Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 12
TEMA: FOLKESKOLEREFORM. Reformen rammer SFO’erne hårdt
I Vejle Kommune kommer der 11 procent færre børn i SFO’erne næste år som følge af skolereformen. I Kolding regner kommunen med et endnu større fald.
Af: Steffen Hagemann
Den længere skoledag kommer til at betyde færre børn i fritidsordningen. Det bliver sandsynligvis konsekvensen i Vejle, viser svarene på et spørgeskema, som kommunen har delt ud til alle 6.873 forældre til elever i 0.-5. klasse. Knap to tredjedele af forældrene svarede.
Især forældre til børn, der går i SFO 2, har tænkt sig at vælge fritidstilbuddet fra. SFO 2’erne kan forvente et fald i antallet af børn på 35 procent, viser undersøgelsen, mens der kun er udsigt til en nedgang i antallet af børn på 1 procent i SFO’erne.
Undersøgelsen blandt forældrene kom, efter at kommunen besluttede sig for, at forældrebetalingen i SFO’erne skal udgøre 100 procent.
»Det er en af de kraftigste årsager til, at forældrene overvejer, om det er et tilbud, de fortsat vil betale for,« siger Dan Skjerning (S), formand for kommunens børne- og ­familieudvalg.
For forældrene bliver en SFO-plads dog ikke så meget dyrere, selvom hele betalingen ligger på forældrenes skuldre. Vejle har modul­ordning, og det dyreste modul i SFO’en koster lige nu 1.920 kroner. Efter sommerferien stiger det til 2.005 kroner. Et modul fra skoleophør til kl. 16 koster i dag 1.370 kroner, men fra august falder prisen til 1.340 kroner. Vejle har haft helhedsskole i mange år, og eleverne i indskolingen har i forvejen 30 timer om ugen i skolen.
»Jeg tror, det er derfor, reaktionen ikke har været større. Personligt havde jeg frygtet, at endnu flere ville melde fra,« siger Dan Skjerning.

Rammer SFO 2 hårdt. I SFO 2 rammer den nye prispolitik til gengæld hårdt. Forældrebetalingen stiger fra 810 til 1.090 kroner, samtidig med at den længere skoledag indskrænker fritiden. Men Dan Skjerning håber, at nedgangen på 35 procent kun er midlertidig. Da Vejle Kommune for mere end 10 år siden indførte en 30 timers skoledag i indskolingen, faldt tilslutningen til SFO’en også. Men børnene kom igen.
»Jeg har et håb om, at klubtilbuddet i SFO 2 er så godt, at forældrene kan se, det er prisen værd. Og jeg håber, at de hopper med igen, når de opdager, hvilket tilbud de går glip af,« siger Dan Skjerning.
Hvis de ikke gør det, kan det gå galt for klubberne, frygter han.
»Det er en frygt for, at et rigtig godt tilbud risikerer at blive decimeret, og måske endda så meget, at det ikke er et godt tilbud længere,« siger han.
På trods af, at forældrene svigter SFO’erne, er der ikke udsigt til, at der skal fyres pædagoger. Derfor har kommunen heller ikke lavet en jobgaranti, siger Dan Skjerning.
»Vi har været i en situation, hvor det ikke har været nødvendigt. Der har været og er job til alle,« siger han.

Stort fald i Kolding. 30 kilometer syd for Vejle, i Kolding, forventer forvaltningen en nedgang i antallet af børn, så dækningsgraden falder fra 88 til 70 procent i SFO’en, fortæller Morten Kirk Jensen, skolechef i Kolding Kommune.
»Gættet er lavet i forbindelse med budget 2014. Vi skulle gætte på, hvor mange penge vi skulle have til de forskellige områder,« forklarer han.
Selvom man gætter på et stort fald i antallet af børn i SFO’en, får det ikke betydning efter sommerferien. Der vil SFO’erne køre efter en forventning om uændret børnetal. I januar næste år bliver SFO’ernes økonomi så rettet til efter den faktiske indskrivning.
»Det gør vi hvert år. Det er der ikke noget nyt i. Det nye er, at vi gætter på, at tingene forandrer sig mere, end de plejer. Hvis det viser sig, at den faktiske tilslutning er højere, får vi mere ind i forældrebetaling, og så har vi ikke et problem. Så skal vi ikke af med pædagoger 1. januar 2015,« siger Morten Kirk Jensen.
Bliver tilslutningen til gengæld lav, kan efteråret bruges til at tilpasse antallet af medarbejdere, ’så det ikke bare kommer som en hammer 1. januar’, som Morten Kirk Jensen formulerer det.

Sådan påvirker reformen antallet af børn i Vejles SFO'er
Indmeldte børn i januar 2014
SFO 1: 4.312
SFO 2: 1.815
Så mange børn forventes efter reformen
SFO 1: 4.280
SFO 2: 1.180
Forventet udvikling
SFO 1: -1 %
SFO 2_ -35 %