Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 12
Kolding lukker klubberne
Kolding Kommune nedlægger næsten alle juniorklubber. En fodboldklub træder til i stedet. Dybt problematisk udvikling, mener BUPL.
Af: Niels Ole Qvist og Morten Nøhr Mortensen
Kolding Kommune har et kæmpe problem, når forældre begynder at lade deres børn blive passet i en fodboldklub.
Det mener formanden for BUPL Sydjylland, Kim Jørgensen, som er kritisk over for et nyt lokalt initiativ i Kolding, hvor en fodboldklub for 498 kroner om måneden tilbyder at passe børn efter skoletid.
"Forældrene vælger denne nødløsning, fordi de ikke har andre steder at sende børnene hen. Kolding Kommune har ikke et kvalificeret tilbud til børn efter 3. klasse, og så øjner private åbenbart en mulighed for at tage over," siger Kim Jørgensen.
1. april har Kolding Kommune nedlagt næsten alle juniorklubber som led i en større kommunal sparerunde. Kun Vamdrup Juniorklub og juniorklubben ved Munkevængets Skole er tilbage, og derfor er byens forældre på jagt efter alternative pasningsmuligheder.
BUPL-formand Kim Jørgensen har brugt den seneste tid på at finde ud af, hvad Kolding Boldklubs pasningstilbud går ud på.
"Det er åbenbart organiseret som et privat værested og derfor underlagt folkeoplysningsloven," forklarer han.
Et af lokkemidlerne har været prisen. Fodboldklubben tilbyder at passe børnene for kun 498 kroner om måneden. Og tilbuddet er også åbent for SFO-børn.
"Det er klart, at klubben kan lokke forældre med den lave pris. Med en pris på knap 2000 kroner om måneden for en SFO-plads, er Kolding Kommune en af landets dyreste kommuner," siger Kim Jørgensen.
Ifølge Kim Jørgensen har BUPL tænkt sig at følge udviklingen på området tæt.
"Det er konkurrenceforvridende over for vores medlemmer, hvis private begynder at passe børn. Desuden er det store spørgsmål, om de frivillige er i stand til at udfordre børnene på en måde, som netop den aldersklasse har behov for. Børn i 3., 4. og 5. klasse har blandt andet brug for at udvikle deres sociale kompetencer, og det kræver altså pædagogiske værktøjer. Det sker ikke nødvendigvis, hvis de går i en pasningsordning, der ledes af en cafeteriabestyrer," siger Kim Jørgensen med henvisning til, at fodboldklubbens leder, Frank Jensen, er netop dét.
I Kolding Kommune er formanden for børne­ud­valget, Jørn Dohrmann fra DF, positivt indstillet over for projektet. Dog med visse forbehold.
"Endnu er det for tidligt at sige, om det her er godt eller skidt. Pris og kvalitet må jo hænge sammen. Men for nogle forældre kan det måske være en god og praktisk løsning," siger udvalgsformanden.
Den private pasningsordning startede 1. april, og indtil videre er 14 børn tilmeldt. Fodboldklubben ­forventer, at det tal i de kommende uger vil stige
til 40.