Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 18 Børn&Unge som e-paper
GUIDE: Sådan løses konflikter med forumspil
Drillerier, konflikter og rollefordelinger bliver i BFO Måløv sat i spil med forumteater, som pædagogerne bruger som et konkret værktøj til bedre trivsel.
Af: Gitte Sofie Hansen
Fem drenge har godt gang i fodboldkampen i frikvarteret, da den ene bliver fældet og ryger i græsset. ’Frispark’, udbryder han, men to andre råber ’Ingenting’. De to andre så ikke noget, siger de. Kampen fortsætter, som var intet hændt.
En situation som denne har mange børn befundet sig i, hvad enten de har følt sig som offer, været ’skurk’ eller har forholdt sig passivt til uretfærdighederne. Når konflikten er i fuld gang, finder børnene ikke altid gode måder at løse den på, men det kan de sagtens gøre bagefter.
Det kan ske med forumspil, hvor børnene gennemspiller situationerne og kommer med input til at løse konflikterne i stedet for at optrappe dem.
Det fortæller pædagogerne Mette Bidstrup, Thomas Krøger og Susan Olsen fra BFO Måløv.
»Børnene er virkelig gode til det. Vi er blevet positivt overrasket over, hvor mange der byder ind med forslag og gode oplevelser, som kan bruges til at finde forskellige veje ud af konflikter,« fortæller Mette Bidstrup.
Pædagogerne har arbejdet med forumteater på 0. og 3. klassetrin, hvor eleverne har varmet op med øvelser og lege. Med øvelserne forsøger pædagogerne at gøre børnene mere bevidste om hinandens følelser og give dem redskaber til, hvordan de kan håndtere svære situationer i løbet af skoledagen. Det er et eksempel på, at pædagoger har en vigtig funktion i folkeskolen, mener de tre fra BFO Måløv.
»Det er jo pædagogers force at arbejde med relationer mellem børn og have fokus på deres indbyrdes samspil. Det her er en af metoderne til at arbejde med det,« siger Mette Bidstrup.
Større forståelse. Mitte Wagner, der er uddannet dramapædagog, har hjulpet pædagogerne fra BFO Måløv med at udvikle og målrette forumspillet til de mindste klasser.
»Vi så, at børnene fik en større forståelse for hinanden og blev bedre til at give udtryk for, hvordan de havde det. Hvordan er det at blive drillet, hvordan inviterer man andre med i legen, og hvordan kan man sige fra?,« siger Mitte Wagner.
»Forumspil er et fantastisk værktøj, hvis man tilpasser det aldersgruppen og arbejder med problemstillinger, der interesserer børnene. Ellers får man dem ikke med på legen,« tilføjer hun.
På baggrund af projektet har pædagogerne i BFO Måløv udarbejdet et inspirationskatalog. Læs deres bedste råd til at komme i gang med forumspil på de næste sider.

Hvad er forumspil?
Forumspil – eller forumteater – er en interaktiv teaterform, som tager udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser. Forumteater opstod i Brasilien i 1950’erne som en måde at få undertrykte synspunkter frem. Den svenske dramapædagog Katrin Byréus har leget videre med idéen og udviklet begrebet forumspil, som bruges i både det offentlige og private til at undersøge, hvordan personer kan påvirke deres egen situation. Publikum og skuespillere reflekterer i fællesskab over deltagernes handlemuligheder og kan på den måde finde frem til løsninger på konflikter og uretfærdigheder.
Kilder: byreus.com, Wikipedia.

Rollelisten i et forumspil
Hvem gør hvad, når et forumspil bruges til at løsne op for en konflikt?
Publikum
Efter de optrædende har spillet, er det publikums tur til at komme på banen. Børnene kommer med reaktioner på spillet og idéer til, hvordan personerne på scenen kan handle anderledes. Måske vil én blandt publikum træde til og spille en rolle anderledes for at se, om det giver flere muligheder for at løse konflikten.
De optrædende
Et lille antal børn skal spille en situation for de andre. Børnene går væk sammen med en voksen for at dele roller ud og øve spillet. Der er altid minimum ’en svag’ og ’en stærk’ involveret i handlingen, men ’den svage’ spiller aldrig sig selv. Når spillet er øvet, optræder børnene for deres kammerater.
Jokeren
En voksen har rollen som joker. Jokeren hjælper de optrædende med at gennemføre spillet, er opmærksom på reaktioner fra publikum og fungerer som ordstyrer, når tilskuerne skal finde løsninger på konflikten. En vigtig funktion for jokeren er at runde spillet af, når deltagerne har været godt rundt om problematikken.

Her har spillet virket
I BFO Måløv har pædagogerne brugt forumspil til at arbejde med forskellige
konfliktområder blandt børn, eksempelvis:

Udelukkelse af andre fra legen
● Misforståelse af kammeraternes hensigter.
● Hvordan får man medløberne til at tage ansvar?
● Opførsel på eksempelvis fodboldbanen.
● Hvordan siger man fra, når der foregår noget, man ikke synes er okay?

Kom godt i gang
Her er en håndfuld tips til at sætte godt gang i forumspillet.
Sceneskift
Det er en god idé at skifte lokale, når der skal spilles forumspil. Vælg et rum med god plads, og afgræns evt. ’spillepladen’ med malertape på gulvet.
Tag tid
Afsæt en bestemt tid til at øve spillet, så den voksne, der er sammen med resten af børnene, ved, hvor lang tid han/hun har til at forberede publikum.
Kom godt rundt
Husk at få set og hørt alle børn, enten som spillere eller publikum.
Ro på
Find ro i rollen som joker. Vælg nogle punkter at fokusere på, og husk, at det er okay med pauser.
Sid ned
Lad spillerne sidde ned, når de er færdige med spillet. Ellers bliver der for meget uro på spillepladen, når publikum skal diskutere spillet.

4 øvelser med humør og følelser
Pædagogerne fra BFO Måløv har brugt lege og øvelser til at skærpe børnenes opmærksomhed på hinandens følelser og sindsstemninger, for eksempel:
1. Frys med grundfølelser
Børnene går rundt mellem hinanden og udtrykker en følelse med kroppen. Jokeren siger frys og lægger hånden på et barn. Barnet bliver stående, og resten af gruppen taler om, hvilken følelse de ser.
2. Spejlleg
Børnene stiller sig to og to over for hinanden. Den ene laver en rolig bevægelse, som den anden gengiver. Når jokeren siger 'Skift', bytter børnene roller. Jokeren kan også styre, at spejlet skal formindske eller forstørre bevægelsen.
3. Popcornleg
Børnene sidder på hug i en rundkreds. De er nu majskorn, der ligger i en stor gryde. Når den voksne tænder op under gryden, begynder alle kornene at poppe, men to korn må ikke poppe samtidig, for så ryger børnene ud. Legen slutter, når der er tre børn tilbage.
4. Høvdingen
Alle står i en rundkreds. En observatør går ud af rummet. Resten vælger en høvding, som starter en bevægelse, som de andre skal efterligne. Høvdingen gentager bevægelsen og skifter den langsomt ud. Observatøren går ind i midten og skal nu gætte, hvem der er høvding.

Få mere viden
Katrin Byréus, 'Du har hovedrollen i dit liv', Forlaget Drama.
Anne Bloch og Michael Sundorph (Red.), 'Musik og drama, pædagogisk arbejde med forskellige målgrupper', Nautilus Forlag.
Helle og Thomas Hauger, 'Lege', Forlaget Drama.
For mere info om projektet i BFO Måløv og adgang til et inspirationskatalog for forumspil målrettet børn, kontakt: thomaskroger@gmail.com