Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Vi skabte et nyt værktøj til inklusion
Børnehusene Kokkedal har udviklet et værktøj, der hjælper pædagogerne med at se børnene fra flere perspektiver. Det har betydet en bedre inklusion af alle børn.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
Når et barn er uden for fællesskabet, kan vi som pædagoger godt komme til at fokusere på, hvad der er galt med netop det barn. Vi ville skifte fokus, så vi i stedet ser på den måde, barnet er sammen med de andre børn og os voksne. Med projektet ‘Ret til fællesskab’ satte vi os for at udvikle et konkret værktøj, der kunne hjælpe os til at anskue et barn fra flere perspektiver: barnets eget, børnegruppens og de voksnes. Og vi fokuserede ikke bare på specialbørn: Alle børn har fra tid til anden brug for ekstra fokus, og det skal der være plads til at give dem.

Sådan gjorde vi
Vi udviklede et refleksionsskema, som kommer omkring forskellige perspektiver på et barn. Medarbejderne brugte skemaet til at notere deres observationer. Det kunne for eksempel være et udadreagerende barn, som pædagogen gerne ville gøre mere velfungerende følelsesmæssigt, eller et overvægtigt barn, som bakker ud af fysiske aktiviteter. Hvordan bliver barnet mødt af de andre børn og af de voksne? Alene eller med en kollega formulerede medarbejderen en målsætning for barnet, der kun fokuserede på det næste skridt. Allerede efter et par uger evaluerede vi indsatsen.

Det lærte vi
Vi har med vores nye værktøj opnået, at vores refleksioner over børnene bliver til bevidste handlinger, som dermed bliver mere målrettede mod det enkelte barn. Vi har skiftet fokus fra, at det var Lille Johan, som skabte problemer for sig selv, til at det er de vilkår, vi skaber for ham, der er udfordringen. Det kan være svært at lære at arbejde på denne måde, men det har været en stor succes for os, fordi det er i dette rum, vi har mulighed for at handle. Man kan ikke gøre noget ved det, der er inden i en anden person, men man kan ændre den måde, man møder ham eller hende på.

Vores råd til andre
● Hav alle medarbejdere med, så der opstår et fælles sprog.
● Udnævn ambassadører, der kan hjælpe med at holde fast i værktøjet.
● Øv jer i højst at bruge 15 minutter på at udfylde skemaet.

Om projektet
Børnehusene Kokkedal gennemførte i 2014 projektet ’Ret til fællesskab’, som skulle omsætte viden om inklusion til et konkret værktøj til at forankre inklusion af alle børn i praksis. Omkring 100 medarbejdere blev undervist i teori og praksis. Som en del af projektet udviklede Børnehusene Kokkedal et refleksionsskema, som også kan bruges til at interviewe en kollega på et stuemøde. Projektet er støttet med midler fra BUPL’s udviklingspulje. På BUPL’s hjemmeside (se under forskning) kan du læse mere om, hvordan du selv søger, og om de konkrete projekter