Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 03
Ikke alle treårige bliver sprogvurderet
Kun 69 kommuner tilbyder de lovpligtige sprogvurderinger til alle treårige. Loven trådte i kraft for halvandet år siden, men kommunerne undskylder sig med mangel på tid. Velfærdsministeren er utilfreds.
Af: Vibeke Bye Jensen
Næsten en fjerdedel af kommunerne kan endnu ikke tilbyde sprogvurderinger til alle deres treårige. Det viser en kortlægning fra evalueringsinstituttet EVA af, hvor langt kommunerne er nået med sprogvurderingerne.
Loven om sprogvurderinger trådte i kraft 1. august 2007, så kommunerne har haft næsten halvandet år til opgaven. Men det er netop manglende tid, der ifølge rapporten fra EVA er undskyldningen fra kommunerne. Mange af de kommuner, der endnu ikke sprogvurderer, angiver som endnu en barriere, at de ikke har fået fastlagt procedurer for de børn, der ikke går i dagtilbud.
"Nogle kommuner siger, at deres forvaltning eller dagtilbud har manglet tid til arbejdet, mens andre peger på, at de har manglet tid til at udvikle materiale og uddanne pædagogiske sprogvejledere, før de kan tilbyde vurderingerne," siger evalueringskonsulent Nanna Høygaard Lindeberg, der har udført kortlægningen for EVA.
Selv om det stadig halter med kommunernes opfølgning på loven, er der dog sket noget siden november 2007. Her viste det sig, at kun 15 kommuner havde sat gang i sprogvurderingerne.

Selv om mange flere er kommet i gang, er velfærdsminister Karen Jespersen (V) ikke tilfreds med, at en fjerdedel af kommunerne endnu ikke er i stand til at tilbyde alle treårige børn en sprogvurdering.
"Det er uacceptabelt, at borgerne skal vente i mere end et år på et tilbud, som de efter loven har krav på. Jeg hæfter mig dog ved, at disse kommuner er gået i gang, og at de regner med at kunne tilbyde sprogvurdering til alle treårige i løbet af 2009. Det har jeg en forventning om, at de lever op til. Vi vil følge området tæt for at sikre, at kommunerne implementerer loven, som de skal," siger ministeren.

Der mangler planer. Det halter ikke bare med selve sprogvurderingerne, men også med den plan for kommunes mål og rammer for sprogvurderingerne og den opfølgende indsats, som kommuner ifølge dagtilbudsloven skal udarbejde. 33 kommuner er endnu ikke i gang med det arbejde. 30 kommuner havde på undersøgelsestidspunktet lavet en plan, mens 21 kommuner angav, at de var i gang.
Kortlægningen viser også, at 20 procent af de sprogvurderede børn skal have en opfølgning af deres sproglige udvikling. 10 procent skal have den i dagtilbuddet som 'en fokuseret opfølgende indsats', mens 10 procent skal have 'en særlig (talepædagogisk) indsats'. Dog har meget få af de kommuner, som sprogvurderer, svaret på spørgsmål om de gennemførte vurderinger. Derfor har EVA indhentet supplerende data i de kommuner, som abonnerer på det internetbaserede system 'Sprogvurdering.dk', som kan bruges til administration af sprogvurderinger foretaget med 'Sprogvurderingsmateriale til treårige' fra Velfærdsministeriet.
Det drejer sig om 24 kommuner, hvor i alt 1799 børn er vurderet. Af disse børn er 80 procent vurderet til at have en alderssvarende sproglig udvikling.
Det er frivilligt for kommunerne, hvilket sprogvurderingsmateriale de vil anvende. 70 kommuner svarer, at de allerede bruger eller vil bruge 'Sprogvurderingsmateriale til treårige', mens ni kommuner anvender eller planlægger at bruge 'TRAS - tidlig registrering af sproglig udvikling i det daglige samspil', og seks kommuner anvender 'Den reviderede bornholmske treårsscreening'.

Kortlægningen viser at:
• 22 af 91 kommuner sprogvurderer ikke alle treårige (7 kommuner har ikke svaret EVA).
• af de 22 kommuner er 20 på vej, men de kan endnu ikke tilbyde den sprogvurdering af alle treårige, som loven kræver.
• 2 kommuner slet ikke er i gang med at implementere lovens krav.
Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Måling af sproglig udvikling 2008.