Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 07
Frustrerede studerende. Timetallet står bomstiller
I 2011 viste en undersøgelse af pædagoguddannelsen, at de studerende kun havde 11,5 lektioner om ugen. Tre år efter er situationen stort set uændret. Et stort problem, mener en professor, Socialdemokraterne og BUPL.
Af: Thomas Bruun og Daniel Winther Pedersen
12 undervisningslektioner om ugen. Det er hverdagen for de pædagogstuderende. Det viser en gennemgang af syv uddannelsessteder, som Børn&Unge har foretaget. Samtidig har nogle skoler dobbelt så mange undervisningstimer som andre. For tre år ­siden foretog Professionshøjskolernes Rektorkollegium en undersøgelse, der stort set viste det samme.
Allan Baumann, faglig sekretær i BUPL’s forretningsudvalg og politisk ansvarlig for uddannelsesområdet kalder det bekymrende, at timetallet ikke har rykket sig de seneste tre år.
»Efter sidste undersøgelse sagde ministeren, at der skulle strammes op, og skolerne skulle tage sig sammen. Hvis man ikke kan dokumentere, at man har gjort det, skal vi helt sikkert tage det op igen,« siger han.
De få timer rammer de studerende. Det mener Stig Broström, der er professor i pædagogik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, og som selv tidligere har undervist på pædagoguddannelsen i Hillerød.
»Det er et stort problem med så få undervisningstimer. Dengang jeg underviste, havde de studerende 30 skemalagte undervisningstimer. Det giver sig selv, at face-to-face-undervisning er vigtig, ikke kun for at få formidlet viden, men også for at have udviklende dialoger i en klasse og med en underviser,« siger Stig Broström.

Hellere opgaver nok. Hos Professionshøjskolernes Rektorkollegium mener man ikke, at man kan bruge timetallet til at måle, hvor gode uddannelserne er.
»Vi er mere optagede af, om de studerende får opgaver, aktiviteter og projekter nok, som gør, at de kan opnå målene med uddannelsen,« siger Ulla Koch, formand for det uddannelsespolitiske udvalg hos Rektorkollegiet.
Men hun erkender dog også, at den nuværende pædagoguddannelse ikke har været god nok, og der skal forandringer til. Hun håber, at den nye pædagogreform, som træder i kraft til sommer, vil kunne ændre på dette. Også på timetallet.

Det lyder af for lidt. I den nye reform, som blev vedtaget af et enigt folketing, er der dog ikke nævnt noget om timetal. Og umiddelbart vil der heller ikke blive indført et minimumsantal. Forskningsordfører Merete Risager fra Liberal Alliance mener ikke, at der skal sættes krav om antal timer på skoleskemaet.
»Det er meget beklageligt, at mange af uddannelsesstederne holder timetallet så lavt, men vi bestemmer allerede nok over skolerne. Vi skal i stedet sætte nogle faglige krav til de studerende og lade det være op til uddannelsesstederne, hvordan de opnår dem,« siger Merete Risager.
Socialdemokraterne vil heller ikke indføre et minimumsantal, men man vil alligevel følge op på sagen.
»Umiddelbart lyder det af for lidt til, at man kan få en ordentlig uddannelse. Det er helt afgørende, at der er et timetal, som sikrer en ordentlig dialog mellem underviser og studerende. Derfor vil jeg nu drøfte med forskningsministeren, hvordan vi skal forholde os til det,« siger Jeppe Bruus, forskningsordfører for Socialdemokraterne.