Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 35
Generalforsamlinger 2004; BUPL ROSKILDE AMT; Af med mundkurven
Der var ingen timelang formandsberetning fra talerstolen på Roskilde Amts Generalforsamling. Diskussioner ved bordene medførte, at de fremmødte medlemmer også i plenum tog ordet. "Det er på tide at smide mundkurven," lød det fra salen. Det gjorde pædagogerne især i diskussionen om løn og fratædelsesgodtgørelser til valgte tillidsmandsfolk. Der var kampvalg til bestyrelsen
Af: Trine Vinther Larsen
I begyndelsen var der pinlig tavshed i Teaterbygningen i Køge, hvor BUPL Roskilde Amt i torsdags holdt generalforsamling.
"I skulle prøve at opleve en SL-generalforsamling. Socialpædagogerne er slet ikke til at styre," provokerede dirigenten Laila Larsen fra SL.
Det var, som om de 102 fremmødte medlemmer var trykket af Louis Hansen-sagen, hvor skolelederen Louis Hansen i Roskilde blev fyret på grund af sit kritiske læserbrevssvar til en lokalpolitiker i den lokale avis. Sagen bliver i disse dage behandlet i Østre Landsret.
Men en anderledes form for generalforsamling fik senere løst op for frygten, og ytringsfriheden blev taget i brug. I stedet for lange enetaler fra talerstolen blev der lagt op til rundbordsdiskussioner blandt de fremmødte medlemmer, og på bedste RUC-manér blev der efterfølgende samlet op i plenum.

Lufter frustrationer. Den anderledes afvikling af generalforsamlingen var frugtbar for debatten. Ved de 14 borde blev der højlydt diskuteret mange forskellige temaer, og de fremmødte fik luft for frustrationer over udviklingen på børnepasningsområdet helt ned på det lokale plan.
"Rundbordsdiskussionerne virker rigtig godt," sagde Anette Hansen til Børn&Unge.
Hun er pædagog i en SFO i Trekroner, der skal til at modtage femårige børnehavebørn i SFO'en. Det var spændende for hende at møde pædagoger fra en institution i Roskilde, som netop er blevet omlagt til 0-6 års institution.
"Det gamle børnehavepersonale fortæller, at de ikke var gearet til at tage sig af vuggestuebørn, og jeg har samme problem i forhold til de fem-årige. De er for unge til at komme i SFO," mente Annette Hansen.
Problemer med institutionsomlægninger og sammenlægninger blev senere luftet i plenum, og en anden Annette Hansen fra Køge Kommune opfordrede alle sine kolleger til at smide mundkurven ikke bare ved bordene, ikke bare i plenum på generalforsamlingen og ikke bare i læserbreve i Børn&Unge, men også i lokale medier, hvor politikere og forældre får øje på pædagogernes frustrationer.
"Kommunerne giver os mundkurv på og truer os på vores brød, hvis vi står frem med kritik. Men vi skal turde stå frem, og vi må blive bedre til at bruge medierne," siger Annette Hansen, der som daginstitutionsleder har informeret institutionsbørnenes forældre om konsekvenserne af de kommunale nedskæringer.
"Men det er ikke længere nok at overlade det til forældrene. Vi må selv være politiske," supplerede Lene Kristensen.
Begge stillede senere op til bestyrelsen og blev valgt ind, hvilket signalerede en klar accept fra generalforsamlingen af, at pædagoger og politikere i BUPL må i offensiven.
"For det er store udfordringer, vi står over for," fastslog formand Søren Thorning Andersen.

