Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 29
Lederne får en ny platform
To pladser i hovedbestyrelsen og en selvstændig formand for BUPL's lederforening er vigtige elementer i den nye organisering af lederne, som kongressen vedtog.
Af: Trine Vinter Larsen
En snestorm af hvide stemmesedler og langvarige klapsalver vidnede om stor lettelse blandt de delegerede, da BUPL's kongres fredag eftermiddag sluttede andendagens arbejde af med at vedtage forslaget 'En ny platform for lederne'.
Kort forinden havde kongressen vedtaget de fem ændringer i BUPL's love, som en gennemførelse af indholdet i forslaget om platformen kræver.
Det er lovændringer, der gør det muligt for lederforeningen at:
• vælge egen formand
• afholde eget landsmøde
• have selvstændig repræsentation med delegerede på kongressen
• have en repræsentant i den lokale fagforening
• at have to faste medlemmer i BUPL's hovedbestyrelse.
Sammenlagt skal det give BUPL's ledermedlemmer større politisk indflydelse i organisationen og større synlighed og gennemslagskraft i medierne og i kommunalforvaltninger.
Forretningsudvalgsmedlem Lasse Bjerg Jørgensen er lederpolitisk ansvarlig i BUPL. Han talte før afstemningerne varmt for at stemme for både lovændringerne og forslaget om en platform til lederne.
"BUPL går samlet set styrket ud af denne proces. Vi skal nok have to talerør, en selvstændig formand og særlige varer på hylderne for pædagoger og ledere, men vi skal være en forening, der er i stand til at tage fælles beslutninger og trække på samme hammel. De samfundsudfordringer, som pædagogprofessionen skal løse de kommende år, har pædagoger og ledere til fælles. De bevæger sig under samme tag på arbejdspladserne, og det synes jeg også de skal i BUPL," sagde Lasse Bjerg Jørgensen, der selv har deltaget i styregruppearbejdet bag forslaget til en ny politisk platform for lederne.

Barnet skal plejes. Forslaget har været to år undervejs og mødte på kongressen kun lidt modstand - især fra BUPL Midtvestjylland, som havde stillet et mere vidtgående forslag om en selvstændig lederfagforening uden for BUPL. En såkaldt 13. fagforening.
"Selve indholdsdelen i platformen er vi enige om, men vi er ikke enige om, hvad der vil være den bedste struktur for organisering af lederne," sagde Ivan Holck Jensen, der er faglig sekretær og ledelsesansvarlig i BUPL Midtvestjylland.
Ellers var der ikke meget debat om selve indholdet i forslaget, og det havde Else Marie Møller, som er hovedbestyrelsesmedlem fra BUPL Østjylland, en forklaring på:
"Vi har debatteret det, vi er færdige med at snakke om det, og vi er på vej. Hvis ikke vi vedtager den her platform, så er jeg bange for, at lederne melder sig ud af BUPL," advarede hun og sagde til dem, der måske ikke fandt platformen god eller vidtgående nok:
"Sådan er det jo med børn. Når vi undfanger dem, ved vi ikke, om de er gode nok. Men så kan vi jo sætte ind med den pleje og den omsorg, der skal gøre dem gode."

To Kandidater
il marts skal der vælges en formand for den nye lederforening. Der er to kandidater nu.
Sanne Lorentzen, 58 år
Områdeleder i Albertslund Kommune. Hun er formand for det lokale lederråd i BUPL Storkøbenhavn og medlem af Det Centrale Lederråd i BUPL.
"Vi skal arbejde på at udvikle den pædagogfaglige ledelse. Deter noget helt andet at være professionsleder i forhold til at være 'almindelig' leder," siger Sanne Lorentzen.
Bliver hun den første formand for lederforeningen, vil hun også arbejde for at skabe et etisk grundlag for ledelse, på samme måde som BUPL's kongres nu har vedtaget et etisk grundlag for pædagoger.
"Men først skal lederforeningen etablere sig. Derefter skal den gerne profilere sig med kant i forhold til BUPL," siger hun.

Ole Nielsen, 49 år
Leder af børnehave i Viborg. Han er medlem af det lokale lederråd i BUPL MidtVestjylland og medlem af Det Centrale Lederråd i BUPL.
Lederforeningen skal bidrage med et fokus på, at vi er en samlet organisation, men at vi har to medlemsgrupper, ledere og pædagoger, som hver især løser forskellige opgaver. Men i rigtig mange sammenhænge skal vi holde sammen i bussen og fokusere på, at vi skal løse opgaverne sammen - med en ledervinkel og en professionsvinkel," siger Ole Nielsen.