Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 15
Alene med ansvaret
Sikre legepladser prioriteres højt på de fleste institutioner, men de færreste pædagoger har ekspertisen til at tjekke dem. Reglerne er komplicerede, og institutionslederne lades i stikken af kommuner, der ikke tager ansvaret for legepladserne alvorligt nok
Af: Rikke Viemose
Kommunerne overlader mange steder ansvaret for legepladsens tilstand til institutionslederne, og selvom de som regel tager det meget alvorligt, er de ikke i stand til at inspicere legepladsen grundigt nok.
Det vurderer Niels Bang Hansen, der er miljøkonsulent i BUPL.
»Jeg vil påstå, at der i dag ikke findes én eneste institution, der selv er i stand til at vurdere, om legepladsen lever op til standarden. Og der er samtidig yderst få kommuner, der kan,« siger han.
I 1998 kom der nye europæiske regler for legeredskaber. 500 siders teknisk gennemgang af blandt andet faldhøjder og vinkler, som kun eksperter kan forstå. Alligevel findes der mange institutionslegepladser, der aldrig er gennemgået af en ekspert.
Sidste år viste en undersøgelse af 20 tilfældigt udvalgte offentlige legepladser, at ikke én af dem overholdt den europæiske standard for legeredskaber. De tre legepladseksperter fra henholdsvis Forbrugerrådet, Teknologisk Institut og Forbrugerinformationen, fandt derimod adskillige eksempler på de værste problemer: Hovedklemfælder, anoraksnorsprækker og manglende faldunderlag - alle forhold, der har været årsag til dødsulykker blandt børn.
Der er ikke foretaget nogen undersøgelse af legepladser på daginstitutioner, men en helt uvidenskabelig rundspørge, som Børn&Unge har foretaget, afslører, at en del institutioner er overladt til deres egen formåen. Udover den daglige inspektion anbefaler standarden blandt andet en årlig hovedinspektion af legepladsen foretaget af personer, der er kvalificerede til det. Alligevel er det tilsyneladende kun i de færreste kommuner, en sådan inspektion er sat i system. Nogle institutioner gør det selv, så godt de kan, mens andre henter hjælp hos legepladsproducenterne, der dog som regel kun tjekker deres egne redskaber og ikke legepladsen som helhed. Og et decideret årligt eftersyn er der kun sjældent - hvis nogensinde - tale om.

Enkelte lys på landkortet. I enkelte kommuner er der dog sket noget det seneste år: I Tønder ønsker man at ansætte en sikkerhedskonsulent i kommunen, mens man i Rødby har sat penge af til et sikkerhedseftersyn af alle legepladser. I Århus og Helsingør, der begge oplevede en dødsulykke på en legeplads sidste år, har man også sat et grundigt legepladseftersyn i gang.
At der er en grund til at tage sikkerheden på legepladser alvorligt, vidner skadestuernes opgørelser om: De senest opgjorte tal viser, at der i år 2000 blev registreret 16.000 børn efter en skade på en legeplads. Heraf blev de 960 indlagt.
»I hver kommune bør der være mindst én, der kan inspicere legepladserne, og det vil sige én, der har taget certificeringsuddannelsen. Ingen institutioner har selv råd til at sende deres medarbejdere på sådan et kursus,« siger Niels Bang Hansen.
Forbrugerrådets legepladsekspert, Helen Amundsen, giver ham ret.
»En legeplads kan være fin nok, når man køber den, men efter et år er der måske noget, der skal rettes op. Det er fornuftigt nok, at lederen har ansvaret for den daglige inspektion - at hun sørger for, der ikke ligger grimme ting på legepladsen, at faldunderlaget er revet på plads og den slags. Men når det kommer til det årlige tjek, så skal du altså have en ud, der ved lidt mere om det, og som er helt inde i, hvilke regler der gælder.«
Helen Amundsen mener ikke, der er grund til, at alle institutionsledere uddannes i stand-arden.
»Nej, det ville være spild af ressourcer, hvis alle skulle have styr på alt fra A til Z, men det kunne være smart, hvis alle fik en gennemgang af, hvad man skal være opmærksom på. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogle kommuner, der samler sig omkring det. Det er meget billigere for dem at ansætte nogen eksperter frem for at leje nogle ude i byen hver eneste gang.«
I Kommunernes Landsforening (KL) råder man også kommunerne til at følge vejledningen.
»Kommunerne er indstillede på at få tingene i orden, og jeg mener, at det er et spørgsmål om oplysning og information,« siger Birgit Bøgebjerg, der er konsulent i KL.

