Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 26
Fryns til pædagoger stemt ned
Pædagogerne får ikke lov at vælge en skattefri iPhone eller et klippekort til massage fra kommunernes frynsekataloger. Et flertal på BUPLs hovedbestyrelsesmøde stemte fryns til pædagoger ned.
Af: Marie Bille
Pædagoger får ikke mulighed for at få en del af deres løn udbetalt som skattefrie pc'er, mobiltelefoner eller klippekort til massage, som mange kommuner tilbyder deres ansatte.
Det stod klart efter BUPL's hovedbestyrelsesmøde den 27. og 28. oktober, hvor et flertal på 17 mod 14 stemte imod et forslag, der ville give lokale fagforeninger mulighed for at indgå aftaler for deres medlemmer om, at en del af lønnen kan udbetales som skattefrie frynsegoder.
Hovedbestyrelsen bakkede dermed op om formand Henning Pedersens principielle modstand mod at tiltræde en aftale om fryns med Kommunernes Landsforening (KL).
"Det eneste, der kan få mig til at ændre syn, er, hvis BUPL bliver det eneste forbund, der ikke har tiltrådt aftalen," sagde Henning Pedersen på mødet.
Henning Pedersens er imod de skattebetalte frynseordninger, fordi han mener, de er med til at underminere velfærdssamfundet.
På mødet fortalte flere fagforeninger, at de får mange henvendelser fra pædagoger, der gerne vil have del i kommunernes frynseordninger. Pædagogerne står i en situation, hvor pædagogmedhjælperne kan få fryns, uden at de selv kan. Det kan de, fordi FOA, som organiserer medhjælpere, giver deres medlemmer mulighed for at få fryns.
"Pædagogerne kan ikke forstå, hvorfor de ikke kan få de ordninger, når medhjælperne kan. Og jeg kan ikke give dem en god forklaring," sagde Mia Skou Jørgensen, næstformand i BUPL Hovedstaden. Hun stemte for, at pædagogerne skal have mulighed for at få skattebetalt fryns.

Fryns eller fyring. I debatten blev fronterne trukket kraftigt op. Modstanderne af skattebetalt fryns til pædagogerne argumenterede med, at ordningerne underminerer skattesystemet, fordi frynsegoderne er skattefrie og giver færre skattekroner i kommunekasserne.
I en tid med besparelser skyder pædagoger sig selv i foden, hvis de udnytter de skattebetalte frynseordninger, sagde Helle Dyring Olsen fra BUPL Sydøst.
"Vi taler om blodbad, og historisk mange pædagoger bliver fyret. De her ordninger (om fryns red.) er med til at underminere skattesystemet. Det vil svare til at sige til pædagogerne: 'Du kan få en pc, men i næste uge bliver du fyret,'" sagde hun under debatten på mødet.
To tredjedele af de fagforbund, der organiserer kommunalt ansatte, har indtil nu valgt at underskrive aftalen med KL og dermed give deres medlemmer mulighed for at få fryns.
Senest har Socialpædagogernes Landsforbund (SL) underskrevet aftalen. Sygeplejerskerne, der ellers var på linje med BUPL, har for nylig ændret holdning og besluttet sig for at tiltræde aftalen om fryns.
Ud over BUPL afviser 10 ud af 64 fagforbund stadig at underskrive aftalen om fryns, deriblandt Lærernes Centralorganisation, 3F og Forbundet Træ-Industri-Byg.