Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 14
Flyttedag. Skarp kritik af ny børneminister
Annette Vilhelmsen er blevet ny socialminister. Samtidig er hele 0-6-årsområdet rykket fra Børne- og Undervisningsministeriet tilbage til Socialministeriet. Det er et tilbageskridt, lyder kritikken.
Af:
Børnene har fået ny minister i den seneste uge. Det er bivirkningen af en ministerrokade, der især var tænkt til at give statsminister Helle Thornings-Schmidts væbner Henrik Sass Larsen et ministerium med en tyngde og indflydelse, der matcher den hårdtslående politikers magt indadtil hos Socialdemokraterne. Henrik Sass Larsen blev erhvervs- og vækstminister i stedet for SF-formand Annette Vilhelmsen, der rykkede til det for SF’s vælgere mere interessante Socialministerium.
Men det ministerium var åbenbart ikke stort nok til Annette Vilhelmsen, for hun fik også lagt hele 0-6-års­området ind under sit ministerium. Børneområdet var ellers blevet lagt ind under Undervisnings­ministeriet, da S-SF-R-regeringen kom til magten, hvilket dengang gav ros fra såvel eksperter som BUPL.
Beslutningen om at flytte børne­området tilbage til Socialministeriet har vakt skarp kritik. Vi har samlet nogle kommentarer til den overraskende flytning af børneområdet.

Henning Pedersen, formand for BUPL, til Børn&Unge:
»Jeg er totalt overrasket over, at man flytter børneområdet igen efter for få år siden at have etableret det nye Børne- og Undervisningsministerium. Det kommer helt bag på mig. Det er virkelig et tilbageskridt i forhold til den helhedstænkning, Børne- og Undervisningsministeriet var udtryk for.«

Stig Broström, professor, Aarhus Universitets Institut for Uddannelse og Pædagogik, til Information:
»Det er børnene, der bliver taberne i det her, fordi samlingen med de øvrige børneområder i Undervisningsministeriet har givet en optimisme og en følelse af, at området blev taget mere alvorligt. Med det her greb virker det, som om regeringen trækker lidt på skuldrene og opgiver det.«

Lars Olsen, forfatter og debattør, til Politiken:
»Jeg kan simpelt hen ikke lide, at man gør familieområdet til en kastebold. Det er forkasteligt. Det er ikke saglige hensyn, der har afgjort det. Det er for at få det til at indgå i en politisk kabale. Annette Wilhelmsen skulle have et større ministerium. Så har man taget lidt hist og pist.«

Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA University College ved Aarhus, til Berlingske:
»Det er en katastrofe og et tilbageskridt for ønsket om, at lærere og pædagoger skal arbejde tættere sammen. Der er ingen faglige eller saglige argumenter for at dele det op. Nu havde vi langt om længe fået understøttet bestræbelsen på, at læring er en naturlig del af både skole, børnehaver og vuggestuer. Det her går i den forkerte retning.«

Helle Thorning-Schmidt, statsminister (S), til Politiken:
»De 0-6-årige kan ligge begge steder. De har også tidligere ligget i Socialministeriet. Nu har vi taget dem over i Socialministeriet, fordi vi også gerne vil have fokus på de udsatte børn. Men det ændrer ikke ved, at man skal samarbejde om alt, hvad der skal ske med vores 0-6-årige børn.«