Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 29
Her er BUPL's nye bosser
Her kan du se, hvilke syv pædagoger kongressen har valgt til at sidde i det forretningsudvalg, som udgør BUPL's daglige politiske ledelse. Læs, hvad der vil være lige netop deres hjertesager. De syv forretningsudvalgsmedlemmer er valgt indtil næste kongres, som løber af stablen om to år.
Af: B&U
Birgitte Conradsen, næstformand, 45 år,
socialpædagog fra Jelling 1992, tidligere formand i BUPL Østjylland

Anerkendelse af ligelønsproblem
"Det vigtigste lige nu er at få pædagogernes særlige problemer omkring ligeløn afspejlet i den overenskomst, som vi underskriver til foråret. Vi kan ikke løse problemet, men vi skal have politikere, arbejdsgivere og befolkningen generelt til at anerkende, at her er en uretfærdighed og et problem, som skal løses, hvis vi stadig skal kunne rekruttere og fastholde uddannede, velkvalificerede pædagoger.
Vi skal arbejde med forebyggelse og kreativitet i de næste to år. Vi er nødt til at få budskabet om, at forebyggelse betaler sig, ud til politikerne, så de også forstår, at de skal bruge flere penge nu, fordi de kommer til at spare dem i længden. Vi vil gerne lave processer sammen med arbejdsgiverne - gerne så konkrete som muligt - så vi får noget evidens for det, som pædagogerne kan udrette på det her område.
Derudover er der hele lederplatformen, som vi nu skal have op at køre. Og jeg tror, at vi får en synergieffekt, ved at vi nu får to formænd, Henning Pedersen som formand for det hele og så en lederformand, og at de kan spille sammen til glæde for området."


Kim Morten Jørgensen, kasserer, uddannet pædagog i 1997 fra Kolding Pædagogseminarium, formand i BUPL Sydjylland fra 2007 indtil nu

Jeg vil sætte medlemmerne i fokus
"Jeg vil være med til at stille BUPL lidt stærkere og skarpere ved at skabe større sammenhængskraft mellem de lokale fagforeninger og forbundet. Den største udfordring er hele vores økonomiske situation. Det første jeg vil kigge på er hele den samlede økonomi og opgavefordeling mellem fagforeninger og forbund. Jeg vil have medlemmet i fokus. Alt, hvad vi foretager os, skal gavne medlemmerne. Vi skal have en bedre uddannelse helt ude på TR-niveau.
For mig skal det også være sådan, at for en uddannet pædagog, skal det slet ikke være til diskussion, om han eller hun skal være medlem af BUPL. Ikke bare for at være forsikret, men også fordi det er her, at pædagogen bliver udfordret professionelt og kan hente inspiration til sit arbejde. Lige meget hvilken politisk beslutning jeg står over for, vil jeg holde den op imod, hvad medlemmerne får ud af det."


Allan Baumann, faglig sekretær, 49 år, fritidspædagog fra Fröbelseminariet i 1987, tidligere næstformand i BUPL Hovedstaden.'

Pædagogerne fortjener en skarp fagforening
"Jeg vil sørge for, at de beslutninger, vi har truffet omkring Fremtidigt Virke - kreativitet og forebyggelse - kommer ud at leve blandt pædagogerne. Projektet bygger i høj grad på, at vi ved, at pædagogerne kan ufatteligt meget på det felt. Og det skal vi have samlet sammen, så vi kan formidle og dokumentere, at pædagogerne kan være en del af løsningen på de to problemstillinger. Heldigvis er det også netop forebyggelse og kreativitet, som hele samfundet skriger på, at der gøres noget ved. På den måde spiller vi jo med på en dagsorden, der har medvind for en gangs skyld. Og det skal vi vide at udnytte til gavn for pædagogerne og for børnene og de unge.
Vi har nu også fået et etisk grundlag, som skal ud at leve i den pædagogiske virkelighed. På trods af nedskæringer og besparelser, som pædagogerne står i til halsen, formår de alligevel at engagere sig i de etiske dilemmaer, som de møder i dagligdagen, og det skal vi også vide at gøre brug af.
Vi skal også gribe vores organisation an på andre måder, så vi ikke sidder her som en lille elite og snakker om det pædagogiske arbejde. Pædagogerne fortjener, at vi kommer ud og arbejder sammen med dem om at ændre vilkårene."


