Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 27
Pædagoger får nye kolleger
Den Pædagogiske Grunduddannelse er afløst af en ny Pædagogisk Assistentuddannelse. Interessenter på daginstitutionsområdet spår, at den nye uddannelse vil hæve uddannelsesniveauet blandt de ansatte
Af: Trine Vinther Larsen
Den 1. august blev Den Pædagogiske Grunduddannelse (PGU) erstattet af Den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU). Og de studerende, som til september starter på den nye uddannelse, kan efter to år og ni en halv måned på skolebænken kalde sig pædagogiske assistenter og søge arbejde i blandt andet vuggestuer og børnehaver.
PAU er ligesom PGU en erhvervsuddannelse, men i forhold til PGU'en er den forlænget med seks måneder - primært en længere praktik. Den nye uddannelses meget praktiske pædagogiske profil er også styrket ved et øget fokus på fag som idræt, bevægelse og sundhed.
Interessenter på daginstitutionsområdet spår, at den nye uddannelse vil hæve det samlede uddannelsesniveau blandt de ansatte i daginstitutionerne.

"Med tiden vil de nye pædagogiske assistenter erstatte ikke bare de PGU-uddannede, men også de ufaglærte pædagogmedhjælpere, og et højere uddannelsesniveau vil være et kvalitetsløft til hele daginstitutionsområdet," vurderer formand for Børne- og Kulturchefforeningen Per B. Christensen.
Og fra Kommunernes Landsforening lyder det:
"Det er en politisk prioritering i den enkelte kommune, hvem man vil ansætte i daginstitutionerne til hvilke opgaver, men vi ser det som en opkvalificering af området, hvis de nye og bedre uddannede PAU'ere kan tilføje området et stærkere praktisk pædagogisk indhold," siger Ursula Dybmose, konsulent i KL's Center for Kompetenceudvikling og Personalepolitik.

Kun som supplement. I fagforeningerne er man også glade for den nye uddannelse. Selv FOA, som organiserer medhjælperne, ser PAU som mulighed for medlemmerne for at få sig en uddannelse frem for en trussel mod medhjælperrollen.
"Det er tværtimod en styrkelse af medhjælperne," siger uddannelsesansvarlig i FOA, Nanna Højlund.
Også BUPL værdsætter forskellige fagligheder i institutionerne. Men forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann advarer mod, at i en tid med rekrutteringsproblemer til pædagogstillinger, kan det være fristende for en kommune at ansætte en lavtuddannet, billigere pædagogisk assistent i den ledige stilling frem for en faglært pædagog.

"De pædagogiske assistenter er gode kolleger, men de kan aldrig erstatte en pædagoguddannet. Vælger kommunerne den løsning, bidrager det ikke til en opkvalificering af området, men derimod en devaluering af den særlige viden, faglighed og professionalitet, som en pædagog med en professionsbachelor besidder," advarer Allan Baumann.
Han får støtte fra Laust Joen Jakobsen, formand for professionshøjskolernes rektorkollegium, som også er bekymret for kommunernes løsning på rekrutteringsproblemet.

"Der er brug for den pædagogiske assistent som en, der har andre og mere praktiske kvalifikationer end pædagogens teoretiske. Men de pædagogiske assistenter kan kun være et supplement til pædagogerne," fastslår han.
Både han og Allan Baumann håber, at de pædagogiske assistenter, ligesom mange PGU'ere har gjort det, vil bruge deres uddannelse som springbræt ind på den ordinære pædagoguddannelse, så de på den måde kan bidrage til at løse rekrutteringsproblemet.