Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 40
Kongres 2004; 12 måneder der rystede BUPL
BUPL's 7. ordinære kongres, som åbnede i går, skal skabe ny tro på fremtiden efter det mest turbulente år i organisationens historie. Følg med på www.bupl.dk
Af: Ivan Enoksen
Det startede med en fjer i hatten. Som den første pædagog blev Bente Sorgenfrey den 13. november sidste år valgt til formand for hovedorganisationen FTF. Det var mange i BUPL ret stolte af på det tidspunkt.
Siden gik det rent ud sagt ad helvede til. En personalesag i forbundshuset, som løb ud af kontrol, kom til at koste BUPL dyrt. Både i penge og i prestige.
På det personlige plan fik sagen også følger. Annette Trads Hansen, valgt som ny forbundsformand på en ekstraordinær kongres den 10. december, sad bare 73 dage, så havde hun fået nok. En ny ekstraordinær kongres, sammenkaldt til den 11. marts i år, satte Birgit Elgaard i spidsen for en moderat fornyet forbundsledelse. Den lovede i sin tiltrædelseserklæring blandt andet at få slået en solid pæl gennem myterne om pamperi og hemmelighedskræmmeri i BUPL.
BUPL's 7. ordinære kongres, som åbnede i går torsdag den 18. november på Hotel Nyborg Strand, tager stilling til, hvorvidt løftet om en ny begyndelse også er indfriet.

Fagpolitisk enighed. Faglig sekretær Mogens Brinch Dinesen, der siden 1987 har repræsenteret BUPL Viborg Amt i hovedbestyrelsen, er nogenlunde, men også kun nogenlunde tilfreds med indsatsen.
"Vi er på vej ud af krisen, men jeg synes, at forretningsudvalget har været længe om at få sat skik på ledelsesforholdene i forbundshuset. Jeg kunne på det punkt have ønsket mig noget mere handlekraft," siger Mogens Brinch Dinesen.
Han forventer en rolig kongres, som bekræfter, at der er enighed om den fagpolitiske retning, BUPL skal følge. Til gengæld er han helst fri for en lang debat om det forslag til nye vilkår for valgte, lønnede tillidsfolk, som den såkaldte TR-løngruppe fremlægger.
"Den sag må ikke fylde ret meget. Udgangspunktet er at få fastsat nogle vilkår, som medlemmerne kan forstå og acceptere."

Vilje til ledelse. For faglig sekretær og hovedbestyrelsesmedlem Tonny Andersen, BUPL Nordjylland, vil det have været en god kongres, hvis han bagefter kan konstatere, at organisationen har gearet sig til en ideologisk offensiv mod markedsgørelse og privatisering.
"Personligt synes jeg, at forretningsudvalget har vist stor vilje til at lede. Altså, man kan da godt mærke, at der er nye folk i blandt, men også medlemmer af forbundsledelsen må selvfølgelig gives tid til at lære," siger Tonny Andersen.
Formanden for BUPL Frederiksborg Amt, Lars Christensen, der selv har en fortid i forretningsudvalget, efterlyser klarhed.
"Både som fag og organisation er vi under et voldsomt pres. Derfor er det vigtigt, at denne kongres kommer med klare bud på, hvilken vej vi skal gå. Forretningsudvalget har kun siddet otte måneder, så det er begrænset, hvad man kan udlede, men jeg har en forhåbning om, at der snart sker noget," siger Lars Christensen.

Ind til kernen. Forbundsformand Birgit Elgaard håber at kunne gå fra kongressen med, som hun udtrykker det "den der gode fornemmelse i maven, at der er skabt et godt afsæt for de næste to års arbejde."
"Efter den krise, vi har været igennem, bliver det dejligt at komme til at arbejde med kernen, som jo er, at vi er i stand til at sætte en dagsorden og skaffe medlemmerne de bedst mulige vilkår."
For Birgit Elgaard og det øvrige forretningsudvalg er det desuden et must, at kongressen vedtager et nyt regelsæt for valgte, lønnede tillidsfolk.
Hovedbestyrelsen har også nikket til, at det i en række nærmere definerede tilfælde skal være slut med dobbeltløn til fratrådte tillidsfolk. Derimod var der i hovedbestyrelsen, da sagen sidst blev drøftet, forskellige meninger om, hvordan overgangsordningen for de nuværende tillidsfolk skal udformes.
"Jeg håber virkelig, at den arbejdsgruppe, der er nedsat for at få enderne til at mødes, har heldet med sig, så vi på kongressen i enighed kan vedtage et regelsæt, som respekterer de principper, den ekstraordinære kongres udstak, og som også tager de hensyn, det måtte være nødvendigt at tage," siger Birgit Elgaard.

Fine gæster. Diskussionen om tillidsfolkenes egne vilkår er barn af krisen tidligere på året. Det samme er et forslag fra fire menige pædagoger - Anne Gotlieb, Dan Zaklikowesky, Ellinor Niiendam og Allan Mortensen - om at ændre BUPL's love, så medlemmerne af forretningsudvalget vælges ved urafstemning i stedet for af de delegerede på kongressen. Forslaget, som ifølge forslagsstillerne vil føre til en demokratisering af BUPL, indstilles af hovedbestyrelsen til forkastelse.
Kongressen, indkaldt under overskriften "BUPL styrker faget og fællesskabet", får i øvrigt besøg af hele to ministre, nemlig familie- og forbrugerminister Henriette Kjær (K) og undervisningsminister Ulla Tørnæs (V). Begge har sagt ja til at tale til kongressen, og det samme har formanden for Børne- og Kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, borgmester Bjørn Dahl (V) samt Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening, Kirsten Nissen fra Socialpædagogernes Landsforbund og Jakob Bang fra Pædagogisk Medhjælper Forbund.