Lovlige hovedklemfælder. En årsag til, at kommunerne ikke har prioriteret inspektionen med legepladser særligt højt, kan være, at den europæiske standard kun gælder nye legepladser. En hovedklemfælde på en legeplads, der er bygget før 1998, har man ikke pligt til at fjerne, selvom der er set flere dødsulykker med netop dem. En hovedklemfælde er en åbning, hvor barnet kan få kroppen igennem, men ikke hovedet. Hvis der samtidig er mere end 60 centimeter til jorden, risikerer barnet at blive hængt.
»I princippet er hovedklemfælder på ældre legepladser lovlige,« bekræfter Helen Amundsen.
»Men i det øjeblik, hvor der sker noget, så ved jeg ikke, hvordan man vil stå retsligt. Så vil man vel se på, om det var forsvarligt, eller om man burde have rettet op på det, fordi man vidste bedre.«
I KL tror Birgitte Bøgebjerg, at kommunerne vil udbedre den slags fælder, selvom det ikke er lovpligtigt.
»Jeg kan ikke forestille mig andet, end at når kommunerne går ind og tager de årlige eftersyn, så vil de også blive opmærksomme på de fælder, der er og derefter udbedre dem.
Hvis der bliver tale om mange ændringer, kan det godt være, at man nogle steder skal lave en plan for, hvordan man kan tage det etapevis. Men jeg mener, at det er noget, kommunerne tager alvorligt.« l
Børn&Unge bragte i sidste nummer en artikel om sikkerhed og opsyn på legepladsen.


Der er udgivet en række pjecer og bøger om legepladssikkerhed. De nyeste, der indeholder omtale af de nyeste regler og standarder, er følgende:

"Uderum - legepladsredskaber og sikkerhed på legepladsen", udgivet af BUPL og PMF, 2001, 30 kroner, bestilles på tlf. 3546 5106 eller på http://www.bupl.dk
"Legepladser - sikkerhed, vedligeholdelse, krav og regler" af Henning Ransborg, 3. udgave 2001, Kroghs Forlag A/S, 79 kroner, tlf. 7582 3900
eller http://www.kroghsforlag.dk

"Legepladssikkerhed" af Gert Olsen 2001, 295 kroner, http://www.legepladssikkerhed.dk

"Legepladser", Ren besked nr. 3 juli 2001, udgivet af Forbrugerinformationen og Forbrugerrådet, 20 kroner, tlf. 7013 1340, http://www.fi.dk (linket fungerer ikke længere).

Sidstnævnte indeholder en meget overskuelig gennemgang af de vigtigste regler for legeredskaberne, inspektionen og ansvaret.

Fem institutioner om sikkerhed på legepladsen:
Helga Ludvigsen, leder af Sdr. Omme børnehave i Grindsted Kommune:
»Vi har en legepladsgruppe med tre medlemmer, der har ansvaret for, at legepladsen er i orden. Derudover har vi netop haft en ekspert fra Teknisk Forvaltning ude og tjekke sikkerheden. Det var første gang, men kommunen har bestemt,
at det fremover skal ske én gang årligt.«

Kirsten Christoffersen, leder af Blishøj børnehave i Sydfalster Kommune:
»Vi har netop haft en repræsentant fra legepladsproducenten Dica ude og gennemgå legepladsen. Det bad vi dem selv om. Derudover holder vi øje med, at legepladsen lever op til de regler, der er beskrevet i en pjece om den sikre legeplads, og vi har en regel om, at vi altid går en runde for at se, om der er noget farligt, før børnene kommer ud. Kommunen har ingen eksperter, de sender ud.«

Nanna Svends Nielsen, leder af Søby børnehave i Ærøskøbing Kommune:
»Vi har altid været meget opmærksomme på, om legepladsen lever op til reglerne, og sammen med sikkerhedsrepræsentanten har jeg netop været på et legepladskursus. Selvom vi syntes, at vi havde meget godt styr på det, har vi også lært nyt, og vi har netop fået nyt faldunderlag til gyngerne. Men det ville da være rart, hvis der kom en ekspert udefra en gang om året.«

Lise Englev, leder af Børneinstitutionen Agerkær i Rødovre Kommune:
»Jeg synes, at vi har rimelig styr på legepladssikkerheden. Alligevel har bestyrelsen netop ønsket, at vi formaliserer det og går legepladsen grundigt igennem én gang om måneden.«
»Jeg mener, at vores legeplads lever op til reglerne. En del af den er kun fire-fem år gammel, og da vi fik det nye sat op, var der eksperter med. Vi har ikke haft eksperter til at se på den siden.«

Lizette Christensen, leder af den integrerede institution Bakkegården i Esbjerg Kommune:
»Vi vægter sikkerheden højt, og vi har et legepladsudvalg, der sørger for, at legepladsen er i orden. Sidste år havde vi en ekspert fra legepladsproducenten Ledon ude og tjekke klatrestativet og rutsjebanen. Kommunen har også et hold, man kan rekvirere, hvis man er i tvivl om noget. Samtidig ser vi legepladsen efter hver dag, når vi er ude.«