Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 02
Lær af os. Kreativitet blomstrer i nye rammer
Aldersopdelte grupper og åben plan har øget kreativiteten og fagligheden i Børnehuset Spiren i Køge. Projektet er et bud på, hvordan en helt almindelig daginstitution kan forandre sig.
Af: Vibeke Bye Jensen
Det ville vi
Vi ville bryde vores struktur ned og bygge noget andet op, fordi vi var nysgerrige over for andre måder at arbejde på. Bevidstheden om, at et godt børnehaveliv betyder, at børnene klarer sig senere i livet, var vigtig. Derfor ville vi skabe de bedste rammer. Udfordringerne var, hvordan vi kunne blive bedre til at nå alle børn med en stor alders- og udviklingsmæssig spredning. Fordi vi arbejder meget med inklusion, ville vi blive bedre til at se børnenes behov og kunne arbejde med det i mindre grupper, hvilket stueopdelingen ofte fratog os muligheden for. Og så ville vi have mere kreativitet, innovation og glæde ind i hverdagen.

Sådan gjorde vi
Vi ændrede de fysiske rammer fra stueopdelt til åben plan og værksteder. Tre af ugens dage er gruppedage, hvor vi har pædagogiske aktiviteter i mindre grupper for at styrke koncentrationen og opmærksomheden hos børnene. Aktiviteterne tager i langt højere grad udgangspunkt i børnenes spor. På de to åben plan-dage er vi på de forskellige værksteder og tilbyder aktiviteter, som børnene kan vælge imellem. De kan også vælge, om de vil være inde eller ude. På åben plan-dagene har vi fundet tid til planlægning, observationer, refleksion og evaluering i arbejdstiden.

Det lærte vi
Fagligheden har fået et løft, fordi vi nu sammen reflekterer over praksis. Gode kompetencer hos de forskellige voksne er blevet mere åbenlyse, og vi sparrer meget mere med hinanden, fordi vi har brudt stuestrukturen ned. Vi har lært, at det kræver en høj grad af tydelighed, planlægning og struktur at arbejde i åben plan. Men når man gør det, betyder åben plan ikke kaos – tværtimod. Sygefraværet er faldet, og arbejdsglæden er steget. Hos børnene har vi set en umiddelbar glæde, hverdagen er blevet mere afvekslende, og børnene kan fordele sig efter interesse – det vokser de af.
Vores råd til andre
• Vigtigt at have teori med, når man kaster sig ud i noget nyt.
• Sæt meget tid af til processen. Især til møder og opsamlinger.
• Vigtigt, at lederen er meget synlig i den tid, forandringen sker.
• Vigtigt at informere forældrene om de pædagogiske overvejelser.
• Hold forældrene orienteret undervejs.

Om projektet
Udviklingsprojektet, der går under navnet SPRÆL, er støttet af BUPL’s udviklingsfond med 88.000 kroner i et år. Projektet startede i slutningen af 2011. Vil du høre mere om pædagogernes erfaringer, kan du ringe til leder Heidi på 5667 6130 eller læs mere om projektet på:
bupl.dk/forskning/stoettede projekter