Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 10
Den rummelige daginstitution
Hvis pædagogerne forstår at tage noget af barnets stress væk, så er chancen for, at barnet vil reagere voldeligt, meget mindre, mener forskningslektor Bent Madsen, Danmarks Pædagogiske Universitet
Af: Britta Pedersen
Børn&Unge har spurgt på Danmarks Pædagogiske Universitet efter et af de "kloge mennesker", som Susanne Bak Hansen efterlyser. Forskningslektor Bent Madsen melder sig gerne med et svar på, hvad pædagogerne kan gøre for at undgå situationer, hvor børnene slår eller sparker - om end han ikke lover at kunne give en grydeklar opskrift.
»Det er i aktivitetsskift, at situationerne slår ud. Hvis pædagogerne kigger på, hvordan de kan forberede de skift, og hvis barnet føler sig forberedt og inddraget, så er der mindre risiko for, at tingene blusser op,« mener Bent Madsen og taler om "den rummelige daginstitution", der giver tid og plads til børnenes meget forskellige behov og meget forskellige tidsrytmer.
Bent Madsen mener, at det er meget fint, at Solstrålen tager emnet omkring børnenes opførsel op og derved reflekterer over årsagen til den.

Andre kompetencer. Han opfordrer til, at pædagogerne observerer, hvordan barnet leger, og hvordan det handler over for andre børn. På den måde vil man få øje på andre kompetencer hos barnet.
»Ingen børn er altid voldelige, aggressive og udadvendte. De viser også omsorg, de er også følelsesmæssigt, empatisk indlevende,« siger Bent Madsen.
Han har socialpædagogik som forskningsområde, og som en af sine opgaver sidste år lavede han observationer i fire børnehaver, hvor han kiggede på pædagogernes samspil med børn, der havde det vanskeligt i institutionen.
»Noget af det, der skaber frustrationer hos et barn, er, hvis ikke det kan finde sin plads i børnehierarkiet. De børn, alle gerne vil lege med, er de børn, der er gode til at forhandle, til at definere deres rolle og har fantasi til at lege. De børn, der ikke har lært de sociale kompetencer, har det meget svært, og der er ingen tvivl om, at hvis pædagogen går ind i de situationer, så kan det udløse en reaktion,« siger Bent Madsen.

To liv. Han er ikke i tvivl om, at ventetid forekommer børn meningsløs, men han understreger også, at det selvfølgelig er en vigtig social kompetence at kunne vente. Desuden skal børn lære at koordinere deres behov med andre.
Ifølge Bent Madsen leder man dog forgæves, hvis man vil finde årsagen til børnenes opførsel i den opdragelse, de har med hjemmefra.
»Nogle af de forskningsmæssige undersøgelser om børns opførsel derhjemme og i institution viser, at der ikke er den tætte sammenhæng, der er ikke den årsag-virkning sammenhæng. Det er to forskellige liv for barnet,« fortæller han.
Pædagogerne kan altså godt gøre noget for at hjælpe et barn ud af det stress, der kan udløse voldsomme reaktioner over for de voksne.
»Mit råd er sådan set, at man går ind og analyserer det enkelte tilfælde i forhold til det enkelte barn og i forhold til samspil og kommunikation omkring barnet. En anden måde er så også at se på de tilfælde, hvor der ikke sker noget, men hvor det lige så godt kunne være sket,« pointerer Bent Madsen.