Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 10
Pædagogisk træf: Pædagoger skal selv definere sig selv
Næsten 1000 pædagoger var samlet til Pædagogisk Træf i Odense. De brugte dagen på at høre op oplæg og diskutere autonomi i det pædagogiske arbejde. Budskabet fra både oplægsholdere og dialog­fora var, at pædagogerne i højere grad selv skal definere det pædagogiske indhold
Af: Vibeke Bye Jensen
Pædagoger strømmede til fra hele landet. Og i Odense samledes 1000 af dem til en faglig dag på BUPL's tredje pædagogiske træf, onsdag i sidste uge. Temaet var autonomi i det pædagogiske arbejde og ved hjælp af 30 forskellige workshop, oplæg og dialogfora kunne de blive klogere på og diskutere, hvad autonomi kan og skal bruges til. BUPL-formand Henning Pedersen indledte træffet med at sige, at lige nu er det i høj grad andre, der definerer, hvad det pædagogiske arbejde skal indeholde, og at metodefriheden er under pres.
"Som pædagoger kan vi planlægge og udføre det pædagogiske arbejde til gavn for børn og unge, men det kræver, at vi får lov til det. Vi skal tage ansvar som profession, for autonomi kommer ikke af sig selv. Den kommer af tillid til, at vi ved, hvad vi snakker om og gør. Vi skal vise som enkeltpersoner og som profession, at vi kan leve op til den tillid," sagde han.
Og netop pointen om, at pædagogerne selv skal på banen og droppe årtiers brok over, at andre bestemmer, hvad det pædagogiske arbejde skal indeholde, tog Hans Henrik Knoop, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Århus Universitet, op i sit oplæg.
Han gjorde opmærksom på, at alle organismer er underlagt tvingende omstændigheder, som der ikke kan ændres ved. Og at livet måske heller ikke ville være så sjovt, hvis der ikke var noget at kæmpe for. Han opfordrede pædagogerne til at kæmpe imod og organisere sig med deres professionalisme under de tvingende omstændigheder, som de nu engang er underlagt.
"Bryd igennem som de græsstrå, vi ofte ser bryde gennem tommetykt asfalt. Det er vigtigt, at man tager ansvar, ikke lader sig passivisere og nægter at være tavse vidner inden for de givende omstændigheder. Der er jo mange, der synes, at pædagoger gør det godt, og I skal synes, at det er fedt at være i sådan et job. Ingen ønsker sig pappædagoger, og derfor skal I aldrig acceptere modeller, hvor I bliver apatiske og dermed dårlige rollemodeller for børnene. Jo mere, I deltager, jo mere indflydelse får I på de omstændigheder, der er lagt ned over jeres arbejde," sagde han.