Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 12
Lev længe - vær et svin
Ved at studere svin kan man lære meget om mennesker, mener forsker.
Af: Sofie Korsgaard
Har du dit helbred kært? Så gælder det om at være det største svin i flokken og komme først til truget.
Det er i hvert fald, hvad man kan udlede af en nyligt færdiggjort ph.d.-afhandling fra Syddansk Universitet, der tager udgangspunkt i tre års studier af en flok svin fra en svinestald i Viborg.
Bodil Hjarvard, der har lavet afhandlingen, undersøgte, hvordan svin bliver påvirket af stress i forhold til, hvor de ligger i et dominanshieraki.
Først blev dyrene sat sammen i grupper på fire. Derefter fik de et par uger til at skabe et socialt hierarki, ligesom vi mennesker har på arbejdspladsen.
De fik hurtigt et oversvin, en eller to mellemledere og et eller to undersvin. Herefter blev de udsat for et chok ved hjælp af en spand, der ramte et metalgulv med et brag. Og resultatet var klart: De lavest rangerede svin reagerede vildt dramatisk, mens ledersvinet tog det køligt og hurtigt faldt ned igen. Blodprøver, der blev taget bagefter, bekræftede teorien:
Undersvinene havde efter chokket stoffer i blodet, der sættes i forbindelse med sygdomme som åreforkalkning og knogleskørhed.
Man kan umiddelbart konkludere, at det er farligt at være undersvin, mens ledersvinet, der møver sig frem i køen til frokostbuffeten, og som tryner kollegerne, bliver mindre stresset og får i øvrigt opbygget et bedre immunforsvar end undersvinene.
Studiet af de sociale svin viste også, at hvis man ikke vil ende med skøre knogler og hvad der ellers følger i kølvandet på farlig stress, skal to ting prioriteres højt: Kontrol og forudsigelighed. Undersvin skal være forberedt på, hvilke arbejdsopgaver de får, og de skal have en vis medbestemmelse.
"Den gris, der ligger nederst i hierarkiet, har typisk lidt kontrol og lidt forudsigelighed. På en arbejdsplads vil det sige, at hvis man får en kedelig opgave i hånden, som man ikke var forberedt på, og man i øvrigt hader det, vil man faktisk have det dårligt dagen efter og måske blive hjemme," siger Bodil Hjarvard, der studerede svinene.
Men er der ingen fordele ved at være det undersvin, der bøjer sig i strøhalm for kollegerne? Jo, siger Bodil Hjarvard.
"De nederste i hierarkiet skal kunne tage nogle tæv og ender oftest i møget. De har en større infektionsrisiko, og derfor er de bedre til at forsvare sig imod det," siger hun.
Så undersvin: Få mere medbestemmelse, og glæd dig så i øvrigt over, at du uden risiko kan rulle dig i skidt og møg.