Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
TEMA: RADIKALISERING. PET advarer. Truslen har aldrig været større
Ifølge Politiets Efterretningstjeneste kommer truslen om terror fra flere sider. Især de hjemvendte Syriensfarere giver anledning til bekymring.
Af: Steffen Hagemann
Hjemvendte Syrienskrigere, hjemmegroede terrorister, tilrejsende med ondt i sinde. Alle trusler er lige nu i spil, og terrortruslen mod Danmark har aldrig været større, lyder vurderingen lige nu hos Politiets Efterretningstjeneste (PET).
Især de hjemvendte Syriensfarere er et fænomen, som giver anledning til stor bekymring, fortæller Henrik Moll, chef for den forebyggende afdeling i PET.
»De tilbagevendende Syrienskrigere er en skærpelse af det eksisterende trusselsbillede. Men det betyder ikke, at Al-Qaeda-ideologien er død eller væk. Alt er i princippet i spil, som det er lige nu. Vi har aldrig ligget højere på trusselsbarometeret,« siger Henrik Moll.
PET anslår, at mindst 110 danskere er taget til Syrien og Irak for at kæmpe, og at halvdelen af dem er kommet hjem til Danmark igen.
»Når vi har danskere, der tager til Syrien og kommer hjem, så tager de en del af den problemstilling og ideologi med sig. Hvis de gerne vil udøve terror, er de i stand til det, for de ved, hvordan man betjener våben, de ved måske også, hvordan man betjener sprængstoffer. De er måske allerede forhærdede, fordi de har været tvunget til at gøre nogle ting for at bevise loyaliteten over for den gruppe, de var med i. Det er sandsynligt, at der kommer en helt anden kategori af mennesker hjem,« siger Henrik Moll.

Også andre trusler. Men som Omar Abdel Hamid El-Hussein viste med sine terrordrab i februar, er de hjemvendte Syrienskrigere ikke den eneste trussel.
»Det terrorangreb har vi kunnet forvente længe. Vi har gjort vores bedste for at få det på radaren, det lykkedes så ikke. Folk, der opererer alene, er meget svære at opdage,« siger Henrik Moll.
Danmarks aktivistiske udenrigspolitik og Muhammed-tegningerne er også med til at gøre os til et interessant mål for terrorisme.
»Vi ser opfordringer på nettet. Al-Qaeda har et onlinemagasin, hvor de highlighter, hvem der er på top 10 over folk, der skal slås ihjel. Det er ikke sjældent, vi har billeder af danskere på den,« fortæller Henrik Moll og tilføjer, at opfordringen også lyder, at terroren ikke behøver at være så spektakulær.
»Det rækker at tage en stor bil og køre folk ned. Keep it simple, få noget effekt. Det er en ny trend,« siger Henrik Moll.

PET’s forebyggende indsats
PET’s fornemmeste opgave er ifølge Henrik Moll, chef for PET’s forebyggende afdeling, at identificere, forebygge og modvirke forbrydelser mod staten, herunder terror. Forebyggelse af radikalisering foregår på tre indsatsniveauer.
Første niveau kalder PET ’outreach’. Her er målet at skabe større viden i samfundet om radikalisering og ekstremisme gennem deltagelse i offentlige debatter og oplæg. Det endelige mål er at skabe større tillid og sammenhængskraft i samfundet.
Andet niveau kaldes kapacitetsopbygning. Her skal civilsamfundets aktører, heriblandt også pædagoger og klubfolk, klædes på til at håndtere og spotte tegn på radikalisering og voldelig ekstremisme sammen med de kriminalpræventive sekretariater i politikredsene.
Tredje niveau er exitsamtaler for folk, der allerede er stærkt radikaliserede og bekender sig til vold som metode til at opnå deres mål.

Er man bekymret for, at en ung er blevet radikaliseret, er man velkommen til at kontakte PET, gerne på mailen pet@pet.dk.