Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 06 Børn&Unge som e-paper
TEMA: NYE EGENSKABER SØGES. Hvornår var det nu det var?
Kravene til pædagoger har ændret sig. Men hvor meget, der egentlig er sket, kan ses i gamle jobannoncer.
Af: Vibeke Bye Jensen
1986
I 1976 og 1986 var der mange stillinger og for få pædagoger. Derfor var der ikke grobund for at stille ublu krav om kvalifikationer og egenskaber. Annoncerne fortalte om, hvor der var en stilling ledig, hvilken slags stilling der var tale om og i hvor mange timer. Derudover nævntes antallet af børn, åbningstider og lønforhold. Hvis det gik højt, pralede man af særligt gode rammer.

1996
Midt i 1990’erne kom der lidt flere ord på, hvad man ønskede sig af den pædagog, man søgte efter. Men man udbredte sig mere om, hvad man kunne tilbyde.

2006
Vi nærmer os nutidens krav, men ordet robust optrådte kun i meget begrænset omfang. I stedet var det ord som engagement, overblik, faglig velfunderet, selvstændig, ansvarsfuld, initiativrig, omsorgsfuld, nærværende, kreativ og at man var en, der kunne se muligheder frem for begrænsninger, de mest almindelige. Annoncerne var blevet væsentligt større. Der var rigtig mange af dem, og der blev stadig brugt mere plads på at fortælle om institutionen end om kravene til den nye kollega.