Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 18 Børn&Unge som e-paper
BUPL’s kongres. Vi tager små skridt i den rigtige retning
BUPL’s formand, Elisa Bergmann, 46 år, genopstiller ved BUPL’s kongres. Hun glæder sig over, at BUPL er trængt igennem med budskabet om, at der er behov for bedre normeringer, og ærgrer sig over, at arbejdet med skolereformen ikke er kommet helt i mål. I den næste kongresperiode skal der endnu mere fokus på pædagogers faglighed.
Af: Steffen Hagemann
I snart to år har BUPL’s formand heddet Elisa Bergmann. Hun har besluttet sig for at genopstille ved BUPL’s kongres, der afholdes i Nyborg den 1.-3. december. Nu skal BUPL nemlig til at høste frugterne af de frø, som er blevet sået de første to år.
»Det tager rigtig lang tid at opbygge et netværk til folk, som har indflydelse, så de lytter til, hvad BUPL siger, og jeg siger. Nu kan jeg rigtig bruge mine kontakter. Jeg kan mærke, at det begynder at batte, og vi har en stemme,« siger Elisa Bergmann og fremhæver samarbejdet og det politiske arbejde, der er udført i den daglige politiske ledelse, forretningsudvalget, i hovedbestyrelsen og i hele BUPL, som grundlaget for, at BUPL kan skabe indflydelse.
Netværket omfatter blandt andet politikere på Christiansborg, også børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V), som godt kan få en uformel sms fra BUPL-formanden, hvis der er noget, der brænder på.
Blandt journalister er Elisa Bergmann blevet en, man gerne vil have kommentarer fra.
»Det er rart, at journalisterne nu ringer til mig efter statsministerens åbningstale og spørger om BUPL’s holdning, og at de ikke kun ringer til FOA og lærerforeningen. At vi også får en stemme i den debat, er en stor sejr,« siger Elisa Bergmann og tilføjer, at det ikke er helt uproblematisk at være interviewoffer.
»Verden er nuanceret, men man er nødt til at gøre den sort/hvid, når man snakker med journalister, for ellers er de ikke interesserede,« siger hun.

Stadig pædagog. Formandsposten har ikke været så stor en omvæltning fra arbejdet som pædagog, mener hun.
»Jeg er stadig pædagog, bare på en anden måde. Jeg bruger alle de redskaber, jeg har som pædagog. Når jeg møder et andet menneske, uanset om det er en minister, en folketingspolitiker, en journalist eller en pædagog, så vil jeg lytte til, hvad den anden person har at sige, og jeg vil skabe en relation, som kan gøre noget for os begge to. Det er et godt udgangspunkt at have,« siger hun og kalder selv det at skabe relationer noget af det letteste ved at være formand.
»Det behøver jeg ikke kæmpe med.«
Andre ting har til gengæld været noget sværere som nyvalgt formand.
»Når man er ny, skal man prøve alting for første gang. Men det nye er ved at forsvinde. Jeg har vænnet mig til, at jeg ikke bare er Elisa, jeg er formand for BUPL. Det er en kappe, som gør én stærk, for man repræsenterer mere end 50.000 pædagoger, som regner med det, jeg gør. Formandskappen giver mig mere og mere styrke, og jeg opdager, at den, der er eksperten på vores område, det er os, det er BUPL – og det er mig. Det er ret fedt.«

