Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 14 Børn&Unge som e-paper
Bevar 80 procent af lønnen på dagpenge. Lønsikring skal skabe tryghed
BUPL’s hovedbestyrelse har vedtaget et forslag om en kollektiv lønsikring, som kongressen skal stemme om. Medlemmerne er positive, viser undersøgelse.
Af: Trine Vinther Larsen
81procent af pædagogerne mener ifølge en medlemsundersøgelse fra BUPL, at fagforeningen bør tilbyde medlemmerne en kollektiv lønsikring.
87 procent er enige i, at en sådan ordning giver god sikkerhed, hvis man bliver arbejdsløs.
Dermed er det helt i medlemmernes ånd, at BUPL’s hovedbestyrelse har vedtaget at indstille til BUPL’s kongres, der holdes på Fyn i december, at beslutte, at medlemmer af BUPL skal have en kollektiv lønsikring.
»Forslaget skal endeligt vedtages af kongressen, men det er hoved­bestyrelsens klare opfattelse, at et sådant medlemstilbud er en del af at være en moderne fagforening. Når så mange medlemmer efterspørger lønsikring, giver det god mening at lave ordningen som en kollektiv ordning for alle,« siger hovedkasserer og medlem af BUPL’s forretningsudvalg Lasse Bjerg Jørgensen.

Skaber tryghed. BUPL har ellers tidligere været imod private lønsikringer, fordi ordningerne kan opfattes som en begyndende privatisering af dagpengesystemet, som med tiden kan underminere det fælles dagpengesystem.
Men dagpengesystemet har de senere år været under pres af politiske reformer. Det er sket samtidig med, at besparelser på det pædagogiske område har skabt jobusikkerhed og øget arbejdsløshed blandt pædagoger.
Derfor har medlemmerne gavn af den ekstra økonomiske tryghed, som en lønsikring kan bidrage til, mener Lasse Bjerg Jørgensen.
»Dagpengenes størrelse er ikke fulgt med pris- og lønudviklingen i samfundet, og vores medlemmer har lidt at leve for, hvis de bliver ledige. Den lave dagpengesats har fået os til at skifte mening. Vi ønsker at tilbyde en ordning, som kan skabe tryghed og give et økonomisk tilskud i en periode, så pædagoger ikke skal låne penge eller må gå fra hus og hjem, hvis de står uden job,« siger han.

Billig ordning. Den kollektive lønsikring vil koste medlemmerne 38 kroner ekstra i kontingent hver måned, men beløbet er fradragsberettiget, så nettoprisen er cirka 25 kroner.
Til sammenligning koster en privat, individuelt tegnet lønsikring 200-250 kroner om måneden for en gennemsnitslønnet pædagog.
»Fordi ordningen er kollektiv, og alle betaler til den, kan vi etablere den så billigt og godt som overhovedet muligt. Vi er en forening og et fællesskab, og det har også været et ønske, at vi på denne her måde i solidaritet med hinanden kan bakke op om de pædagoger, der mister deres arbejde,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.
Alle skal betale det samme til ordningen, men udbetalingen vil være afhængig af den løn, man fik før. Jo højere løn, jo mere kan man få udbetalt fra lønsikringen som supplement til dagpengene. Der vil være loft på 3.500 kroner om måneden i seks måneder eller samlet set 21.000 kroner i en periode på op til et år.
»De 38 kroner om måneden vil være godt givet ud for alle, der får brug for ordningen. Hvis man er ledig i én måned, vil mange måneders indbetalinger hurtigt være tjent ind,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Gode erfaringer. Erfaringerne fra flere andre fagforeninger, der tilbyder medlemmerne en kollektiv lønsikring, er gode. Det gælder eksempelvis HK Kommunal, HK Stat og Socialpædagogernes Landsforbund (SL).
SL's forbundskasserer, Kaj Skov Frederiksen, kalder ordningen, som cirka 2.000 medlemmer siden 2013 har haft glæde af, for en ’stor succes’.
»Bliver vores medlemmer ledige, bliver deres indtægt næsten halveret, da dagpengene svarer til cirka 60 procent af gennemsnitslønnen for en socialpædagog. Med lønsikring kan ledige medlemmer komme op på 80 procent af lønnen,« siger han.

Ingen kritik. Al den tid, SL’s ordning har eksisteret, har der været meget få negative røster. Medlemsundersøgelser før etableringen af ordningen viste entydigt, at SL’s medlemmer ønskede lønsikring.
HK Kommunal har siden 2012 tilbudt en kollektiv lønsikring. I de første tre år blev der fulgt op med undersøgelser blandt de medlemmer, som har fået udbetalinger fra ordningen, fortæller fagkonsulent Børge Bisgaard.
»Der er virkelig stor tilfredshed. Så det går, som det skal, og medlemmerne er rigtig glade,« siger han.
BUPL har skelet til både SL’s og HK’s lønsikringer i designet af forslaget til lønsikring.
»Men vi har også formået at etablere en ordning, som er både billigere og mere solidarisk for medlemmerne,« mener Lasse Bjerg Jørgensen, der nu håber, at kongressen vil vedtage forslaget.
»Ideologisk set mener vi stadig, at staten skal sikre et anstændigt dagpengeniveau. Så selvom vi får denne her tryghedsskabende foranstaltning for medlemmerne, vil vi fortsætte vores kamp for et bedre dagpengesystem for alle,« siger han.

Værd at vide om forslaget
● Lønsikring er et supplement til dagpenge, hvis du bliver ledig. BUPL foreslår en model, som kan sikre pædagoger op til 80 procent af lønnen, når lønsikring og dagpenge lægges sammen.
● Ordningen bliver kollektiv og obligatorisk for alle de medlemmer af BUPL, som også er medlem af BUPL-A.
● Det vil koste 38 kroner om måneden (før skat), betalt over kontingentet. HK’s og SL’s ordninger koster 49 og 46 kroner.
Der er stadig tale om et forslag, som BUPL’s kongres skal forholde sig til i december.