Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 13
Specialpædagogik. En positiv modtagelse
De føler sig glemt. Men da BUPL bad om bud på, hvad organisationen skal gøre for specialpædagogerne, var de ansatte på Præstegårdsskolen klar med masser af bud.
Af: Steffen Hagemann
Nu sker der endelig noget. Det var kollegernes reaktion, da BUPL i foråret meldte ud, at forbundet vil gøre mere for special­pædagogerne.
Men hvad skal der så ske? Det spørgsmål fik specialpædagog og tillidsrepræsentant Sally Wilkinson alle sine kolleger på Præstegårds­skolen i Esbjerg til at besvare. Her er der sammen med den normale folkeskole et specialundervisningscenter for 100 børn, hvor 43 specialpædagoger arbejder.
»Brevet blev superpositivt modtaget. ’Nu må der komme noget mere fokus på vores område’, var folks reaktion,« fortæller Sally Wilkinson, der har arbejdet i specialundervisningscenteret i tre år og været tillids­repræsentant siden januar i år.
Generelt føler kollegerne sig glemt i BUPL, beretter hun og kommer med et eksempel:
Ved et medlemsmøde i marts troppede hun op sammen med nogle kolleger for at diskutere folkeskolereformen. BUPL’s formand, Henning Pedersen, var mødt op. Efter mødet gik specialpædagogerne lidt skuffede hjem. ’Vi blev overhovedet ikke nævnt med ét ord. Nu blev vi glemt igen’, sagde en af Sally
Wilkinsons kolleger.

Kærkommen opmærksomhed. Men opfordringen fra BUPL om at fortælle, hvad fagforeningen kan gøre, var kærkommen for de 43 pædagoger. Blandt ønskerne fra pæda­gogerne til BUPL var hjælp til at få en dækkende arbejdsbeskrivelse, hjælp til at finde relevant videreuddannelse og til at få en anerkendelse via lønnen for at videreuddanne sig, hjælp til arbejdet med udadrettede børn, og hjælp til at få tilstrækkelig forberedelsestid.
Allerede nu ser det bedre ud med tilfredsheden blandt kollegerne.
»BUPL er godt på vej. Både min og BUPL’s opgave er at få vendt de dårlige oplevelser. Der er en fornyet interesse i at varetage vores område, og det er superpositivt, at vi får det brev, og at det skal følges op,« siger Sally Wilkinson.
BUPL Sydjylland har også nedsat et udvalg for specialområdet, der blandt andet skal planlægge arrangementer, fortæller hun.
»Vi kan selv komme med forslag til, hvilke foredragsholdere der skal komme, og hvad der kan være interessant. Vi er på vej i den rigtige retning, så er det bare at få alle kollegerne med. Det er en opgave for BUPL og for mig,« siger Sally Wilkinson.

Specialpædagoger i tal
● 1.299 pædagoger er ansat ved forvaltningen. Heraf er 927 ansat som støttepædagoger. De har 372 forskellige stillingsbetegnelser.
● 1.624 pædagoger er ansat ved institutionstyper, hvor det formodes, at de arbejder med specialpædagogiske opgaver (medborgerhuse, beboerhuse, aktivitetscentre, børnecentre, dagcentre, plejehjem, familiecentre, dagbehandlingsinstitutioner, heldagsskoler, handicapklubber og specialklasser). De har forskellige stillingsbetegnelser, for eksempel er 129 støttepædagoger og 51 ledere.
● 1.001 er ansat som støttepædagoger direkte på andre institutionstyper.
● 488 PFF’ere er aktive og 416 passive medlemmer af BUPL. En PFF’er er ansat efter en overenskomst, som BUPL sammen med SL har indgået på det forebyggende, dagbehandlende område. Hvis man som PFF’er skal være medlem af SL, bliver man tilbudt passivt medlemskab af BUPL – og omvendt).
Kilde: BUPL’s medlemsafdeling