Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 13
Uddannelse: 5065 nye pædagoger på vej
30. juli fik 5065 ansøgere til pædagoguddannelsen besked om, at de var optaget
Af: Trine Vinther Larsen & Lene Søborg
De unge strømmer til pædagoguddannelsen, som ifølge Politiken er landets største uddannelse. I alt fik 5065 af de 6600 ansøgere sidst i juli besked om, at de nu var de heldige ejere af en plads på en af landets mange pædagoguddannelsessteder.
Dagen efter, at de fik beskeden med posten ind ad døren, sendte de Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) et stort tillykke til deres kommende medstuderende.
PLS glæder sig meget over den øgede interesse for pædagogfaget og det store optag. I en pressemeddelelse byder organisationen velkommen ’til verdens bedste uddannelse og fag’.
Selvom der venter et job og en uddannelse under konstant pres og forandringer, har de unge ikke ladet sig skræmme væk. Tværtimod. Og det glæder man sig over i BUPL.
»Det er dejligt, at unge ser det interessante i pædagogjobbet på trods af de besværligheder og dårlige normeringer, man hører om. Og at de ikke bliver skræmt af de diskussioner, der også har været om indholdet på uddannelsen,« siger faglig sekretær i BUPL’s forretningsudvalg Allan Baumann og henviser til diskussionerne i kølvandet på en evalueringsrapport fra Rambøll Management, som udkom i foråret.
Evalueringen fra Rambøll viser blandt andet, at der er store problemer med for få undervisningstimer på skolerne. Der er også for mange elever på holdene og en for ringe sammenhæng mellem uddannelsen på skolen og uddannelsen på praktikstedet.
Alligevel har uddannelsen de seneste tre til fire år været enormt attraktiv. Ifølge formanden for professionshøjskolernes rektorkollegium, Erik Knudsen, har en kritisk evalueringsrapport heller ikke indflydelse på, om man vælger uddannelsen til eller fra.
»Der er ingen tvivl om, at vi kan gøre uddannelsen bedre, og hvordan vi gør det, skal vi diskutere nu efter sommerferien. Men de unge, der skal vælge en uddannelse, forholder sig først til det konkret indholdsmæssige i uddannelsen, når de har været der et stykke tid. De tænker mere på det job, de skal ud og have bagefter,« siger han.