Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 10 Børn&Unge som e-paper
TEMA: FREMTIDENS DAGTILBUD. Skærper fokus på børn og læreplaner
I Lindehuset har Fremtidens Dagtilbud givet pædagogerne et mere nuanceret syn på det enkelte barn og på læreplanerne, som de nu arbejder anderledes med.
Af: Mikkel Kamp
Skærpet fokus på at komme omkring alle temaer i læreplanerne og omkring de enkelte børn. Det er to af fordelene ved det strukturerede arbejde med Fremtidens Dagtilbud, fortæller Lone Taasti Møller, pædagogisk leder af Daginstitutionen Lindehuset i Randers.
»Men Fremtidens Dagtilbud er godt til at give os et billede af de enkelte børns styrker og svagheder. Det giver en skærpet opmærksomhed, fordi vi kommer godt rundt om alle børn,« siger hun.
Samtidig kan børnene godt lide arbejdet i små grupper.
»Det giver en stærk relation mellem børnene i gruppen og til den voksne. Børnene glæder sig til at komme ud i grupperne,« siger lederen.
Arbejdet med Fremtidens Dagtilbud har betydet, at pædagogerne i højere grad har fået øjnene op for, at de kan inddrage flere læreplanstemaer, når de dykker ned i et emne.
»I et tema om natur var vi ude i naturen, men vi brugte også iPad’en til for eksempel at undersøge, hvad forskellen på en tudse og en frø er. Under samme tema har vi også arbejdet med sproget og snakket om forskellen på ’en frø’ og ’et frø’,« fortæller hun.
Også medarbejdere og leder har mulighed for at udvikle sig i forløbet.
»Som pædagogisk leder har det været godt til at følge med fra sidelinjen. Jeg har en skabelon, som jeg kan bruge til at stille spørgsmål ud fra et læringsperspektiv. Jeg spørger til, hvad der har fungeret, og hvad der ikke virker så godt. Det giver et godt indblik og et udgangspunkt for læring,« fortæller hun.
Hvis Lone Taasti Møller kunne ændre i ­konceptet for Fremtidens Dagtilbud, skulle de enkelte forløb forlænges fra 5 til 8 eller 10 uger, fordi 5 uger ikke er tilstrækkeligt til at arbejde udtømmende med emnerne. Pædagogerne holder dog heller ikke op med at fokusere på et emne, fordi de 5 uger er gået. Selvom institutionen overordnet har fulgt programmet, så er det ikke lykkedes hele vejen igennem.
»Vi planlægger detaljeret, og hvis nogen er syg, eller der sker noget andet, så må vi ændre det. Det er ligesom med alt muligt andet,« siger hun.