Mens øvelserne står på, knipses der flittigt med de udleverede engangs-kameraer. Fremkaldt og ophængt til fælles skue på træffets anden dag minder billederne nok mere om charter end rejser i indre og ydre universer. Og dog.
Forhandlings-træningen handler om to olielande, som hver især og i fællesskab skal hive størst fortjeneste hjem ved at sælge til en velhavende, men olie-løs nabostat. Ved den fælles gennemgang viser det sig, at to af holdene har klaret det til nærmest et 13-tal gennem snilde og diplomati. Hos de øvrige står det mere skralt til. I forsøget på at presse citronen er profitten røget i bund.
»Vi forsøgte med snyd og bedrag. Der gik nærmest ludomani i det,« siger en fra et af de mindre heldige hold, mens en anden forsøger at glatte ud:
»Vi snød jo ikke...Ikke hele tiden i hvert fald.«
Mediemanden og forfatteren Georg Metz har også lagt vejen forbi. Moralen, hvis der er en sådan, på han causeri om enkelheden som sandhedens værste fjende, er: "Pas på medierne"

Nye arbejdsmetoder. Ved landingen er det BUPL's nye forretningsmedlem og ansvarlig for TR-området, Connie F. Nielsen, der takker af for rejsen. En rejse, som har været en cocktail af sjov og alvor, nye oplevelser og genkendelsens glæde. Og hvor der er introduceret nye arbejdsmetoder og har været mulighed for prøve dem af i praksis.
»Vi er blevet præsenteret for en række metoder, som giver os mulighed for at gå hjem og gøre noget andet, end vi plejer. Og også give andre mulighed for at gøre noget andet end de plejer,« sagde Connie F. Nielsen.
Hun så rejsen som et skridt på vejen til at opfylde kongressens mål om at gøre udviklingen af såvel individuelle som kollektive kompetencer til en hjørnesten i udviklingen af tillidsrepræsentanterne og BUPL's TR-arbejde.
»Opfyldelsen af det mål er for mig en forudsætning for, at vi kan gennemføre en reform af fagforeningernes og forbundets TR-virksomhed, der skaber sammenhæng mellem kompetenceudvikling i arbejdssituationen og i uddannelsessituationen.«

Netværket er afgørende
FTR-træffet er en god mulighed for at knytte nye kontakter og inspirerer til nytænkning, mener to af deltagerne
Fagforeningen er ikke mere en kamporganisation. Det er en formidler, som skal stå til rådighed med rådgivning og vejledning.«
For Eva Dam, der er nyvalgt fællestillidsrepræsentant, FTR, i BUPL Afdeling 1, handler det mere om at få opbygget et solidt netværk sammen med tillidsrepræsentanterne på de enkelte institutioner:
»FTR-jobbet kræver en vis grad af ydmyghed. Man skal være sikker på baglandet og kunne gå på line, så vi er nu ved at stable en netværksgruppe på benene.«
Selv om hun er ret ny på posten, kan Eva Dam godt mærke, at FTR'erne har fået mere indflydelse, og at kravene er blevet større. Derfor synes hun også, at de to dage på FTR-træffet har været vigtige:
»Jeg har lært meget om at arbejde i team,« siger hun, mens hun bladrer i logbogen, der har været brugt flittigt.
»Og om hvordan man bearbejder problemerne. Træffet giver også gode muligheder for at skabe nye kontakter, og det tænder en til at tænke anderledes,« siger hun.
Anne Grethe Rosenberg fra Århus Amt er noget ældre i gårde som FTR, men synes stadig hun får noget med sig hjem fra det årlige træf:
»Man lærer at stille spørgsmål til den måde, man arbejder på i det daglige. For eksempel skal vi nok være bedre til at bakke tillidsrepræsentanterne på institutionerne op. På den anden side handler det også meget om at afgrænse rollen som FTR, for som en af konsulenterne sagde, har man tit en tilbøjelighed til at være "problemtyv" og bære rundt på alt det, der ikke lykkedes,« siger Anne Grethe Rosenberg.
Hun mærker også et tydeligt rolleskift, hvor det mere handler om mægling end konfrontation:
»Kommunen bruger os meget mere i dag. Til gengæld ærgrer det mig, at lederne ikke gør. Det er et problem, at de ikke føler, vi også er til for dem.«
Til spørgsmålet om de har indtryk af, at BUPL's sats omkring TR-centret er nået ud over rampen og har gjort en mærkbar forskel, lyder svaret lidt tøvende og henholdende.
»Der ér kommet mere sammenhæng i uddannelsen. Men Centret skal nok have mere tid.«