Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 17 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Bedre lyd gav bedre læring
Kan børn i en specialskole få bedre indlæringsmuligheder, hvis man arbejder med akustikken i deres undervisningslokaler? Det satte Søgaardsskolen i Gentofte sig for at undersøge.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
Projektet gik ud på at forbedre læringsmulighederne for børn på Søgaardsskolen, en specialskole i Gentofte Kommune, ved at arbejde med de akustiske forhold i indskolingen. Børnene havde brug for ro omkring sig, hvis de skulle kunne lære nyt, og selvom skolens lokaler levede op til de lovmæssige krav, var de ikke optimale til undervisning af børn med særlige behov. Derfor var målet med projektet at undersøge, hvordan det påvirker børnenes muligheder for at lære, når man regulerer på de akustiske forhold i undervisningsrummet.

Sådan gjorde vi
Akustikprojektet foregik i tre klasseværelser. I ét lokale blev både vægge og loft beklædt med paneler, der forbedrer akustikken i rummet. I et andet lokale blev kun væggene forbedret, mens et tredje rum fungerede som kontrollokale og beholdt sin indretning. Der blev observeret i alle tre rum, både før og efter de akustikmæssige ændringer. Samtidig blev der gennemført interview med pædagogerne og lærerne i specialskolen, og der blev foretaget akustiske målinger i lokalerne før og efter ændringerne.

Det lærte vi
Projektet har vist, at akustiske forbedringer har en positiv effekt på børnenes koncentration og opmærksomhed. De har også god indflydelse på pædagogernes og lærernes velvære. Observationerne viste, at der var stor forskel på rummet uden lyddæmpende elementer og de to rum med akustiske forbedringer. Lyden eskalerer ikke på samme måde, når man har arbejdet med akustikken, og det betyder, at pædagoger og lærere hurtigere kan få lyden tilbage til et normalleje, hvis nogle af børnene er blevet for støjende.

Vores råd til andre
● Få et akustikfirma ud, og tal med dem om lydene i jeres hverdag.
● Tænk over indretningen. Bløde materialer og bøger kan virke lyddæmpende.
● Selv små forbedringer i akustikken kan gøre en stor forskel for børnene.

Om projektet
I projektet samarbejdede Søgaardsskolen med akustikvirksomheden Ecophon samt virksomheden LOOP.bz, der rådgiver om udvikling af pædagogiske miljøer og læringsrum. Skolen gav adgang til, at fagfolk kunne observere og foretage lydmålinger i tre klasseværelser. Børnene i en specialskole som Søgaardsskolen er meget påvirkede af lyd. Nogle registrerer lyd, som andre ikke oplever, og det påvirker deres koncentration og opmærksomhed. Derfor ville der være et stort potentiale i at forbedre ­akustikken i undervisningslokalerne.