Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 03 Børn&Unge som e-paper
LEDER. Regeringen sparker en åben dør ind
Det er langt mere vigtigt, at man politisk fokuserer på, hvordan man så rent faktisk understøtter de børn, der kommer i dag­institution.
Af: Elisa Bergmann
Regeringen er på vej med et såkaldt ghettoudspil, der ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal gøre op med parallel samfund i Danmark. Et af forslagene i udspillet er, at tosprogede og udsatte børn skal tvinges i daginstitution, hvis de bor i en ghetto.
Jeg mødtes for nylig med indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) for at komme med BUPL’s indspark til ghettoudspillet. Vi er enige i, at pædagoger kan gøre en stor forskel, hvis man sætter tidligt ind. Men det skal ikke ske ved at tvinge børn i daginstitution.
De seneste år er antallet af tosprogede i daginstitution faktisk steget støt. I 2009 gik 80 procent af alle tosprogede fra et til fire år i dagtilbud, mens andelen i 2014 var steget til 84 procent. Til sammenligning går 88 procent af de etnisk danske børn i daginstitution. Så regeringen sparker en åben dør ind, når de vil indføre tvang. Ja, faktisk risikerer man, at det får den modsatte effekt.
Det er langt mere vigtigt, at man politisk fokuserer på, hvordan man så rent faktisk understøtter de børn, der kommer i daginstitution, og giver dem de bedst mulige udviklingsmiljøer. Regeringen har allerede en pulje på vej på 83 millioner kroner til sociale normeringer i 100 af landets daginstitutioner med flest børn i udsatte positioner. Pengene er øremærkede til at ansætte pædagoger. Lad os nu få hævet den pulje, så langt flere institutioner kan få gavn af bedre normeringer, og vi kan få alle børn med.
Styrk også samarbejdet med sundhedsplejersken, og lad pædagogerne få en mere opsøgende rolle. Det er langt mere givende og visionært end at tvinge tosprogede børn ind i en ny verden, som deres forældre måske er utrygge ved, og som skaber modstand. Lad daginstitutionerne spille en langt større rolle i selve integrationen, men lad det ske ad frivillighedens vej.
Demokrati skabes ikke via forbud. Det skal praktiseres.