Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 09
Pædagoger topper på skalaen. Inklusion lykkes bedst i dagtilbud
Inklusion lykkes bedre i dagtilbud end i skoler. Det er budskabet, når pædagoger, lærere og ledere selv vurderer, om de har succes med inklusion.
Af: Marie Bille
Pædagoger har mere succes med inklusion i dagtilbud, end lærere har det med inklusion i skolen. Det fremgår, når de to faggrupper selv skal vurdere, i hvor høj grad deres arbejde med inklusion lykkes.
På en skala fra 1 til 5 vuderer pæda­goger og ledere i dagtilbud, at deres succes med inklusion ligger på 3,5. Ansatte på skoler vurderer, at deres succes med inklusions­arbejdet ligger på 3 på samme skala.
Det viser en ny evaluering af, hvordan det går med omstillingen til mere inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud i 20 kommuner. Evalueringen er udarbejdet af CUBION for Undervisningsministeriet.
Når pædagoger har en oplevelse af, at deres arbejde med inklusion lykkes i højere grad, så hænger det sammen med, at de i kraft af deres uddannelse er bedre rustet til inklusions­opgaven.
Det mener næstformand I BUPL Birgitte Conradsen.
»Pædagogerne har de faglige kompetencer, der skal til. De har en uddannelse, som retter sig meget præcist mod inklusionsopgaven. Jeg synes, det er positivt, at de også oplever, at det lykkes i højere grad,« siger hun.

Mangler støtte. Med en gennemsnitlig succes fra 3 i skolerne til 3,5 i dagtilbudene er der stadig plads til forbedringer i kommunerne, når det gælder inklusion.
Både lærere og pædagoger oplever, at den største udfordring ligger i det daglige arbejde med børnene, manglende støtte og manglende faglig sparring. Personalet er udfrodret på tilstedeværelse og på muligheden for at skabe deltagelses­muligheder for alle børn, viser evalueringen.
Det overrasker ikke næstformanden.
»Hvis vi skal op på et femtal, skal rammerne omkring det pæda­gogiske arbejde forbedres. Det kan både handle om mere uddannet personale på stuerne og bedre normeringer, men også om de fysiske rammer i institutionerne,« siger hun.
Evalueringen peger på, hvad der måske skal til, for at inklusionen samlet set skal lykkes bedre. Pædagoger, lærere og ledere har vurderet succes på forskellige ‘inklusionparametre’. Rapporten viser, at jo højere deltagerne vurderer parametrene ‘tværfagligt samarbejde og organisering af samarbejdet’, ‘medarbejdernes holdning til inklusion’ og ‘kompetencer og ressourcer’, jo højere vurderer de samtidig, at deres arbejde med inklusion samlet set lykkes.