Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 01
Fald på is giver erstatning
En pædagog faldt på vej til en pavillon. Slagelse Kommune er nu dømt for ikke at have saltet eller ryddet på stien. Pædagogen får 115.000 kroner i erstatning.
Af: Vibeke Bye Jensen
Det er sidst i januar 2010, og i løbet af natten har det været frost- og snevejr. Tidligt om morgenen skal to pædagoger lave sprog­stimulering med en gruppe tosprogede børn i en pavillon, som ligger på legepladsområdet, men et stykke væk fra selve institutionen. På vej til pavillonen glider pædagogen Mette og slår sin ryg så slemt, at hun senere får en arbejdsskadegodtgørelse for fem procent varigt mén.
Siden er hun blevet opsagt fra sit arbejde.
BUPL kørte først en arbejdsskadesag for Mette, men mente også, at hun skulle have erstatning af kommunen for svie, smerte og tabt arbejdsfortjeneste. Den sag har BUPL netop vundet i retten, og Mette får nu 115.000 kroner i erstatning. Retten gav Mette og BUPL ret i, at arbejdsgiveren, Slagelse Kommune, har ansvar for at glatførebekæmpe på adgangs­vejen til et arbejdssted, også selvom stien til pavillonen er en del af legeplads­området.
Med dommen er det slået fast, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at færdsel på hele institutionens område (ude og inde) kan foregå uden fare for de ansattes sikkerhed og sundhed.

Husk at få hjælp. Mette, hvis rigtige navn er redaktionen bekendt, har ønsket at være anonym af hensyn til sine muligheder for at få job. Hun er glad for sagens udgang, for selv om Mette nok aldrig kommer til at arbejde som pædagog på normal vis igen, kan dommen måske afværge, at andre kommer i samme situation.
»Jeg har fået meget fin hjælp af min fagforening. Jeg var egentlig ikke opmærksom på, at jeg kunne få hjælp, men jeg vil gerne opfordre til, at andre, der får en skade på arbejdspladsen, skynder sig at henvende sig til fagforeningen. For det er svært både at være syg og stå alene med hele sagen,« siger hun.
I BUPL er Lis Pedersen, medlem af forretningsudvalget, også glad for dommen. Ikke kun på medlemmets vegne, men også fordi den kan være med til at forebygge, at andre glider og slår sig alvorligt på deres arbejds­plads.
»Med dommen står det nu helt klart, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre adgangsvejene fra en bygning til en anden, når arbejdspladsen er delt op. Det er også vigtigt, at det er præciseret, at der er forskel på at være på legepladsen og lege med sne, være på en glidebane eller køre på kælk og at skulle bevæge sig fra en bygning til en anden i arbejdsmæssig sammenhæng. Så dommen sender et klart signal til arbejdsgiverne og sikrer vores medlemmer,« siger hun.

THI kendes for ret
Sådan står der i dommen:
»Da sagsøgte (Slagelse Kommune, red.) ikke har foretaget glatførebekæmpelse det pågældende sted, der blev benyttet som adgangsvej til pavillionen, findes sagsøgte at have pådraget sig erstatningsansvar over for sagsøgeren (Mette, red.) i anledning af den skade, som sagsøgte har pådraget sig i faldet.«
Retten i Næstved