Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 25
Bupl mener: OK-forhandlinger med tandbørste
Kommunerne mener ikke, at der på det kommunale arbejdsmarked er ligelønsproblemer, som overenskomstparterne skal tage hånd om ved forhandlingerne. Det er vi i BUPL lodret uenige i.
Af: Henning Pedersen
Næste år skal vi forhandle overenskomst med kommunerne, men allerede nu kridtes banen op. På adskillige punkter kan vi se, at der bliver brug for at tage tandbørsten med til forhandlingerne. Vi bliver ikke enige i en fart.
Kommunernes Landsforening (KL) har udsendt et debatoplæg til de lokale kommunalpolitikere med forventninger og krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Særligt med hensyn til ligeløn ligger de desværre langt fra BUPL.
Kommunerne mener ikke, at der på det kommunale arbejdsmarked er ligelønsproblemer, som overenskomstparterne skal tage hånd om ved forhandlingerne. Det er vi i BUPL lodret uenige i.
Tværtimod viser Lønkommissionens redegørelse med al tydelighed, at kvindedominerede faggrupper generelt får mindre i lønningsposen end mandedominerede faggrupper, og at pædagoger er hårdest ramt af den kønsmæssige skævvridning.
I BUPL har vi en klar forventning om, at problemet adresseres ved de kommende overenskomstforhandlinger - også selvom den økonomiske ramme i udgangspunktet ser beskeden ud. Vi kan derfor sagtens se, at kommunerne har behov for at tale ligelønnen langt ned under gulvtæppet. Det er imidlertid både utroværdigt og uansvarligt.
Et andet punkt, hvor KL leverer et skuffende udspil og nægter forbedringer, er i forhold til kompetenceudvikling. Men i en situation, hvor den kommunale økonomi er hårdt presset, bliver der virkelig brug for, at de medarbejdere, som er tilbage, får vedligeholdt og udviklet deres kvalifikationer.
Vi får imidlertid mange indberetninger om, at institutionerne ikke længere er i stand til at dække hullerne, når en kollega er på efter- og videreuddannelse - og at det forhindrer den nødvendige kompetenceudvikling. Det problem, mener vi, bestemt hører hjemme også ved overenskomstbordet. Så selvom KL ikke vil have det med ind i forhandlingsrummet, slipper de altså ikke for at forholde sig til det.
Derudover vil KL underkaste arbejdstidsreglerne et eftersyn. Det bakker vi op om, da der er behov for at gøre dem mere enkle, rummelige og lette at administrere. Nye arbejdstidsregler kan sætte pejlemærker for, at planlægning, evaluering og udvikling er vigtige elementer i pædagogers arbejde, da de giver bedre ressourceudnyttelse og kvalitet.
Vi er også positive over for, at KL nu ønsker at medvirke til at sikre ordentlighed ved afskedigelser. Det er på tide og sørgeligt aktuelt netop nu, hvor kommunerne fyrer pædagoger i stor stil.
Endelig er vi tilfredse med, at KL sætter fokus på at nedbringe sygefraværet. En tredjedel af al sygdom skyldes arbejdsmiljøet. Derfor er det her, man skal sætte forebyggende ind, hvis vi skal nedbringe sygefraværet.
Alt i alt kommer vi ikke til at kede os ved forhandlingsbordet, kan vi godt se. Vi ser frem til hårde, men forhåbentlig konstruktive forhandlinger. Og vi husker tandbørsten.