Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 18
TEMA: Hvor er den rigtige vej?
Pædagogernes etiske grundlag og etiske råd kan fejre etårsfødselsdag til december. Rådet efterlyser nu pædagoger, som vil dele deres etiske dilemmaer med rådets medlemmer, så de får indblik i, hvilke etiske problematikker pædagogerne tumler med.
Børn&Unge har taget det første skridt og bedt fire forskellige pædagoger fortælle om deres etiske dilemmaer. Hvilken vej skal man vælge, når man står over for et dilemma, hvor valget af vej altid indebærer et fravalg og kan føre til konflikter?
Af: Mikkel Kamp
Læs de spændende historier om pædagogernes etiske dilemmaer, og diskuter dem på arbejdspladsen. Måske kender du selv til et eller flere af dilemmaerne. Eller måske er du stødt ind i nogle helt andre, som du vil dele og diskutere med det etiske råd og dine kolleger i hele landet.


Etisk råd er i gang
Det etiske råd i BUPL vil gerne høre om dine etiske dilemmaer. Kontakt pædagogfaglig konsulent Pauline Ansel-Henry på pah@bupl.dk eller tlf. 3536 5270, eller Marie Lørring Dahl på mdl@bupl.dk eller tlf. 3546 5225, hvis du tumler med et etisk dilemma. Din henvendelse vil blive behandlet fortroligt.
Det etiske råd er i gang med at forberede forskellige aktiviteter, som kan sparke den etiske debat i gang over hele landet.
En karavane skal rejse rundt til uddannelsesstederne og tale med pædagoger og studerende om etiske spørgsmål.
Rådet vil gerne have gang i den etiske debat på www.bupl.dk og er i gang med at udvikle sjove, simple redskaber, der kan sætte gang i etiske debatter på arbejdspladserne.
Du kan møde det etiske råds medlemmer på Pædagogisk Træf den 4. november i Odense. Her kan du få en snak, også om konkrete etiske dilemmaer.

Bøger om etik
• ’Det enkelte og det fælles – om etik, omsorg og forebyggelse’ af John Andersen, udgivet af BUPL (1999).
• ’Som dig selv – en indføring i etik’ af Svend Andersen. Aarhus Universitetsforlag (2003).
• ’Etik – en praktisk synsvinkel’ af Kjartan Skogly Kversøy. Akademisk Forlag (2005).
• ’Etiske dilemmaer i pædagogisk arbejde’, redigeret af Ruth Mach-Zagal og Kirsten Nøhr. Hans Reitzels Forlag (2007).
• ’Etik og værdier i socialt arbejde’ af Jørgen Husted. Hans Reitzels Forlag (2009).
• ’Pædagogers etik’ antologi redigeret af Christian Aabro, udgivet af BUPL (2011).

Etik på nettet
Læs også diverse debatoplæg om etik og pædagogisk arbejde og ’Etisk grundlag for pædagoger’ på: www.bupl.dk/pædagogik