Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 22
Kontingent 2013. Prisen ligger fast
Af:
Her kan du se, hvor meget du skal betale for at være medlem af BUPL og BUPL’s a-kasse i 2013. Bemærk, at prisen på at være medlem af BUPL ikke stiger næste år. Det er stadig 504 kroner om måneden. Hvis du er medlem af både BUPL, a-kassen og betaler til efterlønsordningen, falder kontingentet med 4 kroner om måneden.
Ledige får halveret kontingentet
BUPL’s kongres har vedtaget, at ledige kan få 50 procents nedsættelse af kontingentet til fagforeningen. Man skal søge om nedsættelsen. Kontingentet kan nedsættes fra den efterfølgende måned, hvor man har søgt. Nedsættelsen gives for højst 3 måneder ad gangen. Herefter skal man søge igen.

Dog vil alle, som søger inden udgangen af januar 2013, og som opfylder betingelserne for at få nedsat det faglige kontingent, få kontingentnedsættelse fra 1. januar 2013. Nedsættelsen vil automatisk blive modregnet i den fremtidige kontingentopkrævning.

Sådan søges der om nedsættelse:
Ledige kan fra 20. december søge om nedsættelse af kontingentet via BUPL’s hjemmeside www.bupl.dk. Man kan kun søge via hjemmesiden. På hjemmesiden vil det også fremgå, hvilke vilkår der skal være opfyldt, og der vil være en vejledning til, hvordan der ansøges.

Husk!
De to første måneder i fagforeningen er gratis, hvis du har været medlem af PLS hele det sidste studieår.
Hvis ikke … så er første måned gratis.