Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 04
Sygedagpenge: Jette fik 186.000 kroner
og førtidspension
I 2011 mistede Jette Alsing sine sygedagpenge. BUPL gik ind i hendes sag og sikrede, at hun både fik sygedagpenge og førtidspension.
Af: Ulla Nygaard
Efter lang tid uden indtægt har pædagog Jette Alsing igen fået plus på kontoen.
Selvom hun var syg, stoppede kommunen hendes sygedagpenge. Men det ville Jette
Alsing ikke finde sig i. Hun gik til BUPL, som nu har sikret, at hun får efterbetalt 186.000 kroner i sygedagpenge og får førtidspension.
Hovedreglen er, at man kan få sygedagpenge i op til 52 uger, og den tidsgrænse var overskredet for Jette Alsing i sommeren 2011. Det samme skete for 9.645 andre danskere det år, viser tal fra Danmarks Statistik.
Sygedagpengeloven indeholder syv muligheder for forlængelse, men Viborg Kommune mente ikke, at Jette Alsing kunne bruge en af de syv muligheder. Derfor mistede hun sine sygedagpenge og blev overladt til ægte­mandens forsørgelse.
Jette Alsing henvendte sig til BUPL Holstebro, som sendte hendes sag videre til forbundet.
»BUPL troede på mig og det gav mig styrke til at kæmpe videre,« siger Jette Alsing, som havde drøftet alternativet med sin mand, nemlig at sælge huset og starte forfra.

Fysiske symptomer. Jette Alsing blev sygemeldt i sommeren 2010, men hendes syge­historie startede ni år tidligere, da hun gik ned med stress fra arbejdet i en døgninstitution. Hun havde med egne ord ’kørt i for højt gear’ igennem mange år. Helvedesild, kvalme, refleks­opkastninger og indimellem influenza­lignende symptomer viste også tydeligt, at der var noget helt galt.
Under sin sygemelding i 2001 valgte Jette Alsing at sige jobbet op i døgninstitutionen, for hun var klar over, at hun ikke skulle tilbage. Efter tre-fire måneder fik hun job på den skolefritidsordning, som hun blev sygemeldt fra i 2010.
Jette Alsing kompenserede for symp­tomerne, som efterhånden var blevet en integreret del af hendes hverdag, men blev alligevel undersøgt af en psykiater på hukommelsesklinikken i Skive i 2007. Her fik hun diagnosen PTSD (post traumatisk stress disorder).
Men hun fortsatte med at arbejde i skolefritidsordningen frem til sommeren 2010, hvor hun fik et alvorligt tilbagefald. Da den 46-årige pædagog sygemeldte sig og gik hjem fra skolefritidsordningen en formiddag efter en søvnløs nat, anede hun ikke, at hun forlod arbejdsmarkedet for evigt.

Lyset blev slukket. Efter et år på sygedagpenge lukkede Viborg Kommune for penge­kassen. Kommunen begrundede sin af­gørelse i en udtalelse fra en ny psykiater, der havde undersøgt Jette Alsing. Psykiateren havde givet hende et lille håb om, at hun på lang sigt måske kunne få det bedre.
»Jeg så lys forude og håbede på engang at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet,« siger Jette Alsing.
Når der er håb om forbedringer, er behandlingsmulighederne formelt ikke udtømte. Sygdommen kan stadig udvikle sig, og tilstanden betragtes ikke som stationær. Det argument bruger mange kommuner til at stoppe sygedagpengene efter 52 uger.
BUPL fremhævede i en klage til kommunen, at Jette Alsings tilstand var stationær.
»Når man har haft PTSD i 12-24 måneder, betragtes tilstanden ofte som stationær. Det ved vi fra praksis i Arbejdsskadestyrelsen, og den kunne vi henvise til,« siger arbejdsmarkeds­konsulent i BUPL Kim Melander Jensen, der har siddet med sagen.
Han opfordrede Viborg Kommune til at lade en tredje psykiater vurdere Jette Alsings stresssygdom. De to foregående havde været vildt uenige, og det var argument for at få en tredje vurdering.
Kommunen gav grønt lys for den tredje under­søgelse, som denne gang blev foretaget af en specialist i PTSD. Den skriftlige lægelige vurdering bekræftede i starten af 2012, at Jette Alsings tilstand ikke ville ændre sig til det bedre. Psykiateren advarede imod arbejdsprøvning, som kunne forværre hendes tilstand.
BUPL opfordrede på den baggrund Jette Alsing til at overveje at søge pension. Men det var svært for hende at acceptere.
»Jeg kunne ikke se mig selv som førtids­pensionist. På den anden side ville jeg gerne have en afslutning på sagen, for det er dybt frustrerende så lidt, der bliver troet på mennesker, som går ned,« siger pædagogen fra Viborg.

