Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 10
Ny viden. Så kan der skydes mod mål i skolen
Udviklingsprogram gør skoleansatte klogere på reformens nye fælles mål for fagene.
Af: Lene Søborg
Hvis du arbejder på en skole, er det nu muligt at blive klogere på, hvad Fælles Mål er og kan.
De nye, forenklede Fælles Mål består af få overordnede kompetencemål, som skal give et overblik over fagene i skolen og danne grundlag for dialog for skolens medarbejdere og forældrene om elevens læring.
Undervisningsministeriet har søsat et udviklingsprogram om Fælles Mål, som skoler og kommuner kan søge om at komme med i. Hvis de vil være med, får skolerne et opkvalificeringsforløb, der indeholder en pædagogisk dag om målstyret undervisning, et halvdagsseminar om fagblokkenes mål og en startpakke med understøttende materialer.
Det er frivilligt – med undtagelse af enkelte fag – om skoler og kommuner vil bruge de nye Fælles Mål efter sommerferien, eller om de vil vente til næste skoleår. Men målene er klar til august, og derfor kan skoler og kommuner få hjælp til at arbejde med de nye Fælles Mål allerede i kommende skoleår. Skoler og kommuner, som deltager, vil i forløbet kunne møde ministeriets nye læringskonsulenter.
»De forenklede Fælles Mål er rygraden i folkeskolereformen,« fastslår undervisningsminister Christine Antorini i en pressemeddelelse.
»Med målene bliver det lettere for lærerne at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen, fordi fokus med de nye mål flyttes fra undervisningens indhold til elevens læring. Der er stor interesse for at komme i gang med at bruge de nye Fælles Mål allerede fra det kommende skoleår, og udviklingsprogrammet for Fælles Mål vil klæde skoler og kommuner godt på,« siger hun.
Ud over opkvalificeringsindsatsen består udviklingsprogrammet af et inspirations­program, hvor udvalgte demonstrationsskoler vil arbejde mere systematisk med målstyret undervisning. Indsatsen bliver fulgt tæt af forskere, som har fokus på, hvordan forskellige redskaber og tilgange i undervisningen virker.
Ansøgningsfristen for at deltage i udviklingsprogrammet er den 12. juni 2014. Det er ambitionen, at alle de skoler og kommuner, der har lyst, skal have lov til at være med.