Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 03
TEMA. JOB I UDLANDET: Jeg bliver i Sverige altid
Der er mangel på uddannede pædagoger i svenske førskoler. Danske Majken Husum har nu boet i Sverige i fem år og giver job i Sverige sine varmeste anbefalinger.
Af: Trine Vinther Larsen
Der er masser af jobmuligheder for danske pædagoger i Sverige. Det kan danske Majken Husum, 39 år, bevidne. Ikke mindst i vækstkommunen Malmø, hvor hun sammen med mand og hund bosatte sig for fem år siden.
»Vi ville simpelthen prøve noget nyt,« siger Majken Husum.
De pendlede begge til jobs i Danmark, men da hendes barsel med deres første barn sluttede i marts 2012, fandt hun arbejde i en svensk institution.
»Det gik let med at få job her, og selve arbejdet med børns udvikling er meget ens på begge sider af sundet. Selvom der er forskelle, falder man hurtigt til. Sproget lærer man, når man hører det hver dag, og i de almindelige daginstitutioner er rutinerne de samme som i Danmark. I Sverige arbejder man også med læreplaner. Det er i det hele taget nemt at bruge sin danske pædagoguddannelse i Sverige,« fortæller Majken Husum.
Hun er uddannet fra Københavns Pædagogseminarium og fik i Sverige lyst til at udfordre sig selv. Derfor har hun heller ikke valgt et job i en af Malmøs 250 daginstitutioner, men i stedet søgt ind i en af byens 9 ’åbne förskolar’.
De er kendetegnet ved, at forældrene bliver i daginstitutionen sammen med deres børn. Typisk er børnene et til halvandet år, fordi de kommer her som tilvænning til den rigtige førskole. Mange forældre på barsel har også deres baby og en større søskende med, så børnene kan være op til seks år. Især kommer der mange indvandrerfamilier.
Majken Husum betegner sit job som meget alsidigt. Hun arbejder hovedsageligt med familie­rådgivning og forældresamtaler.
»Forældrene spørger om alt fra deres barns udvikling, til hvad der står i brevene fra kommunen, og især indvandrerfamilierne søger svar på spørgsmål om det svenske samfund,« siger Majken Husum, der tror, hun bliver i Sverige altid.

Sverige lokker. Flotte biler til halv pris. Nybyggede boliger. Billige bleer, bøffer og andre dagligvarer. Der er nok af grunde til at bosætte sig i Sverige. Bor man i Københavnsområdet, kan man nøjes med at pendle over Øresund til Skåne. Gennemsnitslønnen for en pædagog er lavere end i Danmark, men det er skatteprocenten også.
Det fremhæver Inga Sandström, der er HR-specialist i Malmø Kommune. Hun er ivrig efter at få danske pædagoger til at søge arbejde i Malmø. Børn&Unge mødte hende i København, hvor hun for 105 danske pædagoger holdt oplæg om at arbejde i Malmø.
»Halvdelen af Malmøs 300.000 indbyggere er i dag under 35 år, og der fødes cirka 5.000 børn om året. De kommer næsten alle i daginstitution som etårige, og derfor har vi brug for pædagoger,« siger Inga Sandström, som opfordrer alle med udlængsel til at søge til Sverige.
»Alderen spiller ingen rolle. For de ny­uddannede har man en mentorordning. Vi vil gerne have flere mænd end de syv procent, vi har. Og udlændinge fra Danmark er velkomne, det er uddannelsen, der tæller. Vi har brug for alle, så I skal bare søge,« siger Inga Sandström.

Pendlere i tal
Øresundsbroen åbnede for 12 år siden. I dag pendler cirka 750 personer fra Sjælland til Skåne efter arbejde, mens 18.000 pendler den modsatte vej.

Læs mere om job som pædagog i Malmø på oresunddirekt.dk, malmo.se/jobb og platsbanken.se
På platsbanken.se viser en søgning på pædagogiske stillinger i Malmø, at kommunen for tiden har 40-50 ledige job som ‹förskollärare› og ‹fritidspedagog›.

Ledig i København ?
Malmø har frem til 2017 brug for over 425 pædagoger om året. I København går 300 pædagoger arbejdsløse. Kun en 34 minutter lang togrejse over Øresund adskiller Københavns Hovedbanegård og Malmö Centralstation. På et informationsmøde om at arbejde som pædagog i Sverige var de første tre pædagoger, som Børn&Unge talte med, ikke blege for at tage turen over sundet efter arbejde.
Hans Jakob Aagaard, 52 år, Brønshøj
»Jeg har været på dagpenge i en periode og er meget interesseret i at finde et arbejde, og derfor er det fedt at se, at der er pædagogjob i regionen. Det er nemt nok for mig at tage turen over til Sverige. Vi gør det indimellem privat allerede. Det er i hvert fald ikke transportmulighederne, der skræmmer mig, men måske mere teknikaliteter omkring skat og sådan. Og så det med sproget. Men jeg bliver da nysgerrig.«
Marianne Gudnitz, 57 år, Mariager
»Jeg blev ledig fra 1. oktober og overvejede at flytte til København, fordi jeg har store børn her. Men her er det åbenbart også svært at få arbejde, så hvorfor ikke Sverige? Jeg har boet i Stockholm, og tanken om at pendle eller flytte derover er mig ikke fremmed. Jeg har et hus i Mariager, jeg skal sælge først, og det er måske en sen alder at rive alt op ved rode og rende fra hus og hjem med en rygsæk på nakken. Men det er da en mulighed.«
Vibeke Klemmensen, 50 år, Valby
»Jeg har været ledig i to år nu. Når jeg hører om jobmulighederne i Sverige, tænker jeg, at det nok kan lade sig gøre. Men ikke sådan: ’Jaah jubiii, jeg vil til Sverige!’. Så frodigt er der heller ikke derovre. Svenskerne har en 40 timers arbejdsuge, og lægger man transporttiden oveni, bliver det altså en lang dag. Men jeg vil bestemt gå ind på platsbanken.se (jobdatabase, red.) og kigge.«

Informationsmødet i København, som de tre pædagoger deltog i var arrangeret af projekt ’Job og uddannelse i Øresundsregionen’ og Malmø Stad HR i samarbejde med Jobcenter København og de pædagogiske fagforeninger BUPL og LFS. Læs om arrangementer på www.jobuddannelse.net

Om at arbejde i Sverige:
Løn og skat: Gennemsnitslønnen for en pædagog i Sverige er cirka 24.400 svenske kroner, og lønnen kan forhandles individuelt. Se ’lönedatabasen’ på ’scb.se’ eller ’lonestatistik.se’. Som pendler har man mulighed for at betale SINK-skat på 25 procent. Det giver dog ikke mulighed for fradrag, så tal med ’Skatteverket.se’ om, hvilken type skat der passer dig bedst. Almindelig svensk kommuneskat for lønninger under 34.000 svenske kroner er på 32 procent. Meld dig ind i en svensk a-kasse, så snart du melder dig ud af din danske, så du ikke risikerer at stå uden forsikring. Medlemskab af en a-kasse koster 90 svenske kroner om måneden. Dertil skal lægges cirka 300 svenske kroner for fagforeningskontingentet. Spørg i
’lararforbundet.se’. Bed eventuelt din danske a-kasse eller ’arbetsformedlingen.se’ om hjælp. Svenske banker kan give dig en brokonto, så du får din løn overført til din danske konto. Du optjener pension på 18,5 procent, som også kan overføres.
Arbejdsforhold: Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Har man børn under 12 år, har man ret til at gå ned i tid i sin fuldtidsstilling. For børn under 12 år har man ret til minimum 60 sygedage årligt. Ved barsel deler mor og far de 480 barselsdage. Når man pendler fra Danmark, kan man ofte blive fritaget fra at åbne institutionen.
’Forsakringskassan.se’ hjælper med sygdom og barsel. Når du arbejder i Sverige, får du socialsikring og svensk CPR-nummer. Det hedder ’samordningsnummer’. Lægebesøg koster cirka 150-300 svenske kroner. Som pendler har du dog stadig ret til lægehjælp i Danmark.
Søg job: Du finder ledige job i Sverige ved at søge på stillingsbetegnelsen ’förskollärare’ i jobdatabasen ’platsbanken.se’. Du kan sende dit cv og din ansøgning på dansk og gerne online. Skriv, at din danske uddannelse er ligestillet med pædagoguddannelsen i de fem nordiske lande. Du kan lære det nødvendige svensk via børn, kolleger og et lynkursus i svensk. For at arbejde som pædagog i en ’förskola’ i Sverige skal du have autorisation, så søg den bare, før du søger job. Din pædagoguddannelse skal formelt godkendes gennem ’skolverket.se’, men skriv i din jobansøgning, at pædagoguddannelser, på grund af en nordisk aftale, anerkendes på lige fod med den svenske. ‘Fritidshem’- og ‘fritidspedagoger’ behøver ingen autorisation. Vil du arbejde med handicap­pede børn i specialinstitutioner, stilles der særlige krav.