Henning Pedersen, formand, 61 år, fritids­pædagog fra Seminariet for Fritidspædagoger i 1974, formand for BUPL Fyn fra 1987-1996, hovedkasserer i for­bundet 1999-2006

Vi skal være, hvor pædagogerne er
"Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at sikre, at BUPL er dér, hvor pædagogerne er. Forstået på den måde, at de problemstillinger, som optager det enkelte medlem, skal BUPL være med til at gøre noget ved. Vi har med kongressen skabt et grundlag for det, fordi vi i vores indsatsprogram har to områder - forebyggelse og kreativitet - som vi ved, er noget af det, som pædagogerne er meget optaget af. Desuden er det to væsentlige samfundsmæssige problemstillinger, hvor pædagogerne kan bidrage med løsninger i forhold til at give børn og unge et bedre liv.
Samtidig vil jeg arbejde for, at alt, hvad vi gør som fagforening, er noget, som vi gør for at forbedre medlemmernes vilkår. At vi hele tiden har fokus på, at de initiativer, vi tager, er til gavn for medlemmerne. BUPL skal være, der hvor pædagogerne er. Pædagogerne er. der hvor børn og unge er, og vi skal som organisation være med til at bakke op omkring alt, hvad der kan forbedre deres vilkår. Vi skal sikre, at vi ikke som organisation kører hen over pædagogerne, men at vi kører sammen med dem."


Lasse Bjerg Jørgensen, faglig sekretær, 42 år, uddannaet pædagog 1991, tidligere bestyrelsesmedlem i BUPL Hovedstaden

Min hjertesag er ledelse
"Først og fremmest vil jeg arbejde for, at vi får ført alle de beslutninger, vi har taget om den nye lederforening, ud i livet. Lederforeningen skal være markant og politisk tydelig, og det vil jeg gøre alt for, at den bliver. Den nye lederformand skal vælges og hjælpes godt på vej, og jeg vil gøre mit til, at han eller hun får succes fra starten. Vi har også besluttet at lave en vidensbank om ledelse, som medlemmerne og vi selv kan bruge.
Min hjertesag er selvfølgelig ledelse. Men jeg har også en anden hjertesag, og det er kreativitet. Jeg vil arbejde for, at vi får inddraget så mange medlemmer som muligt, så omverdenen kan se, hvor meget pædagogerne faktisk bidrager til den kreative dagsorden. Det vil sige, at når vi laver et projekt om kreativitet, skal vi inddrage institutionerne og alle de kreative aktiviteter der. Den måde, pædagogerne lærer børnene at samarbejde og at indgå i fællesskaber på, er også kreativitet."


Tonny Andersen, medlem af forretningsudvalget, 50 år, uddannet fra Ålborg Socialpædagogiske Seminarium og har tidligere været faglig sekretær i BUPL Nordjylland.

Vi skal samarbejde med de private
"Jeg vil især arbejde for at sikre, at vi i BUPL ikke lukker os om os selv. Det er nemlig vigtigt i kampen mod kommunale besparelser, at vi tager aktiv del i at skabe en velfærdspolitisk alliance med andre faglige organisationer. Når vi har et godt samarbejde, kan vi sammen arbejde for at generobre velfærdsdagsordenen.
De private institutioner er også vigtige for mig og er et område, som jeg har stor fokus på. Jeg vil arbejde for at udvikle den pædagogiske profession og for, at medlemmerne sikres ordentlige løn- og arbejdsvilkår. I samarbejde med de andre aktører på det private område skal vi udvikle den pædagogiske profession, og vi skal samtidig sikre, at det private ikke kommer til at udhule kvaliteten. Det vil jeg gøre ved at udnytte det samarbejde, jeg har opbygget på det private område."


Lis Pedersen, medlem af forretningsudvalget, 61 år, uddannet pædagog og har tidligere været formand for BUPL Tårnby-Dragør.

A-kassens service skal udvikles
"Det er vigtigt for mig først og fremmest at sikre, at a-kassen kan yde og udvikle sin service. BUPL skal snarest have en beslutning på det arbejdsmarkeds- og socialpolitiske område, så vi ved, hvordan tingene efter vores mening skal udvikle sig fremover. Det kan for eksempel være i forhold til dækningsgraden ved ledighed og større muligheder for opkvalificering af de ledige. I hovedbestyrelsen er vi i gang med at tage beslutninger om, hvordan vi kan agere, så vi får tingene til at fungere på området. En udvikling af a-kassen sker også gennem vores samarbejde med andre a-kasser. Når vi står sammen, er vi jo stærkere, end når vi er alene.
Men jeg vil også fortsat arbejde for, at de fysiske og psykiske rammer forbedres i institutionerne. Det sker blandt andet gennem en ændring af Bygningsreglementet, for de fysiske rammer påvirker jo det psykiske. Hvis et rum er for småt, kan det eksempelvis medføre manglende overskud og stress."