Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 16
Bliv klogere på samfundet. Kend din arbejdsmarkedsmodel
Alt for mange lønmodtagere ved ikke, hvordan den danske arbejdsmarkeds­model fungerer, mener Bjarne Henrik Lundis. Gennem otte virksomheds­portrætter ­tegner han et billede af modellens styrker og svagheder.
Af: Tanja Lærke Larsen
Den danske arbejdsmarkedsmodel er ikke kun et spil mellem lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer ved overenskomstforhandlingerne hvert 2. eller 3. år. I bogen ’Den danske model – det bygger på tillid’ portrætterer journalist Bjarne Henrik Lundis otte forskellige arbejdspladser i Danmark for at give et billede af, hvordan modellen trives på den enkelte arbejdsplads, hvor aftaler om stort og småt hele tiden indgås mellem ledelse og tillidsrepræsentanter.
»Den danske model er utrolig vigtigt. Men jeg oplever desværre, at mange lønmodtagere ikke har det store kendskab til modellen,« siger Bjarne Henrik Lundis om baggrunden for at gå i gang med skrivearbejdet.

Hvad går den danske model ud på?
»En del af arbejdsmarkedspolitikken bliver til i et samarbejde mellem lønmodtagere og arbejdsgivere – det sker altså ikke kun i Folketinget. Første del foregår ved overenskomstforhandlingerne. Anden del foregår på arbejdspladserne, hvor man fylder rammerne ud. Vi har organiseret os sådan i Danmark ud fra tanken om, at jo tættere beslutningerne bliver taget på dem, som det vedrører, jo bedre bliver beslutningerne, og jo mere ansvar føler man for at efterleve beslutningerne.«

Hvad er formålet med din bog?
»Jeg forsøger at tegne et billede af, hvordan modellen fungerer i praksis. Når vi taler om den danske model, taler vi ofte om dens historie og om kravene ved overenskomstforhandlingerne. Men der foregår en masse lokalt ude på de enkelte arbejdspladser i kommunerne. Eksempelvis kan man i det offentlige få indflydelse via sin tillidsrepræsentant, når man i fællesskab indgår aftale om efteruddannelse, arbejdstider, pauser, løntillæg og andre ting i institutionen. Den praksis og det samarbejde mellem de forskellige parter prøver jeg at give et indblik i.«

Hvorfor er det vigtigt for pædagoger at kende den danske model?
»Det er vigtigt, fordi det er den måde, hvorpå vi kan få indflydelse på vores dagligdag. Tillidsrepræsentanterne på vores arbejdsplads kan tale vores sag og tage spørgsmål op, hvis vi har problemer med ledelsen. Det sikrer, at kommunikationen går ad neutrale kanaler, så det ikke bliver en sag mellem den enkelte medarbejder og chefen. Og fordi vi har tillidsrepræsentanter, bliver arbejdsgiver og lønmodtagere nødt til at overholde de fælles spilleregler, de er blevet enige om, og det giver en sikkerhed for, at man som lønmodtager bliver ordentligt behandlet.«

Om bogen
’Den danske model – det bygger på tillid’ af Bjarne ­Henrik Lundis. Forlaget Sidespejlet. 120 sider. Vejl. pris 199 kroner.

Om forfatteren
Bjarne Henrik Lundis er journalist og skolelærer. Han holder foredrag på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser om den danske model.