Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 08
BUPL mener: De vigtige frontkæmpere
FTR'erne er en stor ressource for BUPL og pædagogerne
Af: Flemming Brøgger Andersen
Da jeg i sin tid begyndte at interessere mig for fagpolitisk arbejde, så verden anderledes ud. Det pædagogiske område og fag var i en opbygningsfase, hvor medlemmerne strømmede til, men vi var dog endnu langt færre end i dag.
Vi tillidsrepræsentanter havde en enkel opgave: at være bindeleddet mellem BUPL, som repræsenterede vores fælles viden og vilje, og vores kolleger på arbejdspladsen.
Fællestillidsrepræsentanter (FTR)? Var det ikke sådan nogle, man havde på B&W?
Der er sket en del siden dengang. Vi er blevet rigtig mange pædagoger, mens opbygning af kapacitet er blevet erstattet af krav til indhold og kvalitet og af kamp for - og om - ressourcerne. Den fælles viden bringes nu ind i professionen af hver enkelt pædagog.
B&W findes ikke længere, men fællestillidsrepræsentanter? Kender vi ikke efterhånden alle sammen sådan en? Jeg gør!
Hun (77 procent) er 40-49 år (41 procent), er gift (81 procent) og har hjemmeboende børn mellem 7 og 18 år (42 procent). Hun har forrygende travlt som frontkæmper for pædagogerne og den pædagogiske profession ude i den enkelte kommune. Og hun synes, hun gør en forskel!
Og så er hun glad for at være fællestillidsrepræsentant. Ja, så glad, at hun ville stille op igen, hvis der var valg i morgen. Og hun er helt på linje med BUPL, når hun siger, at det vigtigste tema i de kommende år er anerkendelsen af det pædagogiske arbejde og den pædagogiske profession.
Hvor ved jeg det fra? Det ved jeg, fordi BUPL netop har gennemført en stor undersøgelse blandt FTR'erne. Vi har set på, hvordan FTR'erne har det med deres opgave, hvad de synes er det vigtigste, og hvordan det går med vilkårene.
Og, ja! FTR'erne er en stor ressource for BUPL og pædagogerne, og de er glade for samarbejdet med deres fagforening. Men der er udfordringer til samarbejdet og strukturen, som skal håndteres, hvis resultaterne skal blive ved at komme.
60 procent af fællestillidsrepræsentanterne er ikke helt tilfredse med sammenhængen mellem opgaver og kompetenceudvikling. Arbejdet med interessevaretagelsen er blevet langt mere tidskrævende og kompliceret. Mange FTR'er opsøger selv viden og information, og i fremtiden bliver det en vigtig evne, fordi viden bliver mere foranderlig og kilden til vor fælles viden og vilje mere decentraliseret.
BUPL skal have fokus på at styrke FTR'ernes kompetenceudvikling. Og vi skal udvikle vores evne til at understøtte FTR'erne i deres opgaveløsning, gennem tilbud om sparring og ved i højere grad at inddrage FTR'erne i diskussioner om både fagforeningens politikker og udviklingen af fagforeningens FTR-arbejde.