Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 08
Ny struktur; tillidsrepræsentanter flytter længere væk
Tillidsrepræsentanterne i Odense Kommune skal nu repræsentere pædagogerne i op til syv institutioner. Det betyder, at alle medlemmer af BUPL i Odense som noget nyt får en tillidsrepræsentant. Til gengæld er det ikke sikkert, at de kender hende
Af: Mikkel Kamp
Tillidsrepræsentanterne i Odense Kommune får en anderledes og væsentligt større opgave. Tidligere repræsenterede de kun den institution, hvor de arbejder. Nu skal de repræsentere mellem fem og syv institutioner.
Baggrunden er, at kommunen har indført en ny struktur. Før havde kommunen 147 institutioner med en leder i hver. Det er blevet lavet om, så der nu er 29 områdeledere, der hver er leder for mellem fem og syv institutioner. Det er de nye områdeledere, der skal forhandle løn og ansætte og afskedige pædagoger.
For at matche de nye ledere skal hvert område have én tillidsrepræsentant, der repræsenterer alle pædagoger i de institutioner, der hører under én områdeleder.
"Lederne er rykket et trin op og har fået mere kompetence. Derfor er det naturligt, at tillidsrepræsentanterne også gør det. Vi har diskuteret meget, hvordan vi skulle indrette os i BUPL, men jo længere vi kom frem i processen, desto mere stod det klart for os, at det ville være noget mudder, hvis områdelederne skulle forhandle med fem eller syv forskellige tillidsrepræsentanter," siger Anette Lukasiewicz, der er medlem af hovedbestyrelsen i BUPL og har tillidsrepræsentanterne som sit ansvarsområde hos BUPL Fyn.
BUPL Fyn har været med til at udvikle den nye struktur i Odense Kommune, og Anette Lukasiewicz mener, at der er flere fordele ved den.
Blandt andet får alle medlemmer af BUPL en tillidsrepræsentant. Det er noget nyt.
"Før var der 25 ud af 147 institutioner, der ikke havde en tillidsrepræsentant, fordi institutionerne simpelthen var for små. Nu er vi sikre på, at alle får en," siger hun.
Samtidig får tillidsrepræsentanterne bedre mulighed for at træde i karakter.
"Det kan være svært i en lille institution. Hvis der er en sag oppe, ved man jo, at man skal arbejde sammen med de andre lige bagefter. På den her måde bliver man ikke fedtet så meget ind i dagligdagen i institutionerne, og derfor kan man varetage sit arbejde på et andet niveau," siger Anette Lukasiewicz.
En anden fordel er, at tillidsrepræsentanterne kan blive bedre uddannet til opgaven. Som noget af det første efter de er valgt, kommer de på kursus i blandt andet forhandling, budgetforståelse og edb.

Sværere at følge med. Den nye struktur er trådt i kraft, og 27 ud af 29 ledere er ansat. Tillidsrepræsentanterne bliver til gengæld først valgt i juli. Indtil da fortsætter tillidsrepræsentanterne i de enkelte institutioner samtidig med, at 29 af dem er udpeget til midlertidige tillidsrepræsentanter for et helt område.
En af af dem er Hanne Vinding Dueholm, der er tillidsrepræsentant i Børnecentret Ådalen. Hun er positiv overfor den nye struktur og ser den nye, større opgave som en spændende personlig udfordring.
"Jeg får fingeren på pulsen og et bredere informationsgrundlag i forhold til, hvad der foregår rent fagpolitisk. Og så kommer jeg også til at udvikle mig personligt via de kurser og arrangementer, som BUPL sætter i gang. Og så tror jeg på, at det giver nogle kompetencer, at man skal agere i andre fora, end man er vant til," siger hun.
Til gengæld forudser hun, at det kan blive sværere at følge med i, hvad der foregår i institutionerne.
"Jeg frygter, at vi kommer længere væk fra medlemmerne. Før kunne vi jo lige tage en snak i en pause, eller når man stod på legepladsen. Det kan jeg jo ikke længere, når jeg ikke er i det samme hus som de folk, jeg repræsenterer," siger Hanne Vinding Dueholm.
Hvis tillidsrepræsentanterne skal sætte diskussioner igang med medlemmerne, er de nødt til at indkalde til møder udenfor arbejdstid.
"Jeg kan godt frygte, at det kommer til at betyde, at folk bliver mindre involverede, men så må vi jo prøve at sætte nogle interessante emner på dagsordenen. Vi skal have debatten ud i det enkelte hus, så den ikke går i stå," siger Hanne Vinding Dueholm.
Anette Lukasiewicz er enig.
"Vi kan ikke længere diskutere fagpolitik på husmøderne. Det må vi klare på møder udenfor arbejdstiden. Til gengæld kan det være med til at gøre møderne mere professionelle. Nu kan vi få sendt nogle dagordener ud, og folk kan forberede sig på, hvad de skal snakke om," siger hun.

Svært at løse samarbejdsproblemer. Vivi Kolle Nielsen, er tillidsrepræsentant i Hjulet Børnecenter, men fungerer ikke som midlertidig tillidsrepræsentant for et helt område. Hun er generelt positiv overfor den nye struktur. Men hun har visse forbehold.
"Jeg synes, vi skulle have beholdt en tillidsrepræsentant i hver institution, så man kunne have tæt kontakt til kollegerne og føling med, hvad der foregår. Det må for eksempel være svært at løse samarbejdsproblemer, når man ikke kender folk på stedet," siger hun.
Det problem har BUPL forsøgt at løse ved, at alle 147 institutioner får en medarbejderrepræsentant, der har beskyttelse som en tillidsrepræsentant.
Hun skal tage sig af de nære ting i dagligdagen, mens tillidsrepræsentanterne tager sig af forhandling og arbejdstid. Det kan dog ikke helt kompensere for, at der ikke længere er en tillidsrepræsentant i den enkelte institution, vurderer Vivi Kolle Nielsen.
"Når jeg er til møder nu, er det den overordnede tillidrepræsentant, der skal formidle viden til os, og bagefter skal vi formidle den viden videre. Der er kommet flere led nu, og informationerne kommer ikke så hurtigt ud," siger hun.


Ny struktur i Odense
Kommunens 147 institutioner har fået ny ledelsesstruktur. Nu er der 29 områdeledere, som hver er leder for fem til syv institutioner.
Det samme gælder tillidsrepræsentanterne, der nu er organiseret, så de repræsenterer alle pædagoger i den enhed, de er ansat i.

Valg i juli
Tillidsrepræsentanterne bliver valgt i juli.
Der er udpeget midlertidige tillidsrepræsentanter i hver enhed, der skal fungere, indtil de nye er valgt.

Medarbejderrepræsentanter
Hver enkelt institution får en medarbejderrepræsentant, der har den samme beskyttelse som en tillidsrepræsentant. Medarbejderrepræsentanten er ikke nødvendigvis medlem af BUPL, men kan tilhøre alle faggrupper i institutionen.

Løn
De nye tillidsrepræsentanter får 3.500 kroner ekstra om året, hvis der samlet er under 30 medlemmer i deres institutioner.
Hvis der er flere end 30 medlemmer, får de 4.500 kroner ekstra om året.

Tid til arbejdet
Det er endnu ikke afgjort, hvor meget tid tillidsrepræsentanterne får til det faglige arbejde. Det bliver fastsat efter, hvor lang tid de midlertidge tillidsrepræsentanter bruger på arbejdet.

Evaluering
Projektet med ny ledelsestruktur i Odense Kommune bliver overvåget og evalueret af CVU Fyn.