Yoga holder mig oppe. Efter at have fået efterbetalt sygedagpenge og tilkendt førtidspension føler Jette Alsing, at hun efterhånden har fået ro i sit liv.
»Ventetiden og uvisheden er det værste, men man overlever ved at have et godt netværk. Jeg har en fantastisk mand og gode veninder. Jeg bruger motion som redskab til at få ro i kroppen, og jeg dyrker yoga og mindfulness. Det er med til at holde mig oppe,« siger Jette Alsing.

Mettes tabere og vindere
De mest syge vinder på regeringens nye forslag til reform af sygedagpenge, mens mange andre taber stort.
Mennesker med en livstruende sygdom skal fremover ikke bekymre sig for, at deres ret til sygedagpenge stopper. Det lagde beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) vægt på, da hun præsenterede regeringens forslag til en sygedagpengereform.
I BUPL glæder hovedkasserer og formand for BUPL’s A-kasse Lasse Bjerg Jørgensen sig over, at mennesker med livstruende sysgdomme fremover ikke mister deres sygedagpenge. Men han er ikke begejstret for, at andre syge kan miste 7.000 kroner om måneden.
Ifølge forslaget skal varighedsbegrænsningen for sygedagpenge skæres ned fra 52 til 26 uger. Hvis man efter 26 ugers sygemelding ikke er så alvorligt syg, at sygedagpengene automatisk forlænges, kan man blive henvist til et ressourceforløb. Her får man i stedet for sygedagpenge på 17.355 kroner om måneden kun 10.500 kroner. Til gengæld er der ingen tidsbegrænsning eller modregning i ægtefælles indtægt og formue, som der er i dag, hvor mange tvinges til at gå fra sygedagpenge til kontanthjælp.
Lasse Bjerg Jørgensen ser med bekymring på den del af reformen, der skærer dybt i indkomsten for de syge.
»Det kan være pædagogen med en rygskade eller en depression, som ikke kan vende tilbage til arbejdet inden for 26 uger, og som ikke er omfattet af kriterierne for forlængelse af sygedagpenge,« siger han.
Mette Frederiksen præsenterede en diagnoseliste med 11 alvorlige livstruende sygdomme, som giver ret til den høje sygedagpengesats i ubegrænset tid. Den del af forslaget får pæne ord med på vejen fra BUPL:
»Det er glædeligt, at nogle grupper af alvorligt syge mennesker nu ikke længere skal bekymre sig om deres forsørgelse oven i en alvorlig sygdom,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.

De syv forlængelsesregler
I dag kan man som hovedregel kun få sygedagpenge i 52 uger. Men der er syv muligheder for at få forlænget tiden på sygedagpenge:
1.Hvis du er på vej i revalidering eller virksomhedspraktik (din tilstand skal være stationær og ikke til at forbedre).
2. Hvis du skal i arbejdsprøvning for at få afklaret arbejdsevnen.
3. Hvis du gennem lægebehandling forventes at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.
4.Hvis du ikke kan fastholde job på normale vilkår og skal afklares til fleksjob eller førtidspension.
5. Hvis du har en livstruende sygdom, og alle behandlingsmuligheder er udtømte.
6. Hvis du har en erstatningssag kørende på grund af en arbejdsskade.
7. Hvis du har rejst sag om førtidspension (din tilstand er stationær, og du er ikke i stand til at forsørge dig selv).

11 diagnoser på listen
Diagnoser, som vil give ubegrænset ret til sygedagpenge fremover.
• Kræft, på nær hudkræft og forstadier til kræft
• blodprop i hjertet
• hjertestop med efterfølgende hjerneskade
• svære hjertesvigt
• ventetid før store operationer
• hjerneblødning eller blodprop i hjernen
• aids i udbrud
• visse former for sklerose
• større organtransplantationer
• svære psykoser
• komplicerede ulykkestilfælde.