Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 09
Praktikløn: SU-forhandlinger i tidsnød
Den omstridte ordning med løn i praktiktiden til pædagogstuderende skal efter planen afskaffes 1. august. Men forhandlingerne om udmøntningen af aftalen er endnu ikke afsluttet. Oppositionen er parat til at fremsætte et beslutningsforslag, hvis aftalen ikke kommer i hus til tiden.
Af: Gitte Rebsdorf
Pædagogstuderende i praktik får måske alligevel ikke indfriet et årelangt ønske om SU i praktiktiden.
Jublen var ellers stor, da regeringen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og FTF i juni 2007 indgik trepartsaftalen. Den betyder, at den lønnede praktik skulle afskaffes med virkning fra august 2009.
Men i de knap to år, der er gået, siden parterne blev enige, har et udvalg arbejdet på at fastlægge kriterierne for omlægningen af praktikken i pædagoguddannelsen. Og her, kort tid før ordningen skal træde i kraft, er forhandlingerne stadig uafsluttede. Det oplyser udviklingschef i FTF, Andy Andreasen.
"Vi har fortsat drøftelser. Vi mangler at blive enige om de studerendes forhold under praktik og om den økonomiske del," siger han.
FTF's forhandler oplyser samtidig, at parterne har temmelig travlt, hvis aftalen skal nå at være klar til tiden.
"Vi skal have en aftale på plads inden for en uge. Det er nødvendigt, hvis aftalen skal nå igennem Folketinget indenfor tidsfristerne," fastslår Andy Andreasen ved redaktionens slutning midt i marts.

Kæmpet i årevis. Hvis aftalen skulle ryge på gulvet, vil det være et hårdt slag for såvel de pædagogstuderende som for BUPL, der i årevis har kæmpet for at få den lønnede praktik afskaffet. To ud af tre praktikperioder på pædagoguddannelsen er i dag lønnet. I de perioder indgår de studerende i normeringen med 17 timer ugentligt.
De studerende er utilfredse med den lønnede praktik, fordi det fjerner fokus fra det uddannelsesmæssige.
Men de studerendes begejstring for afskaffelsen af den lønnede praktik er ikke ubegrænset. Umiddelbart efter aftalen blev indgået for nu snart to år siden, pegede Julie Manley Vorsaa, formanden for Pædagogstuderendes LandsSammenslutning, på, at de studerende var lige vidt, hvis ikke der blev afsat flere midler til området.
"Så længe der ikke er hænder nok, er det alligevel de studerende, som skal ind og fylde hullerne," sagde Julie Manley Vorsaa til Børn&Unge.
De forhandlinger, som udestår, vedrører netop spørgsmålet om i hvor høj grad, de studerende skal erstattes med anden arbejdskraft.

Parate med beslutningsforslag. Hvis ikke det skulle lykkes parterne at nå til enighed inden for tidsfristerne, er oppositionen imidlertid parat til at gribe ind.
"Det bedste er naturligvis, at forhandlingerne når i mål. Men hvis aftalen bliver forhalet, er vi sammen med SF og Enhedslisten klar til at fremsætte et beslutningsforslag, sådan at vi sikrer, at aftalen ryger tilbage til Folketinget," siger Christine Antorini, Socialdemokraternes uddannelsesordfører.
Hun pointerer, at det er vigtigt at fastholde praktikken som en del af uddannelsen og ikke som en del af bemandingen.
"Det er vores principielle synspunkt, at man skal have tid til at bruge praktikken som en del af sin uddannelse. Det duer ikke, at man indgår i normeringen som ufaglært arbejdskraft. Ved at gøre praktikken SU-finansieret sikrer vi, at de studerende med god samvittighed kan fokusere på deres uddannelse," siger Christine Antorini.

Problemer med pengene. Da trepartsaftalen blev indgået fulgte en økonomisk ramme på 200 millioner kroner i perioden 2008-2011. Disse midler skulle gøre det muligt at ansætte medarbejdere som erstatning for de studerende. Men siden er der opstået tvivl om finansieringen parterne imellem.
"Vi sagde ja til aftalen, fordi vi kom af med den lønnede praktik, og fordi vi samtidig opnåede en forbedring af normeringen ved, at praktikanternes hidtidige arbejdsværdi blev erstattet af anden arbejdskraft, sagde formand for BUPL Henning Pedersen til Børn&Unge i oktober sidste år.