Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
TEMA: KAMPEN FOR ERSTATNING. Nu behøver du ikke altid at politianmelde
Justitsministeriet har netop udgivet en vejledning, der skal sikre, at pædagoger kan få dispensation fra politianmeldelse af børn. BUPL er behersket positiv.
Af: Maja Hansen
Et barn slår en pædagog i hovedet med en kæp, fordi han ikke vil med ind fra legepladsen. Pædagogen kommer til skade. Før ville pædagogen være tvunget til at anmelde barnet til politiet for at få erstatning for skaden. En ny vejledning fra Justitsministeriet sikrer nu, at pædagoger ikke altid skal politianmelde.
I 2014 ændrede Erstatningsnævnet praksis, så det blev næsten umuligt for pædagoger at få dispensation for at politianmelde. Ændringen medførte, at alt omsorgspersonale, der var udsat for vold fra dem, de arbejder med, skulle politianmelde volden for at få erstatning ­under offererstatningsloven. Ændringen tog ikke højde for, at politiet mange steder nægtede at tage imod anmeldelse af børn under 15 år, da de ikke kan retsforfølges.
Justitsministeriet har nu udgivet en ny vejledning. Den beskriver, hvordan man får dispensation for politianmeldelse. Det sker efter en massiv kritik af praksisændringen fra blandt andre BUPL, der har været med til at udforme vejledningen.
»Vi er glade for, at Justitsministeriet har inddraget os i arbejdet med vejledningen, så pædagoger ikke bliver taget som gidsler og ikke kan få den erstatning, de er berettiget til. Det gav ingen mening, og derfor blev vi ved med at fastholde kravet om, at reglerne måtte ændres,« siger formand for BUPL Elisa Bergmann.
Selvom BUPL er glad for, at der nu bliver skabt klarhed på området, er man ikke udelukkende positiv.
»Der var mange gode ting ved det gamle system, fordi det tog hensyn til, at det er et følsomt område, og at pædagoger derfor altid var sikret dispensation. Vi er stadigvæk usikre på, om det nye system tager hensyn i lige så høj grad. Så vi må se tiden an og vejlede vores medlemmer så godt som muligt,« siger Elisa Bergmann.
For at få dispensation for politianmeldelse kræver det nu, at den pædagogiske leder kort efter den voldelige episode skriver et notat, der tydeligt fastslår, at individuelle pædagogiske hensyn til barnet gør, at man ikke skal politianmelde.
Hvis begrundelsen ikke er tydelig nok, risikerer man, at Erstatningsnævnet nægter at dispensere og i stedet kræver, at episoden bliver politianmeldt, men det vil være for sent, for politianmeldelsen skal ske inden for 72 timer.
BUPL vil nu udforme en tjekliste, som skal supplere vejledningen. Den skal give ledere og pædagoger mulighed for at sikre, at de får alle informationer med, når de skriver et notat, og at de får beskrevet de pædagogiske hensyn godt nok.
»BUPL har en stor formidlingsopgave foran sig. Hvis begrundelserne for at undlade at politianmelde ikke er gode nok, går det ud over medlemmerne. Derfor er det vigtigt, at den her tjekliste bliver brugt aktivt,« siger Elisa Bergmann.

Sådan får du dispensation fra politianmeldelse
Læs her, hvad der skal til for at få dispensation for politianmeldelse. Og hvad du ikke skal gøre.

Sådan skal du gøre

Skriv et notat
Nedskriv sammen med din leder nøjagtigt, hvad der skete under episoden, så der ikke er tvivl om det. Gør det hurtigt, efter at episoden har fundet sted. ­Nedskriv oplysninger om:
● Gerningsstedet
● Gerningsmanden
● Vidner
● Offer
● Eventuelle skader og andre fysiske beviser
● Læge- eller skadestuerapport
● Arbejdsskadeanmeldelse

Nedskriv konkrete grunde
Få din leder til at skrive ned, hvilke konkrete, individuelle hensyn der taler imod at politianmelde barnet. Det kan være ting som:
● Mødet med fremmede mennesker vil være et indgreb i barnets meget strukturerede hverdag, hvilket vil bringe det i affekt.
● Det er vigtigt at beskytte netop det barn mod unødige stimuli.
● Barnet kommer fra vanskelige sociale forhold og vil opfatte en politi­anmeldelse som et svigt fra de få voksne i hans liv, der skaber tryghed.
● Man risikerer at ødelægge en god udvikling, som barnet ellers viser.
● Det er vigtigt for den pædagogiske relation til netop dette barn, at de ­voksne kan rumme dets grænsesøgende adfærd.
● Barnet angrer. For dette barn har det gjort et stort indtryk at skulle tale med ledelsen om sagen og få sine forældre underrettet. En anmeldelse til politiet kan være decideret skadelig i forhold til netop dette barn.

Sådan skal du ikke gøre

Nedskriv generelle grunde
Det er vigtigt, at din leder skriver et notat, der beskriver, hvilke grunde I har til ikke at politianmelde. Grundene må ikke være generelle. Undgå derfor begrundelser som:
● At du bare ikke ønsker at politianmelde episoden.
● At barnet netop er anbragt hos jer, fordi det har adfærdsproblemer.
● At barnet kan ikke straffes, fordi det er under 15 år.
● At barnet ikke er gammelt nok til at forstå konsekvenserne af dets handling.
● At det ikke er kutyme hos jer at politianmelde voldsepisoder.

Find vejledningen her: kortlink.dk/m4pc