Små skridt. Rent politisk har BUPL også haft travlt i Elisa Bergmanns første år som formand.
»Vi tager små skridt i den rigtige retning,« siger hun.
Især er det lykkedes BUPL at trænge igennem med budskabet om, at der er brug for bedre normeringer, mener Elisa Bergmann.
Det har blandt andet givet sig udslag i Helle Thorning Schmidt-regeringens børnepakke (som aldrig blev gennemført, fordi regeringsmagten overgik til Venstre), i den nuværende regerings plan om at tilføre dagtilbuds­området 580 millioner kroner, og ikke mindst i, at mange kommuner vælger at prioritere dagtilbudsområdet, selv når sparekniven skal skære i de kommunale budgetter.
»Der var i kommunerne udsigt til besparelser på 150 millioner på 0-6-årsområdet i august, og nu er det endt i nul, fordi vi sætter spot på det og råber højt om det. Vi kan ikke kalde det en sejr, men et skridt i den rigtige retning. Og hvis vi ikke havde gjort alt det, vi har gjort, ville det have set meget værre ud,« siger Elisa Bergmann.
Men træerne vokser ikke ind i himlen, tilføjer hun.
»Der er stadig kommuner, der sparer, og stadig steder, hvor man ikke har mulighed for at investere i børneområdet. Men vi giver ikke op.«
Hun fremhæver, at BUPL har arbejdet hårdt for at få indflydelse på revisionen af de pædagogiske læreplaner, så de ikke bliver så meget førskole, som der var udsigt til.
»Nu lægger læreplanerne op til, at den danske daginstitutionstradition skal bevares og videreudvikles med udgangspunkt i barnets perspektiv,« siger hun.
Overenskomstresultatet i 2015 glæder hun sig over. Pædagogerne fik nemlig en forbedring af reallønnen med en samlet forventet lønstigning på 5,42 procent.
Men også i det, der ’bare’ er et lille bilag til overenskomsten, er der noget at glæde sig over, mener Elisa Bergmann.
»For første gang står der i overenskomsten, at pædagogisk arbejde kræver forberedelse på 0-6-årsområdet. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning.«

Ikke godt nok. Men der er også ting, der ikke er gået helt så godt, mener Elisa Bergmann. Skolepædagogerne har der været fokus på, men hverken reformen eller BUPL’s arbejde med den er helt i mål, erkender Elisa Bergmann.
»Vi skal gøre en forskel for den enkelte pædagog på den enkelte skole, så pædagogfagligheden kan få mere plads,« siger hun.
Også kampen for et bedre psykisk arbejdsmiljø har brug for et større løft.
»Vores medlemmer synes ikke, vi har gjort det godt nok. Det er rigtigt, og det må vi tage til os. Det skal vi arbejde endnu mere med,« lover Elisa Bergmann.

Faget i fokus. I skrivende stund er der ikke andre kandidater til forretningsudvalget end de fem medlemmer, der sidder lige nu.
Bliver de genvalgt, vil de i den kommende toårige kongresperiode arbejde for og med en ’revitaliseret professionsstrategi’, som Elisa Bergmann kalder det.
»Vi har brug for at stå endnu stærkere i fremtiden. Vi skal diskutere vores fag endnu mere, vi skal tænke vores fag ind i alt, vi gør. Det er vores faglighed, der skal står forrest. Det er limen i vores organisation, og det, der gør, at vi er stærke overfor omverdenen,« siger hun.
Der skal også mere fokus på skolepædagoger og fritidsinstitutionernes værdi, lover hun. »Og vi skal selvfølgelig fastholde vores fokus på normeringer og tidlig indsats. Det er alfa og omega, at vi fastholder presset, hvis vi lige løfter foden lidt fra speederen, så glemmer politikerne det, og det skal de ikke have lov til,« fastslår Elisa Bergmann.
Om Elisa Bergmann
Pædagog fra Esbjerg Seminarium (i dag UC Syd) i 1999.
Siden 2000 ansat som pædagog på Tjæreborg Skole i Esbjerg Kommune.
Tillidsrepræsentant på Tjæreborg Skole, fællestillidsrepræsentant i Esbjerg Kommune.
Fra 2009-2010 faglig sekretær i BUPL Sydjylland.
2010-2014 formand for BUPL Sydjylland.
Fra 2014 formand for BUPL.

Birgitte Conradsen, Næstformand - genopstiller
Jeg vil arbejde hårdt for fællesskabet
Birgitte Conradsen, 51 år, vil arbejdet for, at BUPL skal være tydeligere for alle medlemmer. De mindre medlemsgrupper skal mere frem i lyset, mener hun.
Hvorfor vil du gerne være næstformand igen?
Jeg vil gerne fortsat være en del af den politiske ledelse i BUPL, hvor samarbejde og udvikling er nogle af nøgleordene. Jeg vil gerne være med til at videreføre det arbejde, vi er startet på, og som danner rammen for en organisation, som pædagogerne slet ikke kan se sig selv udenfor.
Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt som næstformand?
Jeg ser mig selv som en teamplayer, og med mig som næstformand får man én, der vil arbejde hårdt for fællesskabet i BUPL. Kongressen kommer til at handle om netop styrkelsen af fællesskabet, og hvordan vi kan inddrage medlemmerne mere i organisationens arbejde og udvikling. Mit fokus vil yderligere være på de mindre medlemsgrupper i BUPL, som jeg vil arbejde for at få mere frem i lyset.
For to år siden sagde du, at din største faglige sejr vil være, at kommunerne stopper nedskæringerne, og at vi har fået minimumsnormeringer. Hvordan er det gået med det?
Minimumsnormeringer er stadig på dagsordenen og har stadig stort politisk fokus, så det er vi ikke nået helt i hus med, og fri for nedskæringer er vi heller ikke, men det ser trods alt bedre ud end for to år siden.
Hvad er din største sejr om to år?
BUPL skal i højere grad end i dag fremstå som en faglig organisation, der favner det brede pædagogiske område, vi rent faktisk dækker. Vi har medlemmer, der arbejder inden for mange mindre nicher, og vi skal være langt tydeligere for dem og for de interessenter, der omgiver arbejdet.
Om Birgitte Conradsen
Pædagog fra Jelling Socialpædagogiske Seminarium i 1992.
Bestyrelsesmedlem og faglig sekretær i BUPL Århus Amt i 1997 og formand siden 1999.
Valgt til forretningsudvalget i 2004.
Fra 2006 næstformand i BUPL’s forretningsudvalg.

Lasse bjerg Jørgensen, Hovedkasserer - genopstiller
Jeg vil arbejde for at få enderne til at nå sammen
Lasse Bjerg Jørgensen, 48 år, vil arbejde for, at BUPL har økonomien til at understøtte de politiske beslutninger. Og så vil han kæmpe for pædagogiske læreplaner med udgangspunkt i dansk pædagogisk tradition.
Hvorfor vil du gerne være hovedkasserer igen?
Fordi det er et vigtigt arbejde at være med til at understøtte BUPL’s politiske beslutninger med økonomien. Og det er en af hoved­kassererens vigtige opgaver sammen med fællesskabet at være med til at prioritere økonomien og dermed skabe rammer for, at BUPL kan forsætte med at udvikle sig til en knivskarp organisation, der taler på pædagogernes og ledernes vegne.
Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt som hovedkasserer?
Med mig som hovedkasserer får man en person, der vil arbejde for at få enderne til at nå sammen. Og man får en hovedkasserer, der er god til at lytte til fællesskabets ønsker for økonomien. Men man får også en person, der brænder for det pædagogiske arbejde, og som vil knokle hårdt for pædagogernes vilkår.
For to år siden sagde du, at din største faglige sejr vil være, at mange flere af de 500 millioner kroner til normeringer er blevet udmøntet, og at der er kommet et lovkrav om minimumsnormeringer. Hvordan er det gået med det?
De 500 millioner bliver udmøntet mere. Men mange kommuner udmønter dem med den ene hånd og laver besparelser med den anden. BUPL følger pengene tæt, og kommunerne vil nødig afsløres af os, når vi dokumenterer besparelserne. Minimumsnormeringen er stadig på den politiske dagsorden.
Hvad er din største sejr om to år?
At den pædagogiske lærerplan er revideret med udgangspunkt i dansk pædagogisk tradition og på professionens betingelser. Samt at der er indført en national minimumsnormering.
Om Lasse Bjerg Jørgensen
Pædagog fra Frøbelseminariet i 1991.
Tidligere leder af daginstitutionen Damhuset, Vanløse.
Medlem af bestyrelsen i BUPL København, medlem af arbejdsgruppen om BUPL’s
faglige profil.
Mangeårig tillidsrepræsentant i Albertslund Kommune, medlem af bestyrelsen i det tidligere BUPL Afdeling 4.
Fra 2006 faglig sekretær i BUPL’s forretningsudvalg og fra 2012 hovedkasserer.

Lars Søgaard Jensen, Faglig sekretær - genopstiller
Fritidsområdet er vores største udfordring
Lars Søgaard Jensen, 56 år, vil kæmpe for at få 6-18-årsområdet højere op på den politiske dagsorden. Fritidsområdet har brug for en ekstra indsats, mener han.
Hvorfor vil du gerne være medlem af forretningsudvalget igen?
Vi er i forretnings­udvalget og i organisationen kommet ind i en rigtig god måde at arbejde på, hvor vi tænker organisationen som en samlet enhed. Den udvikling vil jeg gerne blive ved med at præge. Hvis vi på kongressen får vedtaget arbejdet med faglige, politiske værksteder og fælles opgaver, får vi en god platform at arbejde videre fra.
Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
Mit bidrag til forretningsudvalgets politiske ledelsesopgave er dels min erfaring med at arbejde i organisationen, dels mit engagement, især inden for mit politiske ansvarsområde: 6-18-års-området. SFO'er, fritidshjem og klubber er virkelig pressede, og jeg vil være med til at arbejde for, at vi gør en ekstra indsats på det område.
For to år siden sagde du, at din største faglige sejr vil være at få afviklet det paradoks, at pædagoger har stigende anerkendelse og samtidig får dårligere normeringer og arbejdsvilkår. Hvordan er det gået med det?
Arbejdsvilkårene er ikke blevet væsentligt bedre, men på daginstitutionsområdet går det ikke længere bare ned ad bakke. I år kan vi se, at der samlet set er ro på budgetterne. Især på daginstitutionsområdet er der kommet en større bevidsthed om, at der skal flere midler til. Desværre er det ikke det samme med fritidsområdet.
Hvad er din største sejr om to år?
Det ville være at få hele fritidsområdet op på den politiske dagsorden på lige fod med dagtilbudsområdet. Det er her, det halter mest. Det er en af vores største udfordringer de næste to år. Det skal vi have gjort noget ved.
Om Lars Søgaard Jensen
Pædagog fra Odense Børnehave- og Fritidspædagogseminarium i 1987.
I fem år arbejdet som pædagog i fritidsordninger i Odense – blandt andet i Vollsmose.
Først tillidsrepræsentant, derefter siden 1992 valgt som faglig sekretær først i det tidligere BUPL Odense og dernæst i BUPL Fyn.
Fra 2003 formand for BUPL Fyn.
Faglig sekretær i forretningsudvalget siden 2014.

Mette Aagaard, Faglig sekretær - genopstiller
Jeg har en mere alternativ tilgang til politik
For Mette Aagaard Larsen, 33 år, er kampen for bedre normeringer og et godt arbejdsmiljø helt central. Og så har BUPL brug for hendes aktivistiske tilgang, mener hun.
Hvorfor vil du gerne være medlem af forretningsudvalget igen?
Pædagogernes arbejde er et af de allervigtigste, der findes. Vi har bare ikke ordentlige vilkår til at udføre vores arbejde. Det skal vi som fagforening være med til at ændre, og det vil jeg godt give mit bidrag til.
Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
Det forretningsudvalg, der har siddet de seneste to år, har været et rigtig stærkt team, og vi komplementerer hinanden godt. Vi tilstræber altid at have et medlemsperspektiv, uanset hvad vi diskuterer. Det har jeg en stor andel i. Og så er jeg den mest aktivistiske i forretningsudvalget, og jeg har en mere alternativ tilgang til politik. Det er der også behov for i BUPL.
For to år siden sagde du, at din største faglige sejr vil være, at vi er kommet tættere på at løse problemerne med det psykiske arbejdsmiljø ude på institutionerne. Hvordan er det gået med det?
Det er ikke lykkedes. Det er en rigtig lang kamp. Men vi har lavet et forløb for arbejdsmiljørepræsentanterne, og det har været en rigtig stor succes. Og så er kampen for bedre normeringer helt central i kampen for at få et bedre arbejdsmiljø. Og der er vi kommet et stykke vej.
Hvad er din største sejr om to år?
At vi har fortsat den vej, vi kører nu, og at tænke pædagogerne ind i al BUPL’s politik. Vi skal have større medlemsengagement og større inddragelse. Og vi skal kunne levere konkrete, fagpolitiske resultater, især med at sikre bedre normeringer.
Om Mette Aagaard Larsen
Pædagog fra Gladsaxe Seminarium i 2007.
Faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) fra 2007-2009.
Arbejdet på fritidshjem og i vuggestue i København.
Fra 2012 faglig sekretær i BUPL's forretningsudvalg.