Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 03 Børn&Unge som e-paper
Professionshøjskole ønsker at øge optaget
Professionshøjskolen VIA vil have lov til at øge optaget på pædagoguddannelsen for at have hænder nok til flere flygtningebørn.
Af: Sara Marie Dynesen
Den stigende strøm af flygtningebørn kræver flere varme hænder. Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) vil der i år komme til at mangle 1.200 pædagoger, og derfor vil nogle professionshøjskoler have lov til at øge optaget på deres pædagoguddannelser.
På professionshøjskolen VIA i Aarhus vil man allerede til sommer øge optaget med 100 studerende, fortæller direktør for pædagoguddannelsen Erik Hygum til Jyllands-Posten.
»Vi må forholde os til, at dette er en helt ny situation, som ingen havde forudset, men som vi nok skal håndtere både 5 og 10 år ud i fremtiden. Derfor kan vi lige så godt komme i gang med at uddanne flere pædagoger,« siger han.
Erik Hygum forklarer, at VIA har både plads og undervisere nok til at byde flere nye studerende velkommen, da optaget de seneste år er sænket på grund af et faldende børnetal.
Lasse Bjerg Jørgensen, uddannelses- og arbejdsmarkedsansvarlig i BUPL, peger på, at man skal være forsigtig med at spå om, hvad der bliver brug for i fremtiden. 
Han understreger, at behovet for flere pædagoger er større i nogle landsdele end andre.
»Det er en lokal opgave at finde ud af, hvor mange der kan optages rundt i landet. Samtidig har vi ledige pædagoger, som vi sagtens kan bruge til at varetage flygtningebørnenes behov ude i kommunerne«.
Lasse Bjerg Jørgensen gør det samtidig klart, at det ikke er lige meget, hvem der tager sig af børn fra krigshærgede områder. Derfor bør efteruddannelse af pædagoger være højere på prioriteringslisten end et øget optag på uddannelserne.