Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 02
Vold giver flere psykiske arbejdsulykker
Vold og trusler fra børn og unge udgør et større problem blandt pædagoger end hidtil. Antallet af psykiske arbejdsulykker som følge af voldsom adfærd hos børn er steget fra 2007 til 2010. Det samlede antal af arbejdsulykker er også røget op.
Af: Gitte Rebsdorf
Arbejdet med udadreagerende børn har ført til stigende problemer blandt landets pædagoger. I løbet af tre år er antallet af arbejdsulykker som følge af vold og trusler fra børn og unge steget fra 9,3 procent til 12,9 procent, viser en ny arbejdsskadestatistik, BUPL har udarbejdet.
Talmaterialet er endnu spinkelt, og stigningen er forholdsvis lille, men medlem af BUPL’s forretningsudvalg Lis Pedersen er ikke i tvivl om, at tallene er udtryk for et alvorligt problem.
»Vi ved, at der er kommet flere børn med særlige behov i daginstitutionerne. Arbejdet med at inkludere dem kan være en stor belastning, fordi personalet udsættes for bid, spark og trusler. Hvis pædagogerne samtidig ikke får den faglige opbakning, de har brug for i form af supervision og efteruddannelse, vil de få alvorlige problemer,« siger hun
At arbejdet med at inkludere børn med særlige behov kan føre til flere arbejdsulykker, bekræfter en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Rapporten viser, at pædagoger i højere grad end andre jobgrupper føler sig udsat for trusler om vold på arbejdspladsen.
Hos BUPL er der tillige en frygt for, at tallene kun viser en del af problemet.
»Vi har en formodning om, at vi kun ser toppen af isbjerget i statistikken. Vi har en stor kontaktflade blandt vores medlemmer, og derfra ved vi, at mange pædagoger går med disse problemer selv. De vender det ofte indad og tror, at det er dem selv, som ikke gør deres arbejde godt nok,« siger Lis Pedersen.
Hun peger videre på, at at vold ikke må blive et arbejdsvilkår og dermed en del af betingelserne for at være ansat.

Generel stigning. Det er dog ikke kun vold og trusler fra børn og unge, som har fået antallet af arbejdsulykker til at stige i de senere år. Samlet set udgør de kun knap en tiendedel af det samlede antal arbejdsulykker, som pædagoger er udsat for og har anmeldt.
Den arbejdsulykke, som opstår hyppigst, er rygskade. Det hænger sammen med pædagogernes arbejdsvilkår. De fleste pædagoger er i løbet af en arbejdsdag udsat for at skulle foretage mange løft, og selvom der er kommet fokus på problemet, er det langt fra nok, vurderer Lis Pedersen.
»De fleste pædagoger har for eksempel lært, at de ikke skal løfte på børnene, og de skal lade dem tage deres tøj på selv, men det er svært at undgå, når der kan være én pædagog om at skulle hjælpe ti børn ud på legepladsen. De vilkår, der er i forbindelse med arbejdet i institutionerne, er stadig ikke gode nok, og det spiller en betydelig rolle i forhold til antallet af rygskader, siger hun.

Det uforudsete. Overlæge Lilli Kirkeskov fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital peger på, at pædagoger ofte kommer ud for uforudsete hændelser, og at det er årsag til mange af arbejdsulykkerne.
Men uforudsete hændelse er svære at gardere sig imod.
»Vi river os lidt i håret, for det har vist sig svært at komme problemet til livs og forebygge på dette område. Hvis en pædagog pludselig skal gribe ud for at forhindre, at et barn falder ned, kan det føre til en skade. Pædagogen har måske fået at vide, at hun skal lade være med at gribe ind af hensyn til sig selv. Men det gør man jo ikke, når man står over for et barn, der pludselig får brug for hjælp,« siger hun.
Inden for de seneste år er det samlede antal arbejdsulykker steget markant. I 2007 var der 129 arbejdsulykker. I 2010 var tallet steget til 186. Det skal ses i lyset af, at statistikken bygger på afsluttede sager, og at BUPL har afsluttet flere sager end hidtil. I 2007 blev der afsluttet 292 sager. I 2010 var tallet steget til 342, oplyser sagsbehandler i BUPL Jacob Madsen.
»Vi kan se, at arbejdsulykkerne udgør en stadig større andel af de sager, som vi afslutter. I 2007 udgjorde de 44 procent af alle sager. I 2010 var andelen steget til 54 procent,« forklarer han.
Den markante udvikling i antallet af arbejdsulykker får Lis Pedersen til at kræve mere handling fra kommunerne, sådan at der kommer gang i forebyggelsesarbejdet.
»Kommunerne skal mere på banen. Det er i den sammenhæng oplagt at bruge de kommunale sundhedscentre, som netop skal tage sig af forebyggelse,« siger hun.

Top 5 over arbejdsulykker
Her følger en liste over de arbejdsulykker, som forekom oftest i 2010 blandt pædagoger:
1. Rygskader 51
2. Knæskader 23
3. Nakkeskader 20
4. Psykiske skader 17
5. Skulderskade 16