Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 09
Kommuner bryder aftale
Kommunerne skal bruge 7 milliarder kroner til at bygge og renovere for, men har kun afsat 6,5 milliarder.
Af: Mikkel Kamp
Ifølge kommuneaftalen for 2011 skal kommunerne i år investere 7 milliarder kroner i at renovere og forbedre daginstitutioner, skoler, idrætsfaciliteter og plejehjem.
Men kommunerne har afsat en halv milliard mindre. I stedet for 7 milliarder vil de bruge 6,5 milliarder kroner, viser tal fra Danmarks Statistik.
Det er langtfra i orden, mener Kim Jørgensen, der er arbejdsmiljøansvarlig i BUPL's forretningsudvalg.
"Der er stort behov for at forbedre indeklimaet og bygningernes stand. Fra de lokale fagforeninger får vi flere og flere henvendelser om skimmelsvamp i institutioner, og rundt omkring er der utætte vinduer og andre problemer," siger han.
Sidste år var mønstret det samme. Dengang skulle kommunerne investere 9 milliarder, men da budgetterne blev gjort op, havde de kun budgetteret med 7,4 milliarder.
Selvom kommunerne ikke lever op til kommuneaftalen, er investeringerne store, forklarer Morten Mandøe, centerchef i Kommunernes Landsforenings økonomiske sekretariat.
"I årene før kvalitetsfonden blev indført i 2009, lå investeringerne på disse områder i gennemsnit på omkring 5 milliarder kroner. Sidste år var der budgetteret med 7,4 milliarder, og i år er det faldet til 6,5 milliarder, men altså stadig et godt stykke over de 5 milliarder kroner. Der er stort fokus på området i en tid, hvor kommunerne er nødt til at prioritere. Det er imponerende, at man fastholder et så højt niveau," siger han.