Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 29
Øget faglighed tiltrækker mænd
Øget faglighed på pædagogstudiet kan skaffe flere ansøgere. Især mændene kan blive tiltrukket af specielle pædagogikker og mere oplysning om indholdet i uddannelsen.
Af: Jesper Nørby
Peter Møller Pedersen, rektor på pædagoguddannelsen i Viborg, tog blandt andet udgangspunkt i sit eget ph.d.-projekt om mænd i pædagoguddannelsen, da han holdt foredrag for en gruppe mandlige pædagogstuderende på VIA University College i Holstebro.
Ifølge Peter Møller Pedersen har pædagoguddannelsen et uforløst ansøgerpotentiale af især mænd. Det skyldes blandt andet manglende viden hos de mandlige ansøgere om, hvad pædagoguddannelsen egentlig går ud på, og hvilke specialiseringsmuligheder den tilbyder.
"Vi har set, at hvis vi for eksempel gør opmærksom på de muligheder, der er for specialisering, for eksempel i idrætspædagogik, så tiltrækker det flere unge, især mænd," fortæller han.
Erfaringer fra kampagner i Viborg viser, at mere oplysning og eksponering af uddannelsen kan få antallet af mandlige ansøgere til at stige.
Peter Møller Pedersen påpeger dog, at antallet af ansøgere falder tilbage til det gamle niveau, så snart kampagnen slutter.
Peter Møller Pedersen vurderer, at det øgede fokus på fagligheden i pædagoguddannelsen kan være med til at hæve antallet af både mandlige og kvindelige ansøgere.
Et kig på de landsdækkende statistikker viser, at antallet af ansøgere på pædagogstudiet i år er 22 procent højere end sidste år. 3680 nye studerende startede på pædagoguddannelsen efter sommerferien 2009.