Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
TEMA: FROKOSTORDNINGER. Sunde madvaner begynder med pædagogerne
Sunde vaner og forebyggelse er ikke et spørgsmål om madpakker eller fælles frokost, men om pædagogernes arbejde med mad og måltider. Det mener Kommunernes Landsforening.
Af: Mikkel Prytz
Mad og måltider i børnehaver er et ­område, som danske kommuner arbejder seriøst og evidensbaseret med. Det er ikke bare endnu en driftsopgave at løse.
Sådan lyder budskabet fra Kommunernes Landsforening (KL).
»Vi arbejder i KL med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, som samler den bedste viden om de indsatser, der er med til at styrke folkesundheden. Her handler en af pakkerne netop om at fremme sunde mad- og måltidsvaner hos danskerne generelt – og også i daginstitutioner,« forklarer Karen Karlsson Eriksen, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis.
Hun fortæller, at forebyggelsespakken blandt andet handler om, hvordan man forholder sig til maden, og hvilke aktiviteter man har i forbindelse med maden.
»Det vigtige er jo, hvordan man lokalt forholder sig til mad og måltider og bruger det i det pædagogiske arbejde med børnene. Hvis man ansporer børnenes nysgerrighed og giver dem mod på nye smagsoplevelser og viden om, hvor maden kommer fra, så arbejder man med deres maddannelse og giver dem kompetencer til at få sunde madvaner, som de kan tage med sig resten af livet. Den pædagogiske tilgang kan man have, uanset om man spiser madpakker eller har en fælles frokostordning,« siger Karen Karlsson Eriksen.

Udskældt lovgivning blev ændret
Folketinget vedtog i 2010 loven om fleksible frokostordninger, som betyder, at kommunerne skal tilbyde et dagligt, sundt frokostmåltid til samtlige børn i daginstitutioner. I praksis er det dog de enkelte institutioners forældrebestyrelser, der stemmer om, hvorvidt der skal være frokostordning eller ej.
Med loven fik kommunerne samtidig mulighed for at opkræve en særskilt frokosttakst, der svarer til udgiften ved at levere den daglige mad. Herudover må kommunen fra forældrene opkræve 25 % af dens udgifter til pasningen.
Forligspartierne bag loven, VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance, gjorde med loven fra 2010 ordningen fleksibel. I den oprindelige aftale, besluttet i forbindelse med finansloven 2008, skulle ændringen gælde i samtlige af landets institutioner.
Ændringen af loven skete blandt andet som følge af protester fra forældre over hele landet.
Kilder: kl.dk, retsinformation.dk, politiken.dk

Om tallene fra Bureau 2000
Bureau 2000 har foretaget en repræsentativ rundspørge blandt 875 daginstitutioner. Rundspørgen viser, at 21 % af børnehaverne tilbyder frokost til børnene, mens 78 % ikke har frokostordning.
Frokostordning er langt mere udbredt i vuggestuer. Her viser rundspørgen, at 94 % af institutionerne tilbyder frokost.
Omkring halvdelen af de integrerede institutioner tilbyder frokost til børnehavebørnene. 14 % af disse 0-6-årsinstitutioner har frokost til vuggestuebørn, men ikke til børnehave­børnene, og ­35 % har slet ikke frokostordning.