Lille løn. Ved formandens bord havde pædagogerne især diskuteret deres lave lønninger og den tilsvarende lave status, det pædagogiske arbejde nyder i kommunalpolitikernes øjne. Det svære for pædagogerne var især at sætte en pris på sig selv.
"Når vi bliver pålagt nye arbejdsopgaver, kræver vi ikke, at lønnen skal svare til jobbet. Vi løber bare stærkere," påpegede en pædagog fra Bramsnæs.
I plenum førte diskussionen om lave lønninger til en bredere diskussion om ringe arbejdsvilkår og evige kommunale nedskæringer.
"År efter år udsættes vi for nye besparelser. Så skal Greve Kommune ned på Roskilde-niveau, og så skal Roskilde på Bramsnæs niveau, og så bliver Greve igen beskåret. Det
er simpelt hen for ringe," fastslog Marianna Nolsøe fra Roskilde, der ville gå på barrikaderne for bedre arbejdsvilkår.
Efter den livlige debat blev det fremtidige virke enstemmigt vedtaget med de tilføjelser, debatten havde fremført. De handlede især om, at pædagogerne og BUPL skulle være bedre til at bruge medierne og i det hele taget gå i offensiven i kampen mod de kommunale nedskæringer og for en bedre lønmodel.

O.K.til fratrædelsesgodtgørelser. Det andet store diskussionsemne var TR-løngruppens ændringsforslag til de gældende fratrædelsesregler for valgte tillidsfolk i BUPL. Forslaget skal til afstemning på kongressen, men i Roskilde Amt lod man sig ikke bare spise af med et forslag fra en fjern TR-løngruppe. Man ønskede indflydelse på forslagets udformning, og næstformand Jette Jørgensen lagde op til en timelang diskussion om forslaget.
"TR-løngruppens forslag lægger op til, at de lønnede tillidsmandsposter skal omfattes af funktionærloven, men jobbet som politiker er usammenligneligt med jobbet som almindelig funktionær. Man sammenligner pærer og bananer. Jeg har utrygge arbejdsvilkår. Jeg er BUPL døgnet rundt, og jeg arbejder under forhold, hvor jeg fra dag til dag kan miste mit job og min løn," siger Jette Jørgensen, der er en af de politikere i BUPL, som selv står til at få en klækkelig fratrædelsesgodtgørelse, når tid kommer.
Hun mener, at fratrædelsesgodtgørelserne skal bevares, om ikke andet så som en kompensation for det arbejde, man som politiker har udført, og som mange ifølge næstformanden bliver udbrændt af.
Det var mange menige pædagoger ikke enige i.
"Jeg vil ikke betale kompensation for, at nogen har gjort et godt stykke politisk arbejde. Det gode arbejde har de én gang fået løn for," anførte Lene Kristensen.
Nogle kaldte Jette Jørgensens ønske pamperi og påpegede, at alle tilstedeværende burde huske, hvilket arbejde de kommer fra. Andre gav dog Jette Jørgensen ret, idet hun ikke mente, at godtgørelsen skulle tilfalde valgte politikere, der dagen efter fratrædelsen får et andet job i BUPL-A eller i BUPL eller som tidligere formand for BUPL Bente Sorgenfrey, der overgik til en formandspost i FTF.
"Det er et stort arbejde at være politiker i BUPL, og jeg vil gerne belønne dem, som arbejder for min sag som pædagog. Og fratrædelsesgodtgørelse til trods så ville jeg ikke bytte med dem," sagde fællestillidsrepræsentant Susanne Strange Jensen fra Køge.
Debatten førte til, at bestyrelsen og de kongresdelegerede efter en timeout lod de tilstedeværende stemme om TR-gruppens forslag med den mulighed at ønske noget helt tredje. TR-løngruppens forslag blev således stemt ned med overvejende flertal, men det blev efterfølgende enstemmigt vedtaget, at man i TR-løngruppen på ny skal arbejde for en ændring af de gældende fratrædelsesregler.

Bestyrelsen: Formand: Søren Thorning Andersen, genvalgt. HB-medlemmer: Anni Tribe, ikke på valg, Jette Jørgensen, genvalgt. HB-suppleanter: Anne Marie (Rie) Carlsen, ikke på valg, Hanne Kraul Jensen, genvalgt. Den øvrige bestyrelse: Nyvalgt: Lene Kristensen, Marianna Nolsøe, Annette Hansen. Genvalgt: Eva Kold Dhyrbye. Ikke på valg: Carsten Salberg, Rita Gandløse, Marianne Søbæk, Poul Egaa