Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 17
BUPL MENER: Tyveri fra børnene
De 500 millioner kroner var ikke lommepenge fra regeringen til kommunerne. Det var øremærkede penge, og de var øremærket til børnene.
Af: Birgitte Conradsen næstformand for BUPL
Juni 2012. Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) aftaler, at daginstitutionerne skal forbedres for 500 millioner kroner fra 2013. Stor er begejstringen blandt pædagogerne.
Lige så stor er skuffelsen nu, hvor vi ser, at kommunerne ikke holder sig for gode til at stjæle pengene fra børnene igen. Kommunerne har pludselig meget svært ved at bekvemme sig til at udmønte pengene som aftalt, og i skrivende stund er det kun en tredjedel af kommunerne, der ser ud til at leve fuldt og helt op til aftalen.
Det er simpelthen skandaløst.
Skandaløst, fordi kommunerne selv har givet regeringen håndslag på, at de fuldt ud var i stand til at tage ansvar for pengene uden kontrol eller yderligere bindinger fra regeringen for eksempel i form af minimumsnormeringer. Den tillid ser kommunerne nu ud til at bryde.
Skandaløst, fordi KL ikke engang har mod og mandshjerte nok til at sige: ’Ja, vi bryder aftalen’, men i stedet forsøger sig med dårlige undskyldninger.
KL’s formand, Erik Nielsen, mener for eksempel, at han er lovligt undskyldt, fordi ’børnetallet falder’, og fordi ’der er mange måder at øge kvaliteten på’, som han udtrykker det.
Faktum er, at børnetallet ikke falder i institutionerne. Og at lade være med at bruge pengene kan vel næppe betegnes som en af de måder, man kan øge kvaliteten på. De 500 millioner kroner var ikke lommepenge fra regeringen til kommunerne, som de kunne bruge som de lystede.
Det var øremærkede penge, og de var øremærket til børnene.
Allermest skandaløst er det, fordi der er så hårdt brug for pengene ude i institutionerne. Vi har som pædagoger så meget viden, så meget kunnen og så mange drømme om, hvad vi kan gøre for børnenes udvikling. Vi ved, at når der er tilstrækkeligt med uddannede pædagoger, så kan både Ahmed og Alfred få hjælp til deres sproglige, motoriske og sociale udvikling. Så kan vi arbejde med den sociale arv og give alle børn en reel mulighed for at blive klædt ordentligt på til skolen og til livet. Endelig ved vi, at når der er flere hænder, så mindskes risikoen for, at pædagogerne får stress, brænder ud og bliver syge.
Lad os dog bruge den lille forbedring, som 500 millioner kroner trods alt er, på at komme lidt nærmere en tilstand og nogle arbejdsvilkår, som er udviklende for børnene og sunde for pædagogerne. Det bør være vores allesammens ambition, også KL’s og kommunernes.
Der var stor enighed i juni – blandt politikere, BUPL, pædagoger og forældre om, at pengene faldt på et tørt sted. Nu er det på høje tid, at handling følger på ord hos kommunerne. I BUPL puster vi dem i nakken både før og efter målstregen den 15. oktober, hvor de kommunale budgetter skal være på plads.
Og vi regner så sandelig med, at regeringen gør det samme. Pengene skal komme børnene til gode. Alt andet er tyveri.