Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 05
GUIDE: Undgå chikane i cyberspace
Facebook, blogs og hjemme­sider har gjort det lettere for frustrerede forældre, unge og andre pårørende at dele løgne og private oplysninger om pædagoger. Læs her, hvordan du kan undgå at blive hængt ud på internettet.
Af: Tanja Lærke Larsen
Danskerne er helt fremme i skoene, når det gælder sociale medier. 3,3 millioner danskere har en Facebook-profil, og 150.000 er på Twitter. De sociale medier har gjort det let for folk at dele informationer med hinanden. Men det er også blevet let at sprede hadefulde og svinagtige kommentarer om medarbejdere, man ikke bryder sig om.
I de seneste år har FTF’s medlems­organisationer oplevet et stigende antal sager, hvor medarbejdere bliver hængt ud i hadegrupper og statusopdateringer på Facebook eller på hjemmesider som Det Sorte Register, hvor man uden dokumentation kan registrere plejefamilier, skoleledere med flere.
Især faggrupper, der arbejder med direkte menneskekontakt, er udsat for at blive lagt for had i cyberspace. Cyber­chikane er ikke en stor problematik inden for det pædagogiske fagområde, men et mindre antal pædagoger er dog blevet hængt ud for blandt andet misrøgt og blufærdighedskrænkelser på grund af deres arbejde.
»Chikane på nettet er noget, vi skal tage alvorligt. Det er helt frygteligt for den person, det rammer, og især de situationer, hvor pædagoger bliver hængt ud for pædofili eller misrøgt i deres arbejde, er et kæmpestort problem,« siger Mette Aagaard Larsen, faglig sekretær i BUPL’s forretningsudvalg med ansvar for arbejdsmiljø.
De fleste arbejdspladser har ikke en plan for, hvordan medarbejdere og ledelse kan forebygge og håndtere chikane. Men med den rette viden og færdigheder kan I gøre en indsats for at undgå ubehagelige situationer, mener Kia Dollerschell, som er advokat hos FTF med ekspertise i chikanesager på internettet.
»Det er vigtigt at gøre sig klart, hvordan man kan forebygge chikane på nettet. Arbejdsgiveren, helst sammen med medarbejderne, skal udarbejde nogle retningslinjer for, hvordan chikane kan forebygges og behandles. På den måde skaber man bevidsthed om chikane på nettet, og medarbejdere, tillidsrepræsentant og arbejdsgiver får nogle redskaber til at håndtere chikanetilfælde,« siger Kia Dollerschell.

Eksempler på krænkelser på nettet
• På hjemmesiden Rygtet Siger påstod en mor, at alle børnene i hendes institution blev misrøgtet, og at lederen ikke gjorde noget for at stoppe mishandlingerne. Institutionen blev nævnt ved navn, og moren frarådede alle at få deres børn i institutionen.
• En forælder klagede over blufærdighedskrænkelse fra en pædagog, og en sag blev sat i gang. Herefter valgte forælderen sammen med en gruppe andre forældre på en Facebook-side at beskylde pædagogen for blufærdighedskrænkelser og at omtale pædagogen som ’krænker’.
• På Facebook oplyste en teenagedreng, at han havde et seksuelt forhold til en pædagog på sin institution. Pædagogen blev ikke nævnt ved navn. Men børnene, de ansatte og forældrene, som havde adgang til mediet, vidste, hvilken pædagog det drejede sig om.

4 former for chikane
Det kan være svært at vurdere, hvornår en udtalelse er chikane. Som tommelfingerregel er personlige holdninger lovlige, hvorimod det ikke er tilladt at komme med usande beskyldninger.
Eksempler på chikane er at:
• Håne og ydmyge
• True med vold
• Fortælle usandheder om en person
• Give private oplysninger videre.

Trusler om vold
• Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde trusler om vold til Arbejdstilsynet og arbejdsskadeforsikringen.
• Hvis du bliver udsat for voldstrusler, bør du anmelde arbejdsskaden til din læge. Bliver du syg på grund af chikanen, betragtes det nemlig som en erhvervssygdom.
• Konkrete trusler om vold og forfølgelse af dig eller din familie skal anmeldes til politiet.

3 gode råd til forebyggelse
Forebyggelse er bedre end helbredelse, og i fællesskab kan I gøre en indsats for at forebygge, at potentielle konflikter udvikler sig til chikane fra blandt andet vrede forældre og unge. Kia Dollerschell, advokat hos FTF med ekspertise i chikanesager, giver tre væsentlige værktøjer til at forebygge chikane.
Lær at nedtrappe konflikter
Tillidsrepræsentanten skal have redskaber til konflikthåndtering, og i medarbejdergruppen skal I tale om, hvordan man kan nedtrappe en konflikt med vrede forældre eller andre pårørende.
Lav en personalepolitik
Medarbejdere, tillidsrepræsentant og arbejdsgiver skal i fællesskab udarbejde en personalepolitik om forebyggelse og håndtering af chikane. Det er især vigtigt, at tillidsrepræsentanten kender proceduren for, hvordan man håndterer chikane af medarbejdere.
Spot potentielle krænkere
Medarbejderne skal lære at genkende potentielle krænkere. Tal sammen om, hvilke typer af krænkere der er særligt relevante for jer, og hvad I skal gøre for at komme dem i forkøbet.

Læs mere:
FTF har udgivet guiden og idékataloget ’Undgå chikane på sociale medier’. Her kan du læse om, hvordan man kan forebygge og håndtere, at medarbejdere bliver chikaneret på sociale medier. Guiden og idékataloget kan hentes på ftf.dk/chikane
Regionerne har udgivet ’Vejledning om vold, mobning og chikane’ som indeholder råd til at genkende, forebygge og håndtere chikane og andre former for psykisk og fysisk belastning. Vejledningen kan hentes på kortlink.dk/dr2b
Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser har udgivet en værktøjskasse om konflikthåndtering, som ligger på kortlink.dk/dr35

Hvis du eller en kollega bliver chikaneret
Hvis man bliver udsat for chikane på nettet, vil man ofte føle afmagt i situationen. Det er derfor vigtigt, at ledelse og tillidsrepræsentant straks får besked – og at medarbejdere og ledelse tager fælles ansvar og handler hurtigt, inden konflikten udvikler sig.
Det skal I gøre
● Ledelsen skal orienteres om sagen.
● Der skal sikres bevis, eksempelvis ved at tage screendumps af den krænkende kommentar.
● Tillidsrepræsentanten skal tage kontakt til BUPL.
● Ledelse og tillidsrepræsentant skal arbejde på at nedtrappe konflikten.
● Ledelsen skal indgå i dialog med krænkeren, bede personen om at stoppe og oplyse om mulige konsekvenser, for eksempel politianmeldelse.
● Hvis der er tale om trusler om vold eller stalking, skal krænkelsen meldes til politiet.
● Tillidsrepræsentanten skal blive ved med at holde ledelsen op på sit ansvar over for den pædagog, der har oplevet chikane. Stop først med at spørge ind til emnet, når den krænkede mener, at sagen er afsluttet.

Sådan laver I en politik mod chikane
Med en personalepolitik kommer du og din arbejdsplads et godt stykke ad vejen mod at undgå chikane i cyberspace. Her kan du få inspiration til, hvad I skal tage stilling til i jeres politik.
Forebyg
Lav en plan for, hvordan I vil forebygge chikane. Hvordan spotter I potentielle krænkere? Hvad kan I gøre for, at en situation med en vred forælder, pårørende eller et barn ikke udvikler sig – kan I for eksempel gøre en særlig pædagogisk indsats eller give en grundig klagevejledning?
Opdag
Det er vigtigt at opdage, hvis institutionen eller de ansatte bliver udsat for chikane på sociale medier, blogs eller hjemmesider. Læg en strategi for, hvordan I vil sikre, at I opdager chikanetilfælde.
Håndtér
Planlæg, hvordan I vil håndtere eventuelle chikanetilfælde. Hvordan sikrer I konkrete beviser for krænkelsen, for eksempel ved at tage print? Hvordan kan I sikre jer, at lederne giver deres opbakning? Hvornår skal der tilbydes krisehjælp og til hvem – skal kolleger og familie fx involveres? Vil I anmelde chikanen til politiet eller Datatilsynet, og hvem har ansvaret for at